Bài 6 Trang 8 Sgk Toán 6 Tập 2

     

Hướng dẫn giải bài §2. Phân số bởi nhau, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài xích Giải bài xích 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, phương thức giải bài bác tập phần số học có trong SGK toán để giúp đỡ các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 8 sgk toán 6 tập 2


Lý thuyết

Ở ngày tiết trước họ đã được biết tương đối đầy đủ hơn về phân số. Bài tiếp theo bọn họ sẽ tìm hiểu xem hai phân số cân nhau thì chúng đề xuất thỏa điều gì qua bài xích §2 Phân số bằng nhau

1. Định nghĩa

Hai phân số (fracab) với (fraccd) gọi là cân nhau nếu a.d=b.c

2. Lấy ví dụ như minh họa

Trước khi lấn sân vào Giải bài xích 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2, bọn họ hãy tò mò các ví dụ nổi bật sau đây:

Ví dụ 1: 

(frac-32=frac9-6) vì ((-3).(-6)=9.2) ((=18)); (frac27 eq frac45) vì (2.5 eq 7.4)

Ví dụ 2:

Tìm số nguyên x, biết: (fracx15=frac39)

Bài giải:

Vì (fracx15=frac39) nên (x.9=3.15Rightarrow x=frac3.159=5)


Ví dụ 3:

Tìm 3 phân số bởi với phân số (frac-25)

Bài giải:

Ta có: (frac-410=frac-25) vì ((-4).5=(-2).10)

(frac6-15=frac-25) vì ((6).5=(-2).(-15))

(frac-820=frac-25) vì ((-8).5=(-2).20)

Ví dụ 4:

Lập các phân số đều bằng nhau từ đẳng thức: 4.5=10.2


Bài giải:

(frac410=frac25;frac42=frac105, frac52=frac104,frac510=frac24)

Ví dụ 5:

Chứng tỏ những cặp số sau đây bằng nhau:

a) (fraca-b) và (frac-ab)

b) (frac-a-b) và (fracab)


Bài giải:

a) (a.b=(-a).(-b)Rightarrow fraca-b=frac-ab)

b) ((-a).b=a.(-b)Rightarrow frac-a-b=fracab)

Ví dụ 6:

Tìm những số x, y, z, t biết: (frac12-6=fracx5=frac-y3=fracz-7=frac-t-8)

Bài giải:


(x=frac5.12-6=-10; -y=frac3.12-6=-6Rightarrow y=6)

(z=frac(-7).12-6=14;-t=frac(-8).12-6=16Rightarrow t=-16)

Ví dụ 7:

Cho 2 phân số bởi nhau (fracab=fraccd) . CMR (fracapm bb=fraccpm dd)

Bài giải:

Ta có: (a.d=b.cRightarrow a.dpm b.d=b.cpm b.dRightarrow d(apm b)=b(cpm d)Rightarrow fracapm bb=fraccpm dd)


Dưới đây là phần hướng dẫn vấn đáp các thắc mắc có trong bài học kinh nghiệm cho các bạn tham khảo. Chúng ta hãy gọi kỹ thắc mắc trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 8 sgk Toán 6 tập 2

Các cặp phân số sau đây có đều nhau không?

( displaystyle a),, 1 over 4, cùng ,,3 over 12); ( displaystyle b),, 2 over 3, với ,,6 over 8);

( displaystyle c),, -3 over 5, cùng ,,9 over -15); ( displaystyle d),, 4 over 3, cùng ,,-12 over 9);

Trả lời:

a) Ta có: $1 . 12 = 12 ; 3 . 4 = 12$

⇒ ( displaystyle 1 over 4 = 3 over 12)

b) Ta có: $2 . 8 = 16 ; 3 . 6 = 18 ≠ 16$

⇒ ( displaystyle 2 over 3 ≠ 6 over 8);

c) Ta có: $-3 . (-15 ) = 45 ; 9 . 5 = 45$

⇒ ( displaystyle -3 over 5 = 9 over -15)

d) Ta có: $4 . 9 = 36 ; -12 . 3 = – 36 ≠ 36$

⇒ ( displaystyle 4 over 3 ≠ -12 over 9);

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 8 sgk Toán 6 tập 2

Có thể xác định ngay các cặp phân số dưới đây không bằng nhau, trên sao?

( displaystyle -2 over 5, cùng ,,2 over 5); ( displaystyle 4 over -21, với ,,5 over 20); ( displaystyle -9 over -11, và ,,7 over -10).

