Bài Tập Sgk Toán 7

     

I. Giải bài bác tập sgk Toán 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.

Bạn đang xem: Bài tập sgk toán 7

Tập đúng theo Q các số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, phân chia số hữu tỉ
§4.Giá trị tuyệt đối của một số trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân
§5.Lũy quá của một số trong những hữu tỉ
§6.Lũy quá của một số hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. Tư tưởng về căn bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ – Số thực

Chương II. Hàm số cùng đồ thị

§1.Đại lượng tỷ lệ thuận
§2.Một số việc về đại lượng tỉ lệ thành phần thuận
§3.Đại lượng tỷ lệ nghịch
§4.Một số việc về đại lượng tỉ trọng nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị

Phần Hình Học

Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai mặt đường thẳng vuông góc
§3.Các góc tạo vì chưng một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng
§4.Hai con đường thẳng tuy nhiên song
§5.Tiên đề Ơ-clit về con đường thẳng tuy nhiên song
§6.Từ vuông góc đến tuy nhiên song
§7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song

Chương II. Tam giác

§1.Tổng ba góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bằng nhau
§3.

Xem thêm: Top 11 Bài Thuyết Minh Về Cái Cặp Lớp 9, Thuyết Minh Về Cái Cặp Sách Dành Cho Lớp 8,9

Trường hợp bởi nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hợp cân nhau thứ nhì của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường hợp đều nhau thứ bố của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành ko kể trời
Ôn tập chương II: Tam giác

II. Sách tìm hiểu thêm – Sách giải Toán 7 tập 1

1. Giải bài xích Tập Toán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển chọn 405 bài xích tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán 7 Tập Hai

I. Giải bài xích tập sgk Toán 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” những giá trị của vệt hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số vừa đủ cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ nhiều thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ đa thức một biến
§9.Nghiệm của nhiều thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Quan hệ tình dục giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ thân góc cùng cạnh đối diện trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa con đường vuông góc và mặt đường xiên, con đường xiên cùng hình chiếu
§3.Quan hệ giữa bố cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính chất cha đường trung đường của tam giác
§5.Tính hóa học đường phân giác của một góc
§6.Tính chất tía đường phân giác của tam giác
§7.Tính hóa học đường trung trực của một quãng thẳng
§8.

Xem thêm: Lý Thuyết Tốc Độ Và Vận Tốc Và Tốc Độ Và Vận Tốc, Sự Khác Biệt Giữa Tốc Độ Và Vận Tốc

Tính chất bố đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất bố đường cao của tam giác
Ôn tập chương III: quan hệ giới tính giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 2

1. Giải bài Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*