Digestive là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Digestive là gì

*
*
*

digestion
*

digestion /di"dʤestʃn/ danh từ sự tiêu hoá; kĩ năng tiêu hoáhard of digestion: cực nhọc tiêua weak (sluggish) digestion: kĩ năng tiêu hoá kéma good digestion: năng lực tiêu hoá tốt sự hiểu thấu, sự lĩnh hội, sự tiêu hoá (những điều đã học...) sự ninh, sự sắc
chưnghấpsteam digestion: hấp giải hơisự nấusự nấu ăn nhừsự tiêu hủysludge digestion: sự tiêu diệt bùnLĩnh vực: hóa học và vật liệutiêu hoá/ thủy phânGiải mê say EN: Any of various chemical processes that are regarded as analogous to lớn biological digestion, such as the removal of lignin from wood in manufacturing paper pulp and chemical cellulose.Giải mê say VN: ngẫu nhiên một thao tác xử lý chất hóa học nào liên quan năng lực tiêu hóa sinh học, chẳng hạn như chiết chất linin từ gỗ trong câu hỏi sản xuất bột giấy và xen lu lô.aerobic sludge digestionsự phân diệt bùn ưa khíbiliary digestiontiêu hóa mậtdigestion apparatusthiết bị thổi nấu nhừdigestion centerbể từ hoạidigestion centerbuồng từ hoạidigestion sumpbể từ hoạidigestion sumpbể từ bỏ tiêudigestion sumphố lắng phân hủydigestion tankbể đựng tiêu hóadigestion tankbể trường đoản cú hoạidigestion tankbể từ bỏ tiêu hủygastrointestinal digestiontiêu hóa dạ dày ruộtheated digestion chamberbuồng tiêu hóa tăng nhiệtkjeldahl digestion appatusmáy đối chiếu nitơ Kieldahlkjeldahl digestion appatusthiết bị (chưng cất) kjeldahlmethane digestionsự lên men kiềmmethane digestionsự lên men metanmethane digestionsự tiêu trở nên metanparenteral digestiontiêu hóa ko kể ruộtself digestionsự từ bỏ tiêusludge digestionsự bùn lên mensludge digestionsự hấp thụ bùnsludge digestion plantbể mêtansludge digestion plantbể từ bỏ hoạisludge digestion planttrạm hấp thụ bùnsludge digestion tankbể tiêu diệt bùn cặnsludge digestion tankbể trường đoản cú hoạisludge digestion tankhố lắng phân hủysự đồng nhất đượcsự hầmacid digestion: sự hầm gồm axitalkali digestion: sự hầm bao gồm kiềmcold digestion: sự hầm nội địa lạnhhot digestion: sự hầm trong nước nóngsự ninh hầmsự tiêu hóaperiod of digestionthời gian tiêu hóa o sự chưng, sự hấp

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Digestion: The biochemical decomposit-ion of organic matter, resulting in partial gasification, liquefaction, và minerali-zation of pollutants.

Sự thủy phân lên men: Sự phân diệt sinh hóa của chất hữu cơ dẫn đến việc khí hóa, hóa lỏng và khoáng hóa 1 phần những hóa học ô nhiễm.
Xem thêm: Có Thể Thay Đổi Độ Ngọt Của Đường Bằng Cách ? Có Thể Thay Đổi Độ Ngọt Của Đường Bằng Cách :

*

*

*Xem thêm: Báo Cáo Fs Là Gì Trong Tài Chính, Lập F/S Là Gì, Lập F/S Nghiên Cứu Khả Thi

digestion

Từ điển Collocation

digestion noun

ADJ. good | poor

VERB + DIGESTION have She"s got very poor digestion. | aid, help Peppermint sida digestion.

Từ điển WordNet


n.

the process of decomposing organic matter (as in sewage) by bacteria or by chemical kích hoạt or heatthe organic process by which food is converted into substances that can be absorbed into the bodylearning và coming to understand ideas and information

his appetite for facts was better than his digestion