Functions Là Gì

     

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Functions là gì

*
*
*

function
*

Function (Econ) Hàm số.

Bạn đang xem: Functions là gì

+ Một phương pháp toán học ví dụ hoá mối liên hệ giữa các giá trị của một tập hợp những biến tự do xác định giá trị những biến phụ thuộc.function hàm, hàm số; tác dụng // tác dụng, vận hành f. Of bounded variation hàm bao gồm biến phân bị chặn f. Of a complex(real) variable hàm đổi mới số phức thực f. Of concentration (thống kê) hàm tập trung f. Of dispersion (toán tởm tế) hàm phân tán f. Of exponential type hàm phong cách mũ f. Of finite genus (giải tích) hàm tất cả giống hữu hạn f. Of f. Hàm của hàm, hàm hợp f. Of infinite type hàm kiểu vô hạn, hàm kiểu cực đại f. Of limited variation hàm tất cả biến phân bị chặn f. Of maximun type hàm kiểu rất đại, hàm phong cách vô hạn f. Of minimum type (giải tích) hàm kiểu cực tiểu f. Of position hàm lượng trí f. Of random variable (xác suất) hàm cuả biến ngẫu nhiên f. Of singularities (giải tích) hàm các điểm kỳ dị, yếu tố kỳ dị f. Of support hàm tựa absolutely additive set f. Hàm tuyệt vời và hoàn hảo nhất cộng tính absolute monotonic f. Hàm đơn điệu hay đối acylic f. Hàm không tuần hoàn, hàm phi xilic adjustment f. (thống kê) đặc trưng của tập hòa hợp thống kê algebraic(al) f. Hàm đại số alternate f. (đại số) hàm cố phiên analytic(al) f. Hàm giải tích antihyperbolic f. S. Hàm hipebolic ngược antitrigonometric f. Hàm lượng giác ngược arc-hyperbolic f.s hàm hipebolic ngược area f. Hàm khẳng định diện tích (trong không gian Mincopxki) arithmetric f. Hàm số học associated integral f. Hàm nguyên liên đới asympotic distribution f. Hàm bày bán tiệm cận atomic phối f. Hàm tập hòa hợp nguyên tử automorphic f. Hàm tự đẳng cấu beta f. Hàm bêta bicomplex f. Hàm tuy nhiên phức bicontinuous f. Hàm tuy nhiên liên tục biharmonic f. Hàm song điều hoà bijective f. Hàm tuy nhiên ánh bilinear f. Hàm tuy nhiên tuyến tính Boolean f. Hàm Bun bounded f. Hàm bị chặn bounded set f. Hàm tập bị chặn carries f. Hàm mang characteristic f. Hàm đặc trưng circular cylinder f. Hàm trụ tròn circular cylindrial wave f. Hàm sóng trụ tròn circulary symmetric f. Hàm đối xứng tròn class f. Hàm lớp closure f. Hàm đóng close-to-convex f. Hàm sát lồi combinable f. Hàm hợp được comparable f. Hàm đối chiếu được complementary f. Hàm bù (nghiệm đực biệt của một phương trình vi phân con đường tính không thuần nhất) complementary error f. Hàm sai bù complete analytic f. Hàm giải tích đầy đủ completely additive phối f. (giải tích) hàm tập hợp cộng tính trả toàn completely defined f. (logic học) hàm khẳng định khắp nơi complex f. Hàm số phức complex velocity f. Hàm gia tốc phức composite f. (giải tích) hàm hợp computable f. (logic học) hàm tính được concave f. Hàm lõm confluent hypergeometric f. (giải tích) hàm vô cùng bội suy biến conical f. Hàm cônic conjugate f.s hàm liên hợp conjugate harmonic f.s (giải tích) hàm điều hoà liên hợp content f. Hàm dung tích contiguous hypergeometric f.s hàm khôn cùng bội tiệm cận continuous f. Hàm liên tục control f. Hàm kiểm tra control-allowable f. Hàm điều khiển cho phép convex f. Hàm lồi coordinate f. Hàm toạ độ cost f. Hàm giá (trị) countable additive phối f. Hàm tập hợp cộng tính đếm được covariance f. Hàm hiệp phương sai criterion f. Hàm tiêu chuẩn cumulant generating f. (xác suất) hàm sinh tích luỹ cumulative frequency f. Hàm tần số tích luỹ cyclotomic f. Hàm phân chia vòng tròn cylindrical f.s hàm trụ hàm Betsen decision f. (thống kê) hàm quyết định decreasing f. Hàm giảm demand f. (thống kê) hàm nhu cầu mật độ trùng lặp từ khóa f. Hàm mật độ, mật độ phân phối derived f. Hàm dẫn suất determining f. (giải tích) hàm xác định developable f. Hàm triển khai được differentiable f. Hàm lấy vi phân được digamma f. Hàm đigama discontinuous f. (giải tích) hàm con gián đoạn discriminant f.(thống kê) hàm phân biệt disspation f. Hàm tiêu tán distance f. Hàm khoảng cách distribution f. Hàm phân phối dominant f. Hàm số trội doubly periodic f. Hàm tuy nhiên tuần hoàn drriving f. Hàm đầy elementary f. Hàm sơ cấp elementary symmetric f. Hàm đối xứng gồm bản elementary transcendental f. Hàm cực kỳ việt sơ cấp elliptic(al) f. Hàm eliptic elliptic(ai) cylinder f. Hàm trụ eliptic elliptic modular f. Hàm môđunla eliptic energy f. Hàm năng lượng entrire f. (giải tích) hàm nguyên entrire f. Of zero type hàm nguyên loại cực tiểu entrire rational f. Hàm hữu tỷ nguyên envolope f. Hàm bao equimeasurable f. Hàm đồng đẳng đo được eror f. Hàm sai số, hàm độ sai, tích phân tỷ lệ sai số (y=erfx, y=erfcx, y=erfix) even f. Hàm chẵn expenditure f. Hàm đưa ra phí explicit f. Hàm hiện expomential f. Hàm mũ factorable f. Hàm nhân tử hoá được factorial f. Hàm giai thừa finite f. Hàm hữu hạn flow f. (giải tích) hàm dòng force f. Chũm vị, hàm lực forcing f. Hàm cưỡng bức không lấy phí f. Hàm trường đoản cú do frequency f. Hàm tần số frequency distribution f. Hàm mật độ, mật độ phân phối gamma f. Hàm gama general recursive f. Hàm đệ quy toàn phần generating f. Hàm sinh Hamiltonian f. (vật lí) hàm Haminton harmonic f. Hàm điều hoà holomorphic f. Hàm chỉnh hình, hàm giải tích homogeneous f. Hàm thuần nhất homographic f. Hàm 1-1 ứng hyperbolic f. (giải tích) hàm hypebolic hyperbolic inverse f. Hàm hypebolic ngược hyperconical f. Hàm rất nón hyperelliptic f. Hàm rất eliptic hypergeometric f. Hàm rất bội hyperharmonic f. Hàm khôn cùng điều hoà implicit f. Hàm ẩn impulse f. Hàm xung incomplete beta f. (giải tích) hàm bêta khuyết incomplete gamma f. (giải tích) hàm gama khuyết incomplete defined f. (logic học) hàm xác minh không trả toàn increasing f. Hàm tăng independent f.s (giải tích) hàm độc lập indicator f. Hàm tiêu chí của hàm nguyên initial f. (logic học) nguyên hàm injective f. Hàm đối chọi ánh integrable f. (giải tích) hàm khả tích integral f. Of mean tyoe (giải tích) hàm nguyên loại chuẩn chỉnh tắc integral algebraic f. Hàm đại số nguyên integral transcendental f. Hàm rất việt nguyên interior f. (giải tích) hàm trong interval f. (giải tích) hàm khoảng chừng cách inverse f. (giải tích) hàm ngược inverse circular f. Hàm vòng ngược, các chất giác ngược inverse hyperbolic f. Hàm hypebolic ngược inverse trigonometric f. Hàm vị giác ngược, hàm vòng ngược irrational f.

Xem thêm: Ngành Học Tiếng Anh Là Gì - Chuyên Ngành Tiếng Anh Là Gì

hàm vô tỷ iterated f.

Xem thêm: Tim Kiem Tai Năng Trung Quoc 2015, Tìm Kiếm Tài Năng: Asia'S Got Talent

Hàm lặp
iterative impedance f. Hàm tổng trở lặp jum f. (điều khiển học) hàm bước nhảy kernel f. (giải tích) hàm hạch known f. Hàm đã biết lacunary f. Hàm tổng Lagrangian f. (vật lí) hàm Lagrăng, cầm cố động lực lifting f. Hàm nâng limited f. Hàm bị chặn linear f. Hàm đường tính linear integral f. Hàm nguyên tuyến đường tính locally constant f. Hàm hằng địa phương logarithmic f. Hàm lôga logarithmic trigonometric f. Hàm lôga lượng giác logarithmically convex f. Hàm bao gồm lôga lồi logical f. (logic học) hàm lôgic logistic f. (toán kinh tế) hàm lôgittic loss f. Hàm tổn thất many-valued f. (giải tích) hàm nhiều trị mapping f. (giải tích) hàm ánh xạ measure f. (giải tích) độ đo measurable f. Hàm đo được meromorphic f. (giải tích) hàm phân hình metaharmonic f. Hàm mêta điều hoà minimal f., minimun f. Hàm cực tiểu modular f. Hàm môđunla moment generating f. Hàm sinh những mômen monodrome f. Hàm đối chọi đạo monogenic analytic f. (giải tích) hàm giải tích đối chọi diễn monogenic f. Of complex variable (giải tích) hàm đổi thay phức đơn diễn monotone f. (giải tích) hàm đối kháng điệu multiform f. Hàm đa trị multilinear f. Hàm đa đường tính multiple f. Hàm bội multiple valued f. Hàm đa trị multiplicative f. Hàm nhân tính multivalent f. Hàm nhiều diệp multivalued f. Hàm đa trị natural trigonometrical f. Hàm vị giác từ nhiên negatively infinite f. Hàm âm mập vô hạn non-analytic f. Hàm không giải tích non-differentiable f. Hàm không khả vi nn-negative additive f. Hàm cùng tính ko âm non-periodic f. Hàm ko tuần hoàn non-uniform f. Hàm không đối kháng trị normal f. Hàm chuẩn tắc normalized orthogonal f.s hàm trực giao chuẩn hoá null f. Hàm không numerical f. Hàm bởi số objective f. (lý thuyết trò chơi) hàm mục tiêu odd f. Hàm lẻ one-valued f. (giải tích) hàm đối kháng trị operator f. Hàm toán tử order f. Hàm đồ vật tự orthogonal f.s. Hàm trực giao oscillating f. Hàm dao động parabolic(al) cylinder f. Hàm trụ parabolic partial f. Hàm bộ phận partial recursive f. Hàm đệ quy cỗ phận partition f. Hàm phân hoạch pattern f. Hàm sơ thứ (dùng nhằm tính các bản bất biến) periodie f. Hàm tuần hoàn p-harmonic f. Hàm p- điều hoà phase f. Hàm pha phi f. Hàm phi (của Ơle) piecewise continuous f. Hàm thường xuyên từng mảnh piecewise regular f. Hàm chủ yếu quy từng mảnh plurisubharmonic f. Hàm đa điều hoà dưới point f. (giải tích) hàm điểm polygonal f. Hàm nhiều giác polyharmonic f. Hàm đa điều hoà possibility f. Hàm khả năng positive f. Hàm dương positive definite energy f. Hàm năng lượng xác minh dương positive real f. Hàm thực dương positively infinite f. Hàm dương mập vô hạn potential f. Núm vị, hàm lực, đa điều hoà nguồn f. (thống kê) hàm lực lượng primitive f. Hàm nguyên thuỷ propagation f. Hàm truyền propositional f. Hàm mệnh đề pseudoanalytic f. Hàm giả giải tích pseudo-periodic f. Hàm đưa tuần hoàn purely discontinuous set f. Hàm tập thích hợp thuần gián đoạn quasi-nanlytic f. Hàm tựa eliptic quasi-periodic f. Hàm tựa tuần hoàn quaternion f. Hàm quatenion radical f. Hàm căn random f. (xác suất) hàm ngẫu nhiên randomized decision f. Hàm ra quyết định đã hốt nhiên hoá rational f. Hàm hữu tỷ rational fractional f. Hàm phân hữu tỷ rational integral f. Hàm nguyên hữu tỷ reactance f. Hàm điện kháng real-valued f.(giải tích) hàm lấy quý hiếm thực reciprocal f. Hàm thuận nghịch recursive f. Hàm đệ quy reduced characteristic f. Hàm đặc trưng rút gọn regular f. Hàm đều regular f. Of a complex variable hàm biến phức đều relate f.s các hàm phụ thuộc remainder f. Hàm những số dư ring f. Hàm vành risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm saddle f. Hàm yên ổn ngựa schlicht f. Hàm (giải tích) solo diệp self-impedance f. Hàm trường đoản cú trở semi-continuous f. Hàm nửa liên tục sequential risk f.(thống kê) hàm nguy hiểm liên tiếp phối f. (giải tích) hàm tập hợp signal f. Hàm dấu, hàm xicnum simple (analytic) f. Hàm (giải tích) đối kháng diệp single-valued f. Hàm đơn trị singly periodic f. Hàm tuần trả đơn singular f. Hàm kỳ dị sinusoidal f. Hàm sin slope f. Hàm dốc smooth f. (thống kê) hàm trơn, hàm được bình dị source f. Hàm nguồn, hàm Grin spectral f. Hàm phổ spherical wave f. Hàm sóng cầu spheroidal wave f. Hàm sóng rộp cầu square-integrable f. Hàm có bình phương khả tích step f. (giải tích) hàm bậc thang; (điều khiển học) tỷ lệ chuyển tiếp stored energy f. Hàm biến tấu năng lượng stream f. Hàm dòng ức chế f. Hàm ứng suất stroke f. (logic học) hàm Sefơ subharmonic f. Hàm vô cùng điều hoà supply f. (thống kê) hàm cung cấp symmetric(al) f. (giải tích) hàm đối xứng temperate f. Hàm tăng chậm temperature f. (giải tích) hàm nhiệt độ kiểm tra f. (thống kê) hàm (tiêu) chuẩn tetrahedral f. Hàm tứ diện totally additive phối f. Hàm tập hợp hoàn toàn cộng tính transcendental f. Hàm khôn cùng việt transfer f. Hàm truyền trial f. (giải tích) hàm cửa hàng (thuộc không gian cơ sở) trigonometric(al) f.s hàm vị giác triply periodic f. Hàm tam tuần hoàn truth f. (logic học) hàm đúng typically-real f. (giải tích) hàm thực điển hình unbounded f. (giải tích) hàm không trở nên chặn uniform f. Hàm đơn trị uniformly best desision f. (thống kê) hàm quyết định xuất sắc đều nhất unit step f. Hàm bậc thang solo vị univalent f. (giải tích) hàm 1-1 diệp universal f. (logic học) hàm utility f. Hàm lợi ích varied flow f. Hàm dòng biến vector f. (giải tích) hàm vectơ vector wave f. Hàm sóng vectơ wave f. Hàm sóng weight f. (thống kê) hàm trọng lượng zeta f. (giải tích) hàm zeta zonal hyperspherical f. Hàm siêu mong đớichức năngadministrative function: tính năng hành chánhcommercial function: công dụng thương mạicontrol function: tính năng kiểm soátdistribution function: tác dụng phân phốiexecutive function: tác dụng hành chánhfunction bond: trái khoán chức năngfunction key: phím chức năngfunction of a product: tính năng của một sản phẩmfunction of exchange: chức năng trao thay đổi (của tiền tệ)implicit function: tính năng nội tạiinvestment function: công dụng đầu tưlimited function wholesaler: nhà bán sỉ có công dụng hạn chếmain function of a product: tác dụng chính của sản phẩmmarketing function: tác dụng của tiếp thịselling function: tác dụng tiêu thụsupply function: tính năng cung ứngtab function: tính năng lập bảnghàmAndo-Modigliani consumption function: hàm tiêu dùng Ando-ModiglianiCES production function: hàm lượng sản xuất CES (có hệ số co dãn thay thế sửa chữa không đổi)Cobb-Douglas expenditure function: hàm tiêu chí Cobb-DouglasCobb-Douglas production function: hàm cấp dưỡng Cobb-DouglasCobb-Douglas utility function: hàm lợi ích Cobb-DouglasDouglas” production function: hàm số cung cấp DouglasFriedman”s money demand function: hàm mong tiền FriedmanHicksion demand function: hàm cầu HicksionKaldor saving function: hàm tiết kiệm ngân sách KaldorLucas aggregate supply function: Hàm cung gộp Lucasadditively separable utility function: hàm lợi ích bóc tách được cùng tínhadjustment function: hàm số điều chỉnhaggregate production function: hàm tổng sản xuấtaggregate production function: hàm tổng sản lượngalgebraic (al) function: hàm đại sốalgebraical function: hàm đại sốassociation function: hàm số liên đớiaverage cost function: hàm ngân sách trung bìnhaverage function: hàm trung bìnhbounded function: hàm bị chặn (giới nội)characteristic function: hàm sệt trưngcircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số tiêu dùng xã hộicomparison function: hàm số so sánhcompensated demand function: hàm cầu đền bùcompound function: hàm số phức tạpconditional factor demand function: hàm ước có điều kiện cho yếu tố sản xuấtconditional probability density function: hàm tỷ lệ xác suất bao gồm điều kiệnconsumer”s demand function: hàm cầu cho những người tiêu dùngconsumption function: hàm tiêu dùngconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm liên tụccontinuous function: hàm số liên tụccontinuous probability function: hàm phần trăm liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số phí tổn tổn. Criterion function: hàm (số) phân biệtcumulative distribution function: hàm phân phối xác suấtcumulative probability function: hàm xác suất tích lũydemand for money function: hàm mong tiền tệdemand function: hàm số nhu cầudemand function: hàm cầudensity function: hàm số tỷ lệ (trong thống kê)dependent function: hàm số tương quandirect utility function: hàm hiệu dụng trực tiếpdiscrete function: hàm số không liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexpenditure function: hàm chi tiêuexplicit function: hàm hiệnexponential function: hàm mũexport flow function: hàm số lưu lượng xuất khẩuexport function: hàm xuất khẩufixed coefficients production function: hàm cung cấp với thông số cố địnhglobal maximum of a function: rất đại toàn thể của hàm sốglobal minimum of a function: rất tiểu toàn bộ của hàm sốhabit- creating demand function: hàm mong tập quán (tiêu dùng)habit- creating demand function: hàm mong tạo tập cửa hàng (tiêu dùng)habit-creating demand function: hàm ước tạo bởi tập tiệm (tiêu dùng)hicksian demand function: Hàm cầu Hickshomogeneous production function: hàm cấp dưỡng thuần nhấtimplicit function: hàm số ẩnimport function: hàm nhập khẩuindirect objective function: hàm mục tiêu gián tiếpindirect utility function: hàm có ích gián tiếpindirect utility function: hàm lợi ích gián tiếpinput demand function: hàm cầu yếu tố đầu vàoinvestment demand function: hàm cầu đầu tưinvestment function: hàm số đầu tưlinear production function: hàm tiếp tế tuyến tínhlong run cost function: hàm túi tiền dài hạnmarket demand function: hàm mong thị trườngmonotonic function: hàm solo điệu, không thay đổi hóaproduction function: hàm sản xuấtproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền cực hiếm của hàm sốreaction function: hàm phản bội ứngrevenue function: hàm thu nhậpsales response function: hàm số làm phản ứng tiêu thụsaving function: hàm ngày tiết kiệmsaving function: hàm số ngày tiết kiệmshort run cost function: hàm túi tiền ngắn hạnsocial welfare function: hàm phúc lợi xã hộisocial-welfare function: hàm số phúc lợi an sinh xã hộisubhomogeneous production function: hàm thêm vào thuần tuyệt nhất dướisuperhomogeneous production function: hàm tiếp tế thuần túy hay đốisupply function: hàm số cung ứngsupply function: hàm cungsurface of a function level: khía cạnh mức của hàm sốtax function: hàm số thuếuncompensated demand function: hàm ước không được đền bùutility function: hàm số hiệu dụngutility function: hàm lợi íchzeros of a function: ko điểm của hàm sốzeros of a quadratic function: điểm ko của hàm bậc haihàm sốDouglas” production function: hàm số sản xuất Douglasadjustment function: hàm số điều chỉnhassociation function: hàm số liên đớicircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số tiêu dùng xã hộicomparison function: hàm số so sánhcompound function: hàm số phức tạpconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm số liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số mức giá tổndemand function: hàm số nhu cầudensity function: hàm số mật độ (trong thống kê)dependent function: hàm số tương quandiscrete function: hàm số ko liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexport flow function: hàm số lưu lại lượng xuất khẩuglobal maximum of a function: rất đại toàn thể của hàm sốglobal minimum of a function: rất tiểu cục bộ của hàm sốimplicit function: hàm số ẩninvestment function: hàm số đầu tưproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền giá trị của hàm sốsales response function: hàm số phản bội ứng tiêu thụsaving function: hàm số tiết kiệmsocial-welfare function: hàm số phúc lợi xã hộisupply function: hàm số cung ứngsurface of a function level: mặt mức của hàm sốtax function: hàm số thuếutility function: hàm số hiệu dụngzeros of a function: ko điểm của hàm sốnhiệm vụtrách nhiệm o chức năng; hàm, hàm số § chemical function : chức năng hóa học § partition function : hàm phân bố § transfer function : hàm truyền § velocity function : hàm số vận tốc § velocity depth function : hàm số tốc độ – độ sâu § wave function : hàm sóng