Caution Là Gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vvachngannamlong.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
caution
*
caution<"kɔ:∫n>danh từ bỏ sự thận trọng, sự cẩn trọng to act with caution hành động thận trọng caution! chú ý! cẩn thận! you should exercise extreme caution when driving in fog các bạn nên hết sức thận trọng lúc lái xe trong sương mù lời cảnh cáo, lời la rầy trách to lớn be dismissed with a caution bị cảnh cáo và đến về (thông tục) tín đồ kỳ quái; vật dụng kỳ kỳ lạ caution is the parent of safety (tục ngữ) cẩn tắc vô ưu khổng lồ throw caution to the winds thiếu an ninh khi hành độngđộng tự báo trước đến ai phải cảnh giác we were cautioned not to lớn drive too fast công ty chúng tôi được báo trước là chớ lái xe cộ quá nhanh (to caution somebody against something) báo trước hoặc khuyên ai phòng lại mẫu gìsaying && slang (See a caution)
*
/"kɔ:ʃn/ danh từ bỏ sự thận trọng, sự cẩn trọng lớn act with caution hành vi thận trọng caution! chú ý! cẩn thận! lời cảnh cáo, lời quở quang trách lớn be dismissed with a caution bị cảnh cáo và mang lại về (thông tục) fan kỳ quái; vật kỳ lạ (thông tục) tín đồ xấu như quỷ !caution is the parent of safety (tục ngữ) cẩn tắc vô ưu ngoại rượu cồn từ báo trước, cảnh cáo to caution somebody against something cảnh cáo ai không được thiết kế điều gì cảnh cáo, quở mắng trách

*

kimsa88
cf68