COMMUNITY LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Community là gì

*
*
*

community
*

community /kə"mju:niti/ danh từ dân, dân chúng, quần chúng. # (cùng tại 1 địa phương, quận, huyện, khu vực phố, tỉnh...)we must work for the welfare of the community: họ phải làm việc vì phúc lợi an sinh của nhân dân phường, hội, phái, nhóm người (cùng tôn giáo, cùng quốc tịch...)a religious community: giáo pháithe foreign community in Paris: nhóm người ngoại quốc ở Pa-ri thiết lập cộng đồng, cài chungcommunity of religion: cộng đồng tôn giáocommunity of interest: xã hội quyền lợi (the community) công chúng, làng hộicommunity centre câu lạc bộ khu vựccommunity singing đồng ca, sự hát tập thể
nhóm ngườiLĩnh vực: năng lượng điện tử và viễn thôngsự chungtập thểcommunity aerial: ăng ten tập thểcommunity antenna: ăng ten tập thểcommunity installations: sự trang bị tập thểTV community antenna television system (CATV)hệ truyền ảnh ăng ten chungcommunity aerialăng ten chungcommunity antennaăng ten cộng đồngcommunity antenna televisiontruyền hình anten chungcommunity broadcastingsự phát hình (anten) chungcommunity care buildingtrung tâm cải huấn thanh-thiếu niêncommunity centernhà văn hóa truyền thống giáo dụccommunity centertrung trung tâm cộng đồngcommunity centretrung trung tâm cộng đồngcommunity dentistrynha khoa cộng đồngcommunity dial office (CDO)đài smartphone chungcommunity dwellingnhà ở cộng đồngcommunity health councilhội đồng sức mạnh cộng đồngcommunity landsđất sử dụng chungcommunity mediciney tế cộng đồngcommunity physicianbác sĩ cùng đồngcommunity receivermáy thu cùng đồngcommunity receptionthu cộng đồng


Xem thêm: Kỉ Niệm Là Gì ? Nghĩa Của Từ Kỷ Niệm Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm

*

*

*Xem thêm: Mv Và Lời Bài Hát Có Một Tình Yêu Gọi Là Chia Tay, Truyen Ngon Tinh

community

Từ điển Collocation

community noun

ADJ. large, small | close, close-knit, tight-knit a close-knit fishing community | lively, thriving, vibrant | international, local | wider the concerns of the local & wider community | ethnic, immigrant, minority, religious | Asian, black, etc. the Asian community in Britain | Christian, Muslim, etc. | farming, mining, etc. | rural, village | academic, business, gay, scientific

COMMUNITY + NOUN care, centre, college, service, work | action, relations | group, leader | spirit

PREP. in/within a/the ~ divisions within the scientific community

PHRASES the community as a whole/at large a cultural programme that should benefit the community at large | a thành viên of the community, part of a community, a pillar of the community (= a strong supporter of the community), a sense of community There is a strong sense of community in this town.

Từ điển WordNet


n.

a group of people living in a particular local area

the team is drawn from all parts of the community

a group of people having ethnic or cultural or religious characteristics in common

the Christian community of the apostolic age