Coincident là gì

     
It"s really no coincidence that these institutions are largely set up in areas where tourists can most easily be lured in to vachngannamlong.comsit và volunteer in exchange for donations.

Bạn đang xem: Coincident là gì


Chẳng tình cơ đâu khi những trại này dựng lên rất nhiều ở phần lớn vùng du khách dễ dãi bị gợi cảm để thăm nuôi, tình nguyện đổi cho những khoản quyên góp.
Obama’s vachngannamlong.comsit will likely coincide with a hunger strike carried out by the political prisoner Tran Huynh Duy Thuc after authorities pressured him lớn accept overseas exile in the United States or remain in prison.
Chuyến thăm của Obama cũng có công dụng trùng hợp với đợt tuyệt thực của tù hãm nhân chính trị è cổ Huỳnh Duy Thức sau khoản thời gian chính quyền xay buộc ông phải đồng ý đi lưu lại vong tại Hoa Kỳ hay liên tiếp ngồi tù.
"Dear Life" was released as an instant grat track from Colors on August 24, 2017 to coincide the release of the album"s pre-order.
"Dear Life" được thi công như một lời chúc mừng nhanh từ Colors vào trong ngày 24 tháng 8 năm 2017 nhằm trùng với ngày mở để trước album.

Xem thêm: Mua Bảo Hiểm Y Tế 1 Người 2018, Mua Bảo Hiểm Y Tế Ở Đâu


His 1776 publication An Inquiry Into the Nature & Causes of the Wealth of Nations happened to coincide not only with the American Revolution, shortly before the Europe-wide upheavals of the French Revolution, but also the dawn of a new industrial revolution that allowed more wealth khổng lồ be created on a larger scale than ever before.
vachngannamlong.comệc xuất phiên bản tác phẩm khám phá về bản chất và nguồn gốc của cải của các giang sơn (hay Sự phú quý của những quốc gia) năm 1776 trùng hợp không chỉ với cuộc cách mạng Mỹ, không lâu trước những đổi mới động rộng rãi ở châu Âu vì cuộc giải pháp mạng Pháp, mà còn vào bình minh của cuộc cách mạng công nghiệp giúp tạo thành của cải sống quy mô lớn hơn bất cứ bao giờ trước đó.
You think it"s a coincidence that you get busted for drugs and your Tim just happens to have a plan to lớn rob a bank?
In 2007, coinciding with his 100th birthday, he was honoured with the Lifetime Achievement Award at the Hong Kong Film Awards.
Năm 2007, nhân kỉ niệm sinh nhật lần sản phẩm 100 của ông, ông được vachngannamlong.comnh danh cùng với giải thành tích Trọn đời tại giải thưởng Điện hình ảnh Hồng Kông.
Velazco was crowned Miss International 2018 which was held in the Tokyo Dome đô thị Hall in Tokyo, japan on 9 November 2018, coinciding on her 20th birthday anniversary.

Xem thêm: Cách Cắt Gỗ Bằng Máy Cầm Tay Mini Cơ Bản, Cách Sử Dụng Máy Cưa Gỗ Cầm Tay Mini Cơ Bản


Velazco vẫn đăng quang hoa khôi Quốc tế 2018 được tổ chức tại Tòa thị chủ yếu Tokyo ở Tokyo, Nhật bạn dạng vào ngày 9 mon 11 năm 2018, trùng với đáng nhớ sinh nhật lần thứ trăng tròn của cô.
Do you think the fact that you were on that bus và you"re friends with the author is a coincidence?