For once là gì

     

Once là một trong những từ trong giờ Anh thường được sử dụng khá phổ biến. Nội dung bài viết này sẽ thuộc quý vị phân tích về kết cấu once và giải pháp dùng những biến thể tất cả liên quan. Shop chúng tôi đã tham khảo từ điển Cambridge để có những lý giải cực tốt gửi mang lại đọc giả

Once là gì gì? cấu trúc once và những dùng once 

Once adverb (PAST):

In the past, but not now (có nghĩa là 1 trong những lần trạng từ (Quá khứ): trong thừa khứ, nhưng chưa phải bây giờ

This house once belonged to my grandfather. (Ngôi bên này từng trực thuộc về ông tôi)

Computers are much cheaper nowadays than they once were. (Máy tính ngày nay rẻ hơn nhiều so cùng với trước đây.)

Once-thriving villages stand deserted and in ruins. (Những ngôi thôn thịnh vượng 1 thời bị bỏ phí và hoang tàn)

Thành ngữ gồm liên quan: once upon a time (Ngày xữa ngày xưa)

Đang xem: For once là gì

Once conjunction

(Once khi được sử dụng như là từ bỏ kết hợp) sẽ sở hữu nghĩa tương tự như as soon as, or from the moment when (ngay khi)

Once I’ve found somewhere to live I’ll send you my address. (Ngay lúc tôi tra cứu thấy một chỗ nào đó để sống, tôi sẽ gửi mang lại bạn showroom của tôi.)

Remember that you won’t be able to cancel the contract once you’ve signed.


Bạn đang xem: For once là gì


Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Chyme Là Gì, Sự Khác Biệt Giữa Chyle Và Chyme


Xem thêm: Cách Phân Biệt Khẩu Trang N95 Thật Và Giả Bằng Mắt Thường, Phân Biệt Khẩu Trang 3M Thật/Giả Và Chuẩn N95


(Hãy nhớ rằng bạn sẽ không thể hủy hợp đồng sau khoản thời gian đã ký)

Các vươn lên là thể tương quan của Once và phương pháp dùng

 At once

At the same time: (ngay cùng lúc)

They all started talking at once. (Tất cả họ ban đầu nói chuyện và một lúc)

For once: 

Used when something happens that does not usually happen (được sử dụng khi điều nào đó không thường xảy ra)

For once, the bus came on time. (Lần đầu tiên, xe buýt cho đúng giờ.)

Just this once (chỉ lần này):

Used khổng lồ say that you will only vì chưng or request something on this particular occasion (được sử dụng để nói rằng bạn sẽ chỉ có tác dụng hoặc yêu ước một cái gì đó trong dịp quan trọng đặc biệt này)

All right, I’ll lend you the money – just this once.(Được rồi, tôi sẽ cho chính mình mượn chi phí – chỉ lần này thôi.)

Once again 

(Lần nữa tương tự như như once more) again, as has happened before: một đợt nữa, như đã xảy ra trước đây

Once again, racist attacks are increasing across Europe. (Một lần nữa, những cuộc tiến công phân biệt chủng tộc đang tăng thêm trên khắp châu Âu.)

Once more

One more time:(thêm lần nữa)

I’d like to visit the campus once more before we leave. (Tôi mong đến thăm ngôi trường một lần tiếp nữa trước khi công ty chúng tôi rời đi.)

Once or twice: a few times (một đôi lần)

I’ve seen him once or twice in town. (Tôi đã nhận thức thấy anh ta một hoặc nhì lần trong thị trấn.)

Once & for all:

completely and in a way that will finally solve a problem: (hoàn toàn với theo cách sau cùng sẽ xử lý vấn đề)

 Our intention is to destroy their offensive capability once và for all. (Mục đích của shop chúng tôi là hủy diệt khả năng tiến công của bọn họ một lần và mãi mãi)

Once in a lifetime

only likely to happen once in a person’s life (chỉ có chức năng xảy ra một lượt trong đời)

An opportunity as good as this arises once in a lifetime. (Một cơ hội tốt như điều này lộ diện một lần trong đời)

The once

on a single occasion (trong một dịp duy nhất)

I’ve only played rugby the once, and I never want to play it again (Tôi chỉ nghịch bóng bầu dục một lần với tôi không khi nào muốn chơi lại)