Cable Car Là Gì

     
In this report, though, we bởi not seem to lớn attribute a specific way of referring khổng lồ the relevant car with that car. Những quan điểm của các ví dụ không bộc lộ quan điểm của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của rất nhiều nhà cấp cho phép. The chart consisted of five stimuli repeated eight times, which were line drawings of a tree, a chair, a bird, a pear, and a car. Typically, the widowers who had a relationship were under the age of 75, were oto drivers & enjoyed good or very good health. Motoring and car maintenance was another hobby enjoyed by twelve haemophiliacs & a few mentioned fishing, bowls and golf. People và cars milled about us, while posters, caravans, tents, và stalls were crammed in everywhere. The right side is obscured by the matrix, which is reinforced by a material resembling car body toàn thân toàn thân filler. Furthermore, people creatively look for sources to charge their phone batteries, for example through solar panels or oto batteries. In some cases resellers hire extra hands to disembark the cars, thus allowing them increase their contacts with importers. My father ” s car had mudguards, as did all cars until the guards became fused with the toàn thân toàn thân as its wings .

oto

Các từ hay được áp dụng cùng với oto .

Anyone who has enjoyed the embraces of estate agent or used car dealer will know that such activities are rich with nuance, not khổng lồ say ambiguity and contention. đầy đủ ví dụ này trường đoản cú Cambridge English Corpus cùng từ những nguồn bên trên web. Tất cả những ý kiến trong các ví dụ cần yếu hiện chủ kiến của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press xuất xắc của người cấp phép.
Bạn đang xem: Cable car là gì

Xem thêm: Nơi Bán Đậu Phộng Rang Tỏi Ớt Mua O Dau, Đậu Phộng Rang Tỏi Ớt Lạc Lạc (250G)

Bạn vẫn đọc: Từ: Cable car Là Gì ghi chú Cable oto Là Gì, Nghĩa Của tự Cable
Xem thêm: Cách Gọi Sữa Về Nhanh Nhất, Cách Gọi Sữa Về Khi Bị Mất Sữa

Bạn sẽ xem : Cable car là gì

*
*
*
*
Thêm sệt tính hữu dụng của Cambridge Dictionary vào trang mạng của doanh nghiệp sử dụng tiện ích khung tra cứu kiếm không lấy phí của bọn chúng tôi. Kiếm tìm kiếm áp dụng từ điển của chúng tôi ngay thời khắc ngày từ bây giờ và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa. Cách tân và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột những tiện ích tra cứu kiếm dữ liệu cấp phép trình làng Giới thiệu năng lực truy vấn Cambridge English Cambridge University Press làm chủ Sự đồng ý đồng ý bộ nhớ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng / displayLoginPopup # notifications message # secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel / secondaryButtonUrl # dismissable closeMessage / dismissable / notifications