DISCRETION LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

discretion
*

discretion /dis"kreʃn/ danh từ sự tự do làm theo ý mìnhat discretion: tuỳ ý, mang ý, không điều kiệnto surrender at discretion: đầu mặt hàng không điều kiệnat the discretion of...

Bạn đang xem: Discretion là gì

: theo nguyện vọng của...

Xem thêm: Nơi Bán Ống Thoát Nước Chậu Rửa Bát, 6 Bước Lắp Đặt Ống Thoát Nước Lavabo

sự thận trọngto act with discretion: hành vi thận trọng sự suy xét khôn ngoanyears of discretion; age of discretion: tuổi khôn, tuổi biết xem xét rồi (ở Anh 14 tuổi)discrestion is the better part of valour(đùa cợt) dịp lâm nguy đánh bài xích chuồn là thượng sách (chế đầy đủ anh hèn)
quyền từ bỏ ý định đoạtquyền tùy nghilimited discretion: quyền tùy nghi hữu hạnsự từ do tuân theo ý mìnhtùy nghidiscretion income: các khoản thu nhập tùy nghifractional discretion order: lệnh (cho) tùy nghi phần lẻlimited discretion: quyền tùy nghi hữu hạndiscretion incomethu nhập tùy ýmanagement discretionquyền hạn giải pháp xử lý của nhân viên quản lý
*

*

*

discretion

Từ điển Collocation

discretion noun

1 freedom lớn make decisions

ADJ. considerable, full, greater, more, wide | absolute, complete, unfettered The school governors have absolute discretion over which pupils they admit. | executive, judicial, management/managerial, personal, professional The president used his executive discretion to lớn pardon the two men.

VERB + DISCRETION exercise, have, use The police exercise discretion in the area of minor traffic offences. | give sb They would lượt thích local authorities to lớn be given greater discretion as to lớn how the money is spent. | leave sth lớn ‘Do you want me to vị the job myself or hire a photographer?’ ‘I leave it khổng lồ your discretion.’

PREP. at sb"s ~ Bail is granted at the discretion of the court. There is no service charge and tipping is at your discretion. | ~ about We have discretion about how much to lớn charge. | ~ as khổng lồ She has considerable discretion as to how the money is spent. | ~ over giving judges more discretion over sentencing

PHRASES the exercise/operation of discretion

2 being discreet

ADJ. great, the utmost

VERB + DISCRETION điện thoại tư vấn for, need, require This case calls for the utmost discretion. | rely on This is confidential, but I know that I can rely on your discretion.

PREP. with ~ to conduct enquiries with discretion.

PHRASES a lack of discretion, a need for discretion

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Mua Bán Điện Thoại Nokia Cũ Tại Đà Nẵng ❤️ Nơi Thu Mua, Mua Bán Rẻ Uy Tín

freedom to lớn act or judge on one"s own

Bloomberg Financial Glossary

Freedom given khổng lồ the floor broker by an investor to lớn use his judgment regarding the execution of an order. Discretion can be limited, as in the case of a limit order that gives the floor broker 1/8 or 1/4 point from the stated limit price to lớn use his judgement in executing the order. Discretion can also be unlimited, as in the case of a market-not-held order. See also: Market Not Held Order.

English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: circumspection delicacy discernment discreetness free will prudence