DRAW ATTENTION LÀ GÌ

     

Chữ attention đi với các động từ khác biệt sẽ sở hữu nghĩa không giống nhau, cùng attention xuất hiện không ít trong các kỳ thi TOEIC, TOEFL…Trong khi người học nếu như không khéo sẽ không nhớ các thành ngữ kết hợp với attention. Họ cùng xem Tập hợp những thành ngữ kết hợp với attention.

Tập hợp tất cả giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ anh

Hợp pháp hóa lãnh sự


*

attention please! Hãy tĩnh mịch (sắp nói một điều gì đó)

attract one’s attraction: hấp dẫn / mê say sự chú ý của ai

= call, capture, catch, command, compel (bắt phải), demand, draw, grab one’s attention

attract unwelcome attention: say mê sự để ý không muốn đợi

be the center of attention: là trung tâm của sự chú ý

be all attention: rất siêng chú

bring sth khổng lồ one’s attention: làm cho ai để ý vào điều gì

call one’s attention to (s.o /sth): say đắm sự chú ý

call away one’s attention: khiến cho ai đãng trí / khiến cho ai không chú ý

catch one’s attention: khiến cho ai cần chú ý, thu hút sự để ý của ai

come lớn (stand at) attention: đứng nghiêm

concentrate one’s attention to lớn sth/sb: tập trung để ý vào ai/cái gì

= confine, focus one’s attention to sth/sb

direct one’s attention to: chú trọng/ tập trung để ý đến điều gì

distract one’s attention: làm sao nhãng sự chăm chú của ai

draw one’s attention to something: hấp dẫn sự để ý của ai vào điều gì / lưu ý ai về điều gì

for the attention of sb: (ở đầu thư) gửi mang lại ai

gain one’s attention: nhận được sự quan tiền tâm

garner one’s attention = gain one’s attention

get one’s attention: đắm say sự chú ý

get /have sb’s undivided attention: là người hoặc vật độc nhất được chú ý đến, được ai đặc biệt quan tiền tâm

give (sb/sth) = pay attention

give / have one’s full and undivided attention: chú ý hoàn toàn mang đến ai đó

have one’s attention: đã có được sự để ý của ai

hold one’s attention: giữ được sự chú ý của ai

= keep, rivet one’s attention

need one’s attention: cần có sự chuyên sóc, chú ý của ai

pay attention to something/somebody: chú ý đến điều gì/ai

pay close attention to something: chăm chú thật kỹ điều gì

pay insufficient attention to something: không chú ý đủ mang đến điều gì

pay meticulous attention to: xem xét một cách tỉ mỉ cho điều gì

require one’s immediate attention: buộc phải sự để ý ngay mau chóng của ai

receive attention at a hospital: được siêng sóc điều trị tại một bệnh viện

receive one’s attention = gain one’s attention

show attentions to somebody: thân yêu chu đáo với ai (số nhiều)

snap to attention: cấp tốc chóng vào tứ thế nghiêm (V)

To take one’s attention off sth: làm cho những người nào không nhằm ý, không suy nghĩ việc gì

turn one’s attention to: đưa hướng chăm chú sang điều khác

Ngoài ra, những thành ngữ attention có thể kết phù hợp với các tính từ để xuất hiện thêm những thành ngữ attention, chẳng hạn to pay close attention to: chú ý đặc biệt đến…

Hy vọng bài viết này vẫn tập hợp toàn bộ thành ngữ tương quan đến attention để giúp ích cho mình phần nào vượt qua những kỳ thì quốc tế. Bạn cũng có thể đóng góp sinh hoạt phần comment bên dưới nội dung bài viết này.