Home / Sản Phẩm / Mái Che Kính Cường Lực (page 4)

Mái Che Kính Cường Lực

mái che kính cường lực tại sao lại được ứng dụng nhiều với nhiều điểm nổi bật của mỗi sản phẩm để đem đến những nhu cầu cần của khách hàng.

một số mái che kính cường lực được phân loại:

  • Mái kính sử dụng cáp treo và dây treo kính prider.
  • Mái kính kết hợp với khung sắt.
  • Mái kính vòm cong sử dụng chân spider kêt hợp với thanh sắt
  • Mái kính sử dụng cáp treo và dùng làm thanh đỡ mái
  • Mái kính kết hợp với khung sắt

với cách phân loại cũng như ưu điểm trên giúp khách hàng hiểu thêm nhiều về mái hiên kính cường lực, công ty thi công nhiều mái che cũng như nhiều thiết kế với nhiều mẫu đa dạng.