Coefficient Of Determination Là Gì

     

Hệ số xác định (coefficient of determination) thường ký kết hiệu là R2, một số lượng thống kê tổng đúng theo khả năng phân tích và lý giải của một phương trình.

Bạn đang xem: Coefficient of determination là gì


Hệ số xác định (coefficient of determination) thường ký kết hiệu là R2, một con số thống kê tổng vừa lòng khả năng giải thích của một phương trình. Nó thể hiện tỷ lệ trở thành thiên của biến phụ thuộc vào do tổng mức biến thiên của các biến giải thích gây ra và được xem bằng công thức:

*

Trong đó 

*
 là tổng các bình phương của phần dư và 
*
là tổng những bình phương của phát triển thành độc lập. Như vậy, R2 phải nằm trong lòng 0 cùng 1. Khi R2 càng sát 0, khả năng giải thích càng kém và điều trái lại sẽ đúng khi các giá bán trị của chính nó tiến dần dần tới 1.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, tự điển kinh tế học, Đại học kinh tế Quốc dân)

Sau đây là một ví dụ cầm cố thể:

Giả sử đề nghị phân tích mối quan hệ giữa biến đổi y là độ đậm đặc cholesterol trong máu và biến chuyển x là độ tuổi.

Xem thêm: Cách Nâng Cấp Ram Onboard Có Nâng Cấp Được Không ? Có Trên Dòng Laptop Nào?

Đầu tiên, ta tích lũy số liệu của y và x thông qua khảo sát một đội người. Ta số liệu thu thập được:

*
Tiếp theo ta chạy số liệu theo một mô hình có dạng: y = a + bx trong một trong những phần mềm thống kê (SPSS, Eviews, Stata...)

Ta có tác dụng của thông số a với b. Lốt và cực hiếm của b sẽ nói lên biến hóa x có ảnh hưởng thế làm sao đến biến hóa y.

Xem thêm: Chụp Màn Hình Iphone 7 Plus Và 7/7 Plus Đơn Giản, Cách Cài Đặt Chụp Màn Hình Iphone 7 Plus

Một hệ số quan trọng nữa cần xem xét là R2 hay còn được biết đến với khá nhiều tên điện thoại tư vấn như: R squared / R bình phương / coefficient of determination / hệ số xác minh bội / goodness of fit statistics 

Giả sử: R2 có mức giá trị là 0.88. Điều này còn có nghĩa là: Mô hình y = a + bx nói trên giải thích khoảng 88% các khác hoàn toàn về mật độ cholesterol giữa các cá nhân. Giá trị R2 càng tốt thì có thể kết luận mối tương tác giữa trở thành độ tuổi và biến chuyển nồng độ cholesterol càng chặt chẽ.