BẢO MẬT THÔNG TIN TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
Học tiếng Anh học tiếng Hàn học tập tiếng Nhật học tiếng Trung Nghĩa của tự Kênh vachngannamlong.com Contact

Bài Viết: bảo mật tiếng anh là gì*

*

*

*

Bảo mật tiếng Anh là security, phiên âm /sɪˈkjʊərəti/. Bảo mật là dùng những phương án kỹ thuật nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn toàn bộ toàn diện và tổng thể thông báo, tinh giảm năng lượng lạm dụng tài nguyên và gia tài.

Bạn đang xem: Bảo mật thông tin tiếng anh là gì

Bảo mật giờ đồng hồ Anh là security, phiên âm /sɪˈkjʊərəti/. Bảo mật tạo sự nổi trội cùng nan giải trong nhà tịch, thống trị và quản lý các mạng lưới hệ thống thông báo tất cả cần sử dụng các công cố kỉnh tin học.

Bảo mật còn là giai đoạn đảm bảo an toàn người hoặc tài sản khỏi những mối nguy nan. Mối nguy khốn tại đây có khả năng là chủ ý hoặc thay tình.

Các các từ giờ Anh đồng nghĩa đối sánh tương quan với bảo mật.


*

Security critical /sɪˈkjʊərəti ˈkrɪtɪkl/: bảo mật thông tin nghiêm trọng.

Code access security /kəʊd ˈækses sɪˈkjʊərəti/: bảo mật thông tin truy nhập mật mã.

Data security /ˈdeɪtə sɪˈkjʊərəti/: bảo mật tài liệu.

Security Configuration Wizard /sɪˈkjʊərəti kənˌfɪɡəˈreɪʃn ˈwɪzəd/: Bảng thiết đặt cấu hình bảo mật.


Secure Sockets Layer /sɪˈkjʊə(r) ˈsɒkɪt ˈleɪə(r)/: Tầng khe bảo mật.

Xem thêm: Ngành Kinh Doanh Quốc Tế Nên Học Trường Nào, Trường Đại Học Đào Tạo Ngành Kinh Doanh Quốc Tế

Một vài mẫu câu về bảo mật.

Lớn keep your tài khoản more secure, we recommend selecting another option và setting up phone prompts or a security key.

Để tăng nhanh bảo mật cho thông tin tài khoản, bạn nên lựa chọn tùy chọn khác và thiết lập lời đề cập của Google hoặc khóa bảo mật.

Data security generally involves the protection of specific data blocks, either physically or interpreting them through security sections through meaningful information.

Bảo mật tư liệu nói Kết luận tác động đến sự việc đảm bảo an toàn các khối tài liệu chi tiết cụ thể, lẫn cả về mặt trang bị lý hoặc phân tích và lý giải chúng qua các phần bảo mật thông qua các thông báo có ý nghĩa sâu sắc.

We had mập agree khủng total security với sign a non-disclosure agreement.

Chúng tôi phải đồng ý bảo mật toàn thể tổng thể và cam kết HĐ bảo mật thông báo.

Xem thêm: Cách Ngâm Saffron Với Mật Ong, 5 Công Thức Ngâm Saffron Với Mật Ong

Nội dung nội dung bài viết bảo mật giờ Anh là gì đc tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh vachngannamlong.com.