Domestic Là Gì

     
2 Thông dụng2.1 Tính từ2.2 Danh từ3 siêng ngành3.1 Ô tô3.2 chuyên môn chung4 phần đông từ liên quan4.1 tự đồng nghĩa4.2 tự trái nghĩa /də”mestik/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) hộ gia đình, (thuộc) việc nhà, nội trợdomestic sciencekhoa nội trợ bếp núc Nuôi trong bên (súc vật) trong nước, vào nước, quốc nộidomestic tradenội thươngdomestic flightscác chuyến cất cánh trong nước, chuyến bay quốc nội ưa thích ở nhà, mê say đời sống hộ gia đình; chỉ quanh quẩn ngơi nghỉ nhà, chỉ ru rú xó nhà

Danh từ

tín đồ hầu, tín đồ nhà ( số nhiều) sản phẩm hoá phân phối trong nước, sản phẩm trong nước

siêng ngành

Ôtô

nội địa (xe)

Kỹ thuật tầm thường

nơi ở gia đìnhbottle storage space (domesticrefrigerator)ngăn để chai (tủ rét mướt hộ gia đình)chill bin (domesticrefrigerator)ngăn rét mướt (tủ giá hộ gia đình)domestic compression refrigerating cabinettủ lạnh lẽo nén tương đối hộ gia đìnhdomestic electric installationthiết bị điện hộ gia đìnhdomestic gas appliancethiết bị ga hộ gia đìnhdomestic heat pumpbơm sức nóng hộ gia đìnhdomestic refrigeratormáy lạnh lẽo hộ gia đìnhdomestic robotrobot gia đìnhelectric domestic refrigeratortủ lạnh lẽo hộ mái ấm gia đình chạy điệnelectric-operated domestic refrigeratortủ giá buốt hộ gia đình chạy điệnice hệ thống (domesticrefrigerator)ngăn đá (trong tủ giá hộ gia đình)recessed domestic refrigeratortủ lạnh hộ mái ấm gia đình gắn chìmrecessed domestic refrigeratortủ rét mướt hộ gia đình gắn tườngtwo-door domestic refrigeratortủ rét mướt hộ gia đình hai buồngtwo-door domestic refrigeratortủ rét mướt hộ gia đình hai cửatwo-door domestic refrigeratortủ rét hộ gia đình hai cửa (ngăn, buồng)two-door domestic refrigeratortủ rét hộ mái ấm gia đình hai chống gia dụngdomestic air conditionerđiều hòa gia dụngdomestic boilernồi tương đối gia dụngdomestic coalthan gia dụngdomestic compression refrigerating cabinettủ rét nén khá gia dụngdomestic freezertủ rét mướt gia dụngdomestic fuel oildầu đốt gia dụngdomestic heat pumpbơm sức nóng gia dụngdomestic trang chủ frostermáy kết đông gia dụngdomestic ice makermáy đá gia dụngdomestic refrigeratortủ lạnh gia dụngdomestic robotrobot gia dụngdomestic sealed compressormáy nén khí gia dụnggas-operated domestic refrigeratortủ giá buốt gia dụng chạy ga trong nước


đều từ liên quan

từ bỏ đồng nghĩa

adjectivecalm , devoted , domiciliary , family , trang chủ , homelike , home-loving , homely , indoor , pet , private , sedentary , settled , stay-at-home , subdued , submissive , tame , trained , tranquil , handcrafted , home-grown , homemade , indigenous , inland , internal , intestine , intramural , municipal , national , native , familial , household , domesticated , enchorial , fond of trang chủ , menial , unskilled

tự trái nghĩa

adjectivebusiness , industrial , office , alien , foreign

Thể Loại: chia sẻ Kiến Thức cộng Đồng


Bài Viết: Domestic Là Gì – Domestic tức thị Gì Trong tiếng Việt

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://vachngannamlong.com Domestic Là Gì – Domestic tức là Gì Trong giờ Việt