Trả lời:

Vì:

( displaystyle -2 over 5>0 , và ,,2 over 5>0 ⇒ displaystyle -2 over 5 ≠ 2 over 5);

( displaystyle 4 over -210 ⇒ displaystyle 4 over -21 ≠ 5 over 20);

( displaystyle -9 over -11>0 , cùng ,,7 over -10Dưới đây là Hướng dẫn Giải bài xích 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2. Các bạn hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

vachngannamlong.com giới thiệu với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài xích tập phần số học tập 6 kèm bài xích giải cụ thể bài 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2 của bài xích §2 Phân số bằng nhau trong chương III – Phân số cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài bác 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài 6 trang 8 sgk Toán 6 tập 2


Tìm những số nguyên x với y biết:

a) (fracx7=frac621) ;

b) (frac-5y=frac2028.)

Bài giải:

a) Ta có (dfracx7=dfrac621) lúc (x.21 = 6.7) tuyệt (21x = 42.)

Từ kia suy ra (x = 42 : 21 = 2.) Vậy (x=2.)

b) Ta bao gồm (dfrac-5y=dfrac2028) lúc ((-5). 28 = y . 20) tốt (20y = -140.)

Từ kia suy ra (y = (-140) : đôi mươi = -7.) Vậy (y = -7.)

2. Giải bài xích 7 trang 8 sgk Toán 6 tập 2

Điền số tương thích vào ô vuông?

*

Bài giải:

Thay mỗi ô vuông bởi một $x$ rồi tìm $x$ bằng cách nhân chéo.

a) (dfrac12 = dfracx12)

Nên ( 2.x = 12.1)

Suy ra ( x = 12 : 2 = 6)

Vậy (dfrac12=dfrac612) ;

b) (dfrac34 = dfrac15x)

Nên (3. X = 4. 15) suy ra ( x = 60 : 3 = 20)

Vậy (dfrac34=dfrac1520) ;

c) (dfracx8 = dfrac-2832)

Nên ta bao gồm (8. (-28) = x. 32) hay ( -224 = x . 32)

Suy ra ( x = -224 : 32 = – 7)

Vậy: (dfrac-78=dfrac-2832) ;

d) (dfrac3x = dfrac12-24)

Nên (3. (-24) = x. 12 ) hay ( – 72 = x . 12 )

Suy ra ( x = (-72) : 12 = -6)

Vậy ta có: (dfrac3-6=dfrac12-24.)

3. Giải bài bác 8 trang 9 sgk Toán 6 tập 2

Cho nhị số nguyên $a$ và $b (b ≠ 0)$. Chứng tỏ rằng các cặp phân số tiếp sau đây luôn bằng nhau?

a) (fraca-b) cùng (frac-ab)

b) (frac-a-b) và (fracab) .

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 8 Bài 5 Sbt Vật Lí 8 Bài 5: Sự Cân Bằng Lực

Bài giải:

a) Ta có: (dfraca-b=dfrac-ab) bởi vì (a.b = (-b).(-a).)

b) Ta có: (dfrac-a-b=dfracab) bởi vì ((-a).b = -a.b = a.(-b).)

4. Giải bài 9 trang 9 sgk Toán 6 tập 2

Áp dụng kết quả của bài xích 8, hãy viết mỗi phân số dưới đây thành một phân số bằng nó và tất cả mẫu số dương:

(frac3-4; frac-5-7;frac2-9;frac-11-10).

Bài giải:

Ta có:

(frac3-4=frac-34; frac-5-7=frac57;frac2-9=frac-29;frac-11-10=frac1110)

5. Giải bài bác 10 trang 9 sgk Toán 6 tập 2

Từ đẳng thức $2 . 3 = 1 . 6$ ta có thể lập được các cặp phân số đều bằng nhau như sau:

(frac26=frac13;frac21=frac63;frac36=frac12;frac31=frac62) (frac3.43.6=frac6.23.6).

Hãy lập các phân số đều bằng nhau từ đẳng thức $3 . 4 = 6 . 2.$

Bài giải:

Chia hai vế của đẳng thức $3 . 4 = 6 . 2$ đến $3 . 6$, ta được:

(frac3.43.6=frac6.23.6) hay (frac46=frac23.)

Chia hai vế của đẳng thức $3 . 4 = 6 . 2$ mang đến $3 . 2$, ta được:

(frac3.43.2=frac6.23.2) tốt (frac42=frac63).

Chia nhị vế của đẳng thức $3 . 4 = 6 . 2$ mang đến $4 . 6$, ta được:

(frac3.44.6=frac6.24.6) tuyệt (frac36=frac24).

Xem thêm: Soạn Văn 9 Sang Thu Của Hữu Thỉnh, Soạn Bài Sang Thu Của Hữu Thỉnh

Chia nhì vế của đẳng thức $3 . 4 = 6 . 2$ đến $4 . 2$, ta được:

(frac3.44.2=frac6.24.2) hay (frac32=frac64).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 cùng với Giải bài 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2!