Các dạng bài tập về thuật toán lớp 10

     

Spinning Đang thiết lập tài liệu...
*

thiết lập file .null
sở hữu file Word
cài đặt file PDF
Tài liệu này miễn phí mua xuống
*

Xem hướng dẫn


0.0 bạn hãy đăng nhập để review cho tư liệu này
Tổng hợp những dạng bài tập thuật toán tin học tập lớp 10 năm 2020 phần 1
*
0.0 0

5 - Rất hữu dụng 0


4 - xuất sắc 0


3 - vừa đủ 0


2 - Tạm đồng ý 0


1 - Không hữu ích 0


Mô tả


Th vi

n đ thi – Th vi

n đ ki

m tra online hot nh t

ư

ư

Tóm t

t lý thuy t:

ế

1. Khái ni

m bài xích toán

- vấn đề là m t vi

c nào đó mà con ng

i mu n laptop th c hi

n.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập về thuật toán lớp 10

ườ

- các y u t

c

a m t bài bác toán:

ế

ố ủ

+ Input: thông tin đã bi

t, thông tin đ a vào sản phẩm tính.

ế

ư

+ Output: tin tức c

n tìm, tin tức l

y ra t

sản phẩm công nghệ tính.

- Ví d : việc tìm

c phổ biến l

n nh t c

a 2 s

nguyên d

ng, lúc đó:

ướ

ươ

+ Input: nhì s

nguyên d

ng A, B.

ươ

+ Output:

c chung l

n nh t c

a A và B

ướ

2. Khái ni

m thu t toán

a) Khái ni

m

Thu t toán là 1 trong những dãy h u h n các thao tác làm việc đ

c s

p x phường theo 1 trình t

xác đ nh

ượ

ế

sao cho sau khi th c hi

n dãy làm việc

y, t

input đầu vào c

a bài toán, ta nh n đ

c

ượ

Output c

n tìm.

Xem thêm: Đặt Câu Với Từ Rạ - Top 15+ Ghép Từ Rạ Mới Nhất 2022

b) Bi

u di

n thu t toán

- S d ng bí quyết li

t kê: nêu ra tu n t

các làm việc c

n ti

n hành.

ử ụ

ế

- S d ng s

đ kh i đ tế bào t

thu t toán.

ử ụ

ơ ồ

c) các tính ch t c

a thu t toán

- Tính d ng: thu t toán ph i k t thúc sau 1 s

h u h n l

n th c hi

n những thao

ế

ố ữ

tác.

- Tính xác đ nh: sau khoản thời gian th c hi

n 1 làm việc thì ho c là thu t toán k t thúc ho c

ế

là bao gồm đúng 1 làm việc xác đ nh đ đ

c th c hi

n ti

p theo.

Xem thêm: Cách Nối Chuỗi C++ - Nối Hai Chuỗi Với Nhau Trong C

ể ượ

ế

- Tính đúng đ n: sau thời điểm thu t toán k t thúc, ta ph i nh n đ

c đầu ra c

n tìm.

ế

ượ

Trang ch

:

Thuật toán tất cả những đặc thù nào bên dưới đây?


Tổng hợp các dạng bài xích tập thuật toán tin học lớp 10 năm 2020 phần 1