EDIT NGHĨA LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Edit nghĩa là gì

*
*
*

edit
*

edit /"edit/ ngoại đụng từ thu nhập và diễn giải lựa chọn lọc, giảm xén, thêm giảm (tin của phóng viên báo chí báo nhờ cất hộ về) nội đụng từ làm chủ bút (ở một tờ báo...)
chỉnh lýhiệu chỉnhGiải mê thích VN: Để sửa chữa thay thế lỗi hoặc biến hóa một file đồ vật tính, một bộ tài liệu địa lý, hoặc một tệp tin dạng bảng chứa tài liệu thuộc tính.edit list: list hiệu chỉnhedit tape: băng hiệu chỉnhmemory edit: sự hiệu chỉnh bộ nhớsoạn thảoadd-on edit: sự soạn thảo bửa sungbasic edit: biên soạn thảo căn bảnbasic edit: biên soạn thảo cơ bảnedit check: sự chất vấn soạn thảoedit code: mã biên soạn thảoedit controller: bộ tinh chỉnh soạn thảoedit decision danh mục (EDL): danh sách quyết định soạn thảoedit description: sự bộc lộ soạn thảoedit display: sự hiển thị soạn thảoedit display: screen soạn thảoedit instruction: lệnh soạn thảoedit key: phím biên soạn thảo văn bảnedit keys: các phím biên soạn thảoedit list: list soạn thảoedit list: danh mục soạn thảoedit mode: chế độ soạn thảoedit pulse: xung soạn thảoedit test: kiểm tra soạn thảoedit window: mô hình soạn thảoedit window: hành lang cửa số soạn thảoedit word: từ soạn thảoedit word: từ dùng soạn thảolinkage edit: biên soạn thảo liên kếtlogical edit: biên soạn thảo logicoff-line edit: soạn thảo ngoại tuyếnonline edit: biên soạn thảo trực tuyếnpalette edit: soạn thảo bảng màusoft edit: soạn thảo mềmuser defined edit code: mã biên soạn thảo của bạn dùngLĩnh vực: toán & tinbiên tậpedit mode: cơ chế biên tậpedit word: tự biên tậpinsert edit: biên tập chèn hìnhmemory edit: sự biên tập bộ nhớedit (vs)soạn thảoedit a programthảo một chương trìnhedit codemã sửaedit colorsthảo màuedit descriptionmô tả sửaedit menuthực thảo đơnedit pulsexung mạchedit seriesthảo loạt
*Xem thêm: Quạt Không Nhận Điều Khiển Từ Xa Chẳng Cần Đến Thợ Điện, Sửa Lỗi Quạt Trần Không Nhận Điều Khiển

*

*

v.

supervise the publication of

The same family has been editing the influential newspaper for almost 100 years
Xem thêm: Top 7 Những Món Quà Cấm Kỵ Trong Tình Yêu (Bắt Buộc Phải Tránh)

Microsoft Computer Dictionary

n. A change made lớn a tệp tin or a document.vb. 1. Khổng lồ make a change lớn an existing file or document. Changes khổng lồ the existing document are saved in memory or in a temporary file but are not added to lớn the document until the program is instructed lớn save them. Editing programs typically provide safeguards against inadvertent changes, such as by requesting confirmation before saving under an existing filename, by allowing the user lớn assign a password lớn a file, or by giving the option of setting the file to read-only status. 2. To run software that makes extensive, predictable changes khổng lồ a tệp tin automatically, such as a linker or a filter for graphics.

English Synonym và Antonym Dictionary

edits|edited|editingsyn.: amend kiểm tra correct revise rewrite