Amazonses.com Là Gì

     

Amazon Simple e-mail Service (Amazon SES) là một trong những dịch vụ tất cả quy mô cực kì linh hoạt cùng tiết kiệm giá cả dùng nhằm gửi với nhận email. Amazon SES đào thải sự tinh vi cũng như giá cả của câu hỏi xây dựng một giải pháp email nội bộ hoặc bài toán cấp phép, thiết lập và quản lý và vận hành một giải pháp email của bên thứ ba.

Bạn đang xem: Amazonses.com là gì

Đang xem: Amazonses.com là gì

1. Giới thiệu về Amazon SES.

Amazon Simple email Service (Amazon SES) là một kênh dịch vụ gửi e-mail trên căn nguyên đám mây được thiết kế với để góp các chuyên gia marketing chuyên môn số với nhà cải tiến và phát triển ứng dụng gửi e-mail marketing, thông tin và giao dịch. Đây là một kênh dịch vụ tin cậy, huyết kiệm chi tiêu dành cho những doanh nghiệp thuộc đủ hầu hết quy tế bào sử dụng e-mail để giữ liên lạc với người sử dụng của mình.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng đồ họa SMTP hoặc một trong số SDK của AWS nhằm tích hòa hợp Amazon SES thẳng vào những ứng dụng hiện bao gồm của bạn. Chúng ta cũng có thể tích hợp công dụng gửi email của Amazon SES vào trang web đang sử dụng.

2. Config cùng sử dụng.

Xem thêm: Sim Trả Sau Viettel Có Nạp Thẻ Được Không, Access Was Denied

Đi tới trang service ses của amazon. Với tìm kiếm thương mại & dịch vụ Simple thư điện tử service.Click chọn thư điện tử Address với verify e-mail 2 email dùng để làm gửi cùng nhận.Lưu ý cần sử dụng đúng e-mail vì amazon vẫn gửi 1 email để confirm.

*

Add config

Ở đây mình sử dụng aws-sdk.gem_file

gem “aws-sdk”, “~> 3″create config/initalizes/amazon_aws.rb

require “aws-sdk”Aws.config.update( credentials: Aws::Credentials.new( ENV, ENV ))Ở bài bác trước mình được bố trí theo hướng dẫn tạo thành user IAM, giờ mình chỉ việc vào group_có user kia và add quyền AmazonSESFullAccess cho group đó.

*

create config/initalizes/amazon_ses.rb

require “aws-sdk”AMAZON_SES = Aws::SES::Client.new( region: Settings.aws.ses.region, raise_response_errors: true)setting.yml

aws: ses: region: “ap-south-1” sender_name: “NamDV”Tiếp theo là phần gửi email.Ở application_mailer mình đã define 1 số ít method dùng để làm gửi thư điện tử bằng dịch vụ thương mại của amazon.

Xem thêm: Cách Tắt Đồng Bộ Ảnh Trên Iphone Đơn Giản, Cách Tắt Đồng Bộ Giữa Iphone Và Ipad

class ApplicationMailer ActionMailer::Base after_action :amazon_send_email mặc định from: “” layout “mailer” private def amazon_send_email mail.perform_deliveries = false ses_params = destination: to_addresses: mail.to_addrs , message: body: body_type(mail.mime_type, mail.body.raw_source, mail.charset), subject: charset: mail.charset, data: mail.subject , source: “#mail.from.join>” begin ses_response = AMAZON_SES.send_email ses_params phường “FINISHED” rescue StandardError => e p “FAILED: #e.message” kết thúc end def body_type mime_type, body, mail_charset type = mime_type == “text/plain” ? :text : :html type => charset: mail_charset, data: body endendTạo UserMailer

class UserMailer ApplicationMailer def send_mail_demo email mail(to: email, subject: “Amazon Simple e-mail Service”) vì |format| format.text kết thúc endendsend_mail_demo.text.erb

Amazon Simple email Service (Amazon SES) is a cloud-based e-mail sending service designed to help digital marketers và application developers send marketing, notification, và transactional emails. It is a reliable, cost-effective service for businesses of all sizes that use email to keep in tương tác with their customers.You can use our SMTP interface or one of the AWS SDKs to integrate Amazon SES directly into your existing applications. You can also integrate the email sending capabilities of Amazon SES into the software you already use, such as ticketing systems and email clients.Test giữ hộ emailMình đang gửi tới địa chỉ cửa hàng được verify sinh hoạt trên.

UserMailer.send_mail_demo(““).deliver_nowvà e-mail nhận được

*

Các bạn có thể tìm hiểu thêm 1 số method khác của aws sdk ses tại đây

Source code github