AMOUNT OF MONEY LÀ GÌ

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary

Bạn vẫn xem: Amount of money là gì
Bạn đang xem: Amount of money là gì

*

*Xem thêm: " Sad Là Gì ? Sad Nghĩa Là Gì

amountdanh từ bỏ lượng, con số a considerable amount một trong những lượng đáng chú ý a large amount of work/money/furniture một số trong những lượng mập công việc/tiền bạc/đồ đạc food was provided in varying amounts hoa màu được cung ứng với hầu như số lượng khác nhau no amount of encouragement would make him jump cho dù khuyến khích tới cả nào, nó vẫn không nhảy đầm tổng số hoặc tổng vốn a bill for the full amount hoá đối kháng tính đầy đủ tổng số chi phí can you really afford this amount? tất cả thật là anh đáp ứng được ngần này xuất xắc không? what"s the amount of this? tổng số đặc điểm này là bao nhiêu? thực chất, cực hiếm thực; tầm quan liêu trọng, ý nghĩa sâu sắc this is the amount of what he promised thực tế lời hẹn của hắn là phía trên any amount of something một số trong những lượng mập của đồ vật gi he can get any amount of help nó mong được giúp sức nhiều đến đâu cũng rất được nội rượu cồn từ lên đến, lên tới (tiền) the bill amounts khổng lồ 100đ hoá đơn lên tới 100đ thông thường qui là, chung cuộc là, bao gồm nghĩa là, chẳng không giống gì là it amounts to lớn the same thing rốt cuộc cũng thế cả this amounts to lớn a refusal chiếc đó chẳng khác gì là 1 trong những lời không đồng ý what you say amounts khổng lồ a direct accusation thông thường quy phần nhiều điều anh nói vẫn là một trong những lời cáo buộc trực tiếp (Tech) lượng, số lượng số lượng, lượng a. Of infomation tk lượng thông tin, lượng tin a. Of inspection kt con số kiểm tra, cân nặng điều tra
*Xem thêm: Cách Khắc Phục Pin Bị Chai, Điện Thoại Bị Chai Pin Phải Làm Sao

/ə"maunt/ danh từ bỏ số lượng, số nhiều a considerable amount một trong những lượng đáng kể a large amount of work tương đối nhiều việc toàn bô what"s the amount of this? tổng số tính năng này là bao nhiêu? thực chất, cực hiếm thực; tầm quan trọng, chân thành và ý nghĩa this is the amount of what he promised thực tế lời hứa của hắn là phía trên nội cồn từ lên đến, lên tới mức (tiền) the bill amounts khổng lồ 100đ hoá đơn lên tới 100đ thông thường qui là, sau cùng là, tất cả nghĩa là, chẳng khác gì là it amounts lớn the same thing rốt cuộc cũng vậy cả this amounts to lớn a refusal dòng đó chẳng không giống gì là 1 trong những lời khước từ not to lớn amount to much không quan trọng, không xứng đáng kể, ko có ý nghĩa gì