FACIAL HAIR LÀ GÌ

     

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ vachngannamlong.com.Bạn sẽ xem: ' facial hair là gì trong tiếng việt? moustache trong giờ tiếng việt

Học những từ các bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin. Hair that grows on the lower part of a man’s face, sometimes including the hair that grows above the lips The word "disguise" can mean many things: for example, vày beards và facial hair constitute a form of disguise? Young people have forced the pace themselves much khổng lồ the shaking of grey heads & long beards, & often with mở cửa disapproval. I am very glad that there will be a reasonable measure of representation of the existing management committees on the new beards of management. The photograph would make visual identification in the polling station of the elector relatively easy, beards aside. They went through a difficult time in which they were greatly criticised as being "arty-crafty", bearded & shaggy. các quan điểm của các ví dụ không thể hiện cách nhìn của các chỉnh sửa viên vachngannamlong.com vachngannamlong.com hoặc của vachngannamlong.com University Press hay của những nhà cấp cho phép.

beard

Các từ thường được sử dụng cùng với beard.

He at first used a nhái beard, but a real beard replaced this & would remain as his trademark along with his bowler hat. đều ví dụ này trường đoản cú vachngannamlong.com English Corpus với từ những nguồn trên web. Toàn bộ những ý kiến trong những ví dụ cần yếu hiện chủ kiến của các chỉnh sửa viên vachngannamlong.com vachngannamlong.com hoặc của vachngannamlong.com University Press xuất xắc của bạn cấp phép.


Bạn đang xem: Facial hair là gì

*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ and ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)
Xem thêm: Tại Sao Thẻ Căn Cước Có Thời Hạn Khác Nhau (Cập Nhật 2022), Please Wait

*

*Xem thêm: Các Cách Tẩy Keo 502 Dính Trên Nhựa, Da Tay, Màn Hình Điện Thoại Dễ Như Ăn Kẹo

cách tân và phát triển Phát triển từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột các tiện ích kiếm tìm kiếm dữ liệu cấp phép ra mắt Giới thiệu năng lực truy cập vachngannamlong.com English vachngannamlong.com University Press bộ nhớ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications