GIẢI SÁCH BÀI TẬP VẬT LÝ 9 BÀI 4

     

Hai năng lượng điện trở R1 và R2 và ampe kế được mắc tiếp liền với nhau vào nhị điểm A với B.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập vật lý 9 bài 4

a) Vẽ sơ đồ vật mạch năng lượng điện trên

b) đến R1= 5Ω, R2= 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện nỗ lực của đoạn mạch AB theo nhị cách.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 10 Ω;

I2 = 0,2 A; UAB = ?

Lời giải:

a) Sơ vật mạch năng lượng điện như hình dưới:

*

b) Tính hiệu điện nỗ lực theo nhị cách:

Cách 1: do R1 và R2 ghép nối tiếp nên I1 = I2 = I = 0,2A, UAB = U1 + U2

→ U1 = I.R1 = 1V; U2 = I. R2 = 1V;

→ UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V

Cách 2:

Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

Hiệu điện thay của đoạn mạch AB: UAB = I.Rtd = 0,2.15 = 3V

Đáp số: b) UAB = 3V

Câu 2 trang 9 SBT vật dụng Lí 9

Một năng lượng điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện ráng 12V

a) Tính cường độ chiếc điện chạy qua điện trở đó

b) ao ước kiểm tra công dụng tính trên, ta rất có thể dùng ampe kế để đo. Mong muốn ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ loại điện vẫn tính được nên có đk gì so với ampe kế? bởi vì sao?

Tóm tắt:

R = 10Ω; U = 12V

a) I = ?

b) Điều khiếu nại của ampe kế để I không đổi? Giải thích

Lời giải:

a. Cường độ mẫu điện chạy qua năng lượng điện trở là: I = U/R = 12/10 = 1,2A.

b. Gọi Ra là điện trở của ampe kế. Khi ấy cường độ mẫu điện chạy qua năng lượng điện trở được tính bằng công thức sau: 

*

Muốn ampe kế chỉ giá chuẩn trị cường độ mẫu điện sẽ tính được (tức là cường độ loại điện chạy qua điện trở không nắm đổi) thì ampe kế phải bao gồm điện trở rất nhỏ tuổi so với năng lượng điện trở của đoạn mạch, khi đó điện trở của ampe kế không tác động đến điện trở của đoạn mạch. Cái điện chạy qua ampe kế chính là cường độ chiếc điện chạy qua đoạn mạch đang xét.

Câu 3 trang 9 SBT thiết bị Lí 9

Cho mạch điện bao gồm sơ vật như hình 4.1 SBT, trong các số đó điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu điện thay giữa nhì đầu đoạn mạch AB bởi 12V.

*

a) Tính số chỉ của vôn kế và ampe kế.

b) chưa đến hai điện trở trên đây, nêu hai phương pháp làm tăng cường độ loại điện vào mạch lên cấp 3 lần (Có thể chuyển đổi UAB).

Tóm tắt:

R1 = 10 Ω; R2 = đôi mươi Ω; UAB = 12 V

a) Số chỉ Vôn kế cùng Ampe kế?

b) Nêu 2 phương pháp để làm mang đến I´ = 3I

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của mạch là : Rtđ= R1+ R2 = 10 + trăng tròn = 30 Ω

Cường độ loại điện qua mạch là: 

*

Hiệu điện nắm giữa nhì đầu điện trở R1: U1 = I.R1 = 0,4.10 = 4V

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A.

b) Ta có: 

*

 Do đó để I tăng thêm gấp 3 lần thì ta thực hiện 2 giải pháp sau:

Cách 1: giữ nguyên hai năng lượng điện trở mắc thông liền nhưng tăng hiệu điện nuốm của đoạn mạch lên vội vàng 3 lần: U’AB = 3 UAB = 3.12 = 36V

*

Cách 2: sút điện trở tương đương của toàn mạch đi 3 lần bằng cách chỉ mắc năng lượng điện trở R1 =10Ω ngơi nghỉ trong mạch, giữ hiệu điện cầm cố như ban đầu.

Khi kia R’tđ = R1 = 10 Ω

*

Đáp số: a) IA = 0,4 A; UV = 4V

Câu 4 trang 9 SBT đồ vật Lí 9

Cho mạch điện có sơ thứ như hình 4.2 SBT, trong các số ấy có năng lượng điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω Vôn kế chỉ 3V

*

a) Tính số chỉ của ampe kế.

b) Tính hiệu điện nắm giữa nhì đầu AB của đoạn mạch.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 15 Ω; UV = 3 V

a) Số chỉ Ampe kế IA?

b) UAB= ?

Lời giải:

a. Vày R1 và R2 ghép nối tiếp nên I1 = I2 = I = IA

Số chỉ của ampe kế là:

*

b. Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtđ= R1+ R2 = 5 + 15 = 20 Ω

Hiệu điện chũm giữa nhì đầu AB của đoạn mạch là:

UAB = I.Rtđ = 0,2.20 = 4V.

Đáp số: a) IA = 0,2 A; UAB = 4V

Câu 5 trang 10 SBT thứ Lí 9

Ba năng lượng điện trở có những giá trị là 10 Ω, đôi mươi Ω, 30 Ω. Rất có thể mắc điện trở này như thê như thế nào vào mạch có hiệu điện cố 12V đế cái điện trong mạch có cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ những cách mắc đó.

Tóm tắt:

R1 = 10Ω; R2 = 20Ω; R3 = 30Ω

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: giải pháp mắc?

Lời giải:

Điện trở của đoạn mạch gồm hiệu điện thế U = 12 V với cường độ chiếc điện I = 0,4 A là: 

*

Có hai bí quyết mắc những điện trở đó vào mạch:

+ Cách đầu tiên là chỉ mắc điện trở R3 = 30 Ω trong đoạn mạch;

*

+ bí quyết thứ hai là mắc hai điện trở R1 = 10 Ω và R2 = đôi mươi Ω tiếp liền nhau trong khúc mạch.

*

Câu 6 trang 10 SBT vật dụng Lí 9

Cho hai năng lượng điện trở R1 = 20Ω chịu được chiếc điện bao gồm cường độ tối đa là 2A và R2 = 40Ω chịu được loại điện tất cả cường độ về tối đa 1,5A. Hiệu điện thế về tối đa rất có thể đặt vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm R1 nối tiếp R2 là:

A. 210V

B. 120V

C. 90V

D. 100V

Tóm tắt:

R1 = 20Ω; I1max = 2A; R2 = 40Ω; I2max = 1,5A

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: Umax?

Lời giải:

Chọn câu C.

Khi R1,R2 mắc nối tiếp thì dòng điện chạy qua hai điện trở bao gồm cùng cường độ.

Do đó đoạn mạch này chỉ chịu đựng được cường độ dòng điện tối đa là:

Imax = I2max = 1,5A.

Xem thêm: Vẽ Tranh Cuộc Sống, Sinh Hoạt, Vui Chơi Giải Trí Thường Nhật Đẹp

Điện trở tương tự của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = đôi mươi + 40 = 60Ω

Vậy hiệu điện ráng tôi nhiều là: Umax = Imax . R = 1,5.60 = 90V.

Câu 7 trang 10 SBT đồ gia dụng Lí 9

Ba điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc tiếp liền nhau vào hiệu điện thay 12V

a) Tính điện trở trương đương của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện nuốm giữa nhị đầu mỗi điện trở

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15 Ω; U = 12 V

a) Rtđ= ?;

b) U1= ?; U2= ?; U3 = ?

Lời giải:

a. Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

b. Vì cha điện trở ghép thông liền nên I1= I2= I3 = I = U/R = 12/30 = 0,4A.

→ Hiệu điện nỗ lực giữa nhì đầu mỗi điện trở là:

U1 = I.R1 = 0,4.5 = 2V

U2 = I.R2 = 0,4.10 = 4V

U3 = I.R3 = 15.0,4 = 6V.

Đáp số: a) Rtđ = 30Ω; b) U1 = 2V, U2 = 4V, U3 = 6V

Câu 8 trang 10 SBT thiết bị Lí 9

Đặt hiệu điện cố U = 12V vào nhì đầu đoạn mạch có điện trở R1 = 40Ω cùng R2 = 80Ω mắc nối tiếp. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua mạch này là bao nhiêu?

A. 0,1A

B. 0,15A

C. 0,45A

D. 0,3A

Tóm tắt:

R1 = 40Ω; R2 = 80Ω; U = 12 V; I = ?

Lời giải:

Chọn A. 0,1A.

Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtd = R1 + R2 = 40 + 80 = 120 Ω

Cường độ chiếc điện chạy qua mạch này là:

*

Câu 9 trang 10 SBT vật Lí 9

Một đoạn mạch có hai điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc tiếp nối với nhau. Cho loại điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện thế giữa nhị đầu năng lượng điện trở R1 là 3V. Hỏi hiệu điện núm giữa nhị đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 1,5V

B. 3V

C. 4,5V

D. 7,5V

Tóm tắt:

R2 = 1,5R1; U1 = 3 V; U = ?

Lời giải:

Chọn D. 7,5V

Vì hai điện trở mắc nối tiếp với nhau nên ta có:

*

⇒ U2 = 1,5 U1 = 1,5 × 3 = 4,5V

Hiệu điện cầm giữa hai đầu đoạn mạch là: U = U1 + U2 = 3 + 4,5 = 7,5V.

Câu 10 trang 10 SBT thiết bị Lí 9 

Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng đối với đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối tiếp?

A. Cường độ chiếc điện là như nhau tại phần đông vị trí của đoạn mạch.

B. Hiệu điện vậy giữa nhì đầu đoạn mạch bởi tổng những hiệu điện nỗ lực giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong đoạn mạch

C. Hiệu điện gắng giữa nhị đầu đoạn mạch bởi hiệu điện cố giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở mắc vào mạch

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở mắc vào mạch tỉ trọng thuận với năng lượng điện trở đó

Lời giải:

Chọn C. Hiệu điện thế giữa nhì đầu đoạn mạch bằng hiệu điện cố gắng giữa nhì đầu mỗi điện trở mắc trong khúc mạch bởi trong đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp thì hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện chũm giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong khúc mạch

Câu 11 trang 11 SBT thứ Lí 9

Đoạn mạch gồm các điện trở mắc tiếp liền là đoạn mạch không có điểm lưu ý nào bên dưới đây?

A. Đoạn mạch bao gồm điểm nối chung của nhiều điện trở

B. Đoạn mạch bao hàm điểm nối thông thường của hai năng lượng điện trở

C. Cái điện chạy qua các điện trở của đoạn mạch có cùng cường độ

D. Đoạn mạch tất cả những điện trở mắc tiếp tục với nhau và không có mạch rẽ.

Lời giải:

Chọn A. Đoạn mạch bao gồm điểm nối chung của nhiều điện trở.

Vì đoạn mạch gồm các điện trở mắc thông liền là đoạn mạch bao gồm điểm nối chỉ của hai điện trở. Nếu tất cả điểm nối chung của không ít điện trở thì sẽ có không ít nhành rẻ, không tương xứng với đoạn mạch nối tiếp.

Câu 12 trang 11 SBT trang bị Lí 9 

Đặt một hiệu điện núm UAB vào nhị đầu đoạn mạch có hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện cầm giữa nhị đầu mỗi điện trở khớp ứng là U1, U2. Hệ thức nào sau đây là không đúng?

A. RAB= R1+ R2

B. IAB= I1= I2

C. U1/U2= R2/R1

D. UAB= U1+ U2

Lời giải:

Chọn C vày hiệu điện nỗ lực giữa nhì đầu mỗi điện trở tỉ trọng thuận với năng lượng điện trở đó: U1/U2 = R1/R2

Câu 13 trang 11 SBT đồ Lí 9 

*

Đặt một hiệu điện nạm U vào nhì đầu một đoạn mạch có sơ vật như trên hình 4.3, trong đó các điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc K đóng lớn hơn hay nhỏ dại hơn bao nhiêu lần đối với khi công tắc K mở?

A, nhỏ hơn 2 lần

B. Lớn hơn 2 lần

C. Nhỏ hơn 3 lần

D. To hơn 3 lần

Lời giải:

Chọn D. Lớn hơn ba lần.

Khi công tắc K mở mạch có R1 nt R2 nt ampe kế đề nghị điện trở tương tự của mạch là R = R1 + R2 = 9 đề nghị số chỉ của ampe kế là:

*

Khi công tắc nguồn K đóng thì R2 bị đấu tắt, mạch chỉ còn (R1 nt Ampe kế) đề xuất điện trở tương tự của mạch là R = R1 = 3 cần số chỉ của ampe kế là: I2 = U/R1 = U/3

Ta có: 

*

nên số chỉ của ampe kế khi công tắc K đóng to hơn 3 lần so với khi công tắc K mở.

Câu 14 trang 11 SBT vật dụng Lí 9 

Đặt một hiệu điện cầm U = 6V vào nhị đầu đoạn mạch gồm tía điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω, R3 = 7Ω mắc nối tiếp.

a) Tính cường độ loại điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở của đoạn mạch bên trên đây

b) trong những ba điện trở đã cho, hiệu điện vậy giữa nhị dầu năng lượng điện trở nào là to nhất? vì chưng sao? Tính trị số của hiệu năng lượng điện thế lớn nhất này

Tóm tắt:

R1 = 3Ω; R2 = 5Ω; R3 = 7 Ω; U = 6 V

a) I1= ?; I2= ?; I3 = ?b) Umax= ?

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của mạch là: Rtđ= R1+ R2 + R3 = 3 + 5 + 7 = 15Ω

⇒ Do ba điện trở mắc nối tiếp nên cường độ chiếc điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở là như nhau: I = I1 = I2 = U/Rtđ = 6/15 = 0,4A.

b) Hiệu năng lượng điện thế lớn nhất là U3= I.R3= 0,4 × 7 = 2,8V bởi I ko đổi đề xuất nếu R to ⇒ U lớn.

Đáp số: a) I1 = I2 = I3 = I = 0,4A

b) Umax= U3= 2,8 V

Câu 15 trang 12 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Đặt một hiệu điện nuốm U vào nhị đầu đoạn mạch tất cả sơ đồ gia dụng như bên trên hình 4.4 trong đó điện trở R1 = 4Ω , R2 = 5Ω.

*

a) cho biết thêm số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở với khi K đóng hơn yếu nhau 3 lần. Tính năng lượng điện trở R3

b) cho biết thêm U = 5,4V. Số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở là bao nhiêu?

Tóm tắt:

R1 = 4Ω; R2 = 5Ω; U = 6 V

a) R3= ?Ωb) U = 5,4 V; Im= ?

Lời giải:

a) khi K mở: mạch tất cả R1, R2và R3 ghép tiếp nối nhau

→ Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + R3 = 9 + R3

Cường độ chiếc điện qua 3 năng lượng điện trở là giống hệt nên số chỉ của ampe bây giờ là:

*

Khi K đóng, điện trở R3 bị nối tắt cần mạch chỉ với hai điện trở R1, R2 ghép nối tiếp.

Xem thêm: Bài Văn Tiếng Anh Nói Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Giới Thiệu Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh (39 Mẫu)

→ Điện trở tương tự của đoạn mạch lúc K đóng là:

Rtđđ = R1 + R2 = 4 + 5 = 9 Ω

Số chỉ của ampe lúc này là:

*

Từ (1) và (2) ta thấy Iđ > Im, đề xuất theo đề bài xích ta có: Iđ = 3Im (3)

Từ (1), (2) với (3) ta có:

*

b) U = 5,4 V với khi K mở:

Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + 18 = 27Ω

Số chỉ của ampe bây giờ là:

*

Đáp số: a) R3 = 18Ω; b) Im = 0,2 A

Câu 16 trang 12 SBT thiết bị Lí 9 

Đặt một hiệu điện núm U vào hai đầu một đoạn mạch gồm sơ thiết bị như bên trên hình 4.5. Lúc đóng công tắc K vào địa chỉ 1 thì ampe kế bao gồm số chỉ I1 = I, lúc chuyển công tắc nguồn này sang địa chỉ số 2 thì ampe kế bao gồm số chỉ nên I2 = I/3, còn khi chuyển K sang vị trí 3 thì ampe kế tất cả số chỉ I3 = I/8. Cho biết R1 = 3Ω, hãy tính R2 và R3.

*

Tóm tắt:

I1 = I; I2 = I/3; I3 = I/8 ; R1 = 3Ω; R2 = ?; R3 = ?

Lời giải:

Khi K tại vị trí 1: mạch năng lượng điện chỉ bao gồm R1 nối tiếp với ampe kế. Do thế số chỉ của ampe kế khi này là: 

*
(1)

Khi K tại đoạn số 2: mạch điện bao gồm R2 nối tiếp R1 và tiếp liền với ampe kế. Vì vậy số chỉ của ampe kế khi này là: 

*
(2)

Khi K tại đoạn số 3: mạch điện tất cả 3 điện trở R1, R2, R3 ghép tiếp nối và tiếp nối với ampe kế. Do thế số chỉ của ampe kế trong lúc này là: