ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP VÀ ĐOẠN MẠCH SONG SONG

     

Trong lịch trình Vật lý, các em vẫn được khám phá rất nhiều về điện và mạch điện. Tuy nhiên, lúc nói về kết cấu cũng như phân một số loại mạch điện thì không phải ai trong chúng ta cũng hoàn toàn có thể hiểu rõ. Hôm nay, vachngannamlong.com sẽ chia sẻ cho những em về đoạn mạch tuy vậy song là gì? bí quyết tính những chỉ số cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở trong khúc mạch này như thế nào? Hãy cùng thường xuyên theo dõi nội dung bài viết này nhé!


*

Trong đó:

R1, R2,...,Rn là những điện trởU(AB) là hiệu điện cố kỉnh hai đầu đoạn mạchI1, I2,...,In là cường độ loại điện qua mỗi năng lượng điện trởI(AB) là cường độ cái điện qua mạch chính

Cường độ mẫu điện và hiệu điện chũm trong đoạn mạch mắc tuy nhiên song

Các em đã có lần được khám phá về cường độ mẫu điện cùng hiệu điện thay trong một mạch điện, so với mạch mắc tuy vậy song, nhì chỉ số này sẽ có một số đặc điểm khác biệt.

Bạn đang xem: đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song

Cường độ chiếc điện trong đoạn mạch mắc tuy nhiên song

Dòng năng lượng điện trong một mạch song song sẽ phân loại qua các nhánh. Trong khúc mạch này, cường độ dòng điện đi qua mạch chính sẽ bởi tổng cường độ cái điện trải qua các phần tử điện riêng rẽ lẻ. đọc một cách 1-1 giản, cường độ chiếc điện của đoạn mạch tuy nhiên song bằng tổng những cường độ chiếc điện đang sẵn có trong mạch điện.

Công thức tính cường độ mẫu điện trong khúc mạch mắc tuy vậy song:

I = I1 + I2 + I3 +...+ In

Hiệu điện cầm cố trong đoạn mạch mắc tuy nhiên song

Hiệu điện nuốm trong đoạn mạch song song vẫn giữ nguyên trên mỗi đường dẫn hay thành phần bởi mỗi thành phần được liên kết với nguồn tại và một điểm. Giỏi nói cách dễ dàng khác, hiệu điện cầm cố qua mạch mắc song song sẽ cân nhau ở mọi điểm.

Công thức tính hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song:

U = U1 = U2 = U3 =...= Un

Đoạn mạch có hai điện trở mắc tuy vậy song

Nhắc lại kiến thức:

Trong công tác vật lý 7, các em sẽ được khám phá về đoạn mạch tất cả hai đèn điện mắc tuy nhiên song, ta có:

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bởi tổng cường độ cái điện chạy qua những mạch rẽ:

I = I1 + I2

Hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu đoạn mạch bởi hiệu điện nắm giữa hai đầu mỗi mạch rẽ:

U = U1 = U2

Phân tích đoạn mạch tất cả hai điện trở mắc tuy nhiên song:

Hai hệ thức trên vẫn đúng với đoạn mạch gồm bao gồm hai năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song.

*

Đối với mạch điện tất cả hai năng lượng điện trở tất cả R1, R2 mắc tuy vậy song cùng với nhau, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở đã tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở đó.

Xem thêm: Lời Bài Hát Đi Cấy (Dân Ca Thanh Hóa), Lời Bài Hát Đi Cấy

I1/I2=R2/R1

Điện trở tương đương của đoạn mạch tuy nhiên song

Điện trở tương đương của đoạn mạch tuy vậy song gồm công thức tính là:

*

Suy ra:

*

Đối cùng với đoạn mạch có hai năng lượng điện trở mắc song song với nhau thì nghịch đảo của điện trở tương tự sẽ bằng tổng những nghịch đảo của những điện trở từng thành phần.

Mở rộng lớn với đoạn mạch với nhiều điện trở R1, R2, R3,...Rn mắc tuy vậy song, ta có:

I = I1 + I2 + I3 +...+ In

U = U1 = U2 = U3 =...= Un

*

Một số bài tập vật lý 9 đoạn mạch song song

Bài 1: phương pháp tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song là:

*

Hướng dẫn giải:

Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở mắc song song là: 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 => chọn câu B

Bài 2: Trong những công thức sau đây, công thức nào không cân xứng với đoạn mạch mắc tuy nhiên song?

*

Hướng dẫn giải:

Đáp án D là bí quyết không tương xứng với đoạn mạch mắc tuy nhiên song

Bài 3: vào một mạch gồm hai năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song cùng với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch này đổi khác như vắt nào nếu đội giá trị của một điện trở?

A. Tăng lên

B. Sút đi

C. Giữ nguyên

D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải:

Điện trở tương đương của đoạn mạch này sẽ tăng thêm nếu tăng giá trị của một năng lượng điện trở

=> Chọn câu trả lời A

Bài 4: Tính năng lượng điện trở tương đương trong mỗi trường đúng theo sau, biết mỗi điện trở thành phần có độ lớn 10 Ω.

*

A. 5 Ω

B. 10 Ω

C. 15 Ω

D. Trăng tròn Ω

Hướng dẫn giải:

Đây là sơ vật dụng hai điện trở mắc song song

Áp dụng cách làm tính năng lượng điện trở tương đương:

1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 => R/tđ = R1R2/(R1 + R2) = 10.10/(10 + 10) = 5Ω

=> Vậy chọn câu A

Bài 5: Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; R3 = 12Ω.

*

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ mạch R1 // R2 // R3

Áp dụng bí quyết tính năng lượng điện trở tương đương, ta có:

1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/3 + 1/6 + 1/12 = 7/12

=> Rtđ = 12/7 Ω

Bài 6: cho hai điện trở R1 = R2 = 30Ω được mắc như sơ vật dụng hình a

*

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

Xem thêm: Đâu Chưa Phải Là Biện Pháp Bảo Vệ Đa Dạng Sinh Học, BảO Vệ đA DạNg Sinh HọC Lã  Gã¬

b. Nếu như mắc thêm một điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch bên trên như sơ đồ dùng hình b thì năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch bởi bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

*

Bài 7: đến hai năng lượng điện trở R1 = 12Ω với R2 = 36Ω mắc song song vào một đoạn mạch. Cường độ dòng điện qua mạch chính là 2A. Tính cường độ cái điện qua mỗi điện trở?

Hướng dẫn giải:

*

Hy vọng thông qua nội dung bài viết chia sẻ những kỹ năng về đoạn mạch song song cũng như biện pháp tính các hệ thức trong bài viết trên để giúp các em ráng chắc và giải quyết được các bài tập trên trường. Cảm ơn các em đang đón đọc bài viết.