Go Beyond Nghĩa Là Gì

     

7 giải pháp dùng beyond là tổng hợp những trường thích hợp thông dụng cách sử dụng beyond, để dễ dàng nhớ ta ghi hãy nhớ là beyond tức là ở mặt kia, vượt quá, ngoài….ra. Về ngữ pháp, thì beyond được dùng như phó từ giỏi trạng từ bỏ (bổ nghĩa mang lại động từ), giới từ bỏ (+ danh từ) cùng danh từ, tức quan tâm ngữ pháp thì rất đối kháng giản, mặc dù nhiên, khi vào chân thành và ý nghĩa và bí quyết dùng beyond thực tiễn thì nghĩa có khác nhau, nên chia thành 7 bí quyết dùng nguyên nhân là vậy.Bạn vẫn xem: Go beyond tức là gì


*

Cách dùng beyond 1: ở vị trí kia (chỗ / rào chắn)

Giới từ chỉ thời gian

10 biện pháp dùng agree on, agree to, agree with, agree about

Nếu vật gì ở bên kia một vị trí hoặc một rào chắn, có nghĩa là nó năm nghỉ ngơi phía ngoài nơi/ chiếc đó

+ vào định ngữ hoặc sau to be:

Ví dụ: a) His village lies two miles beyond the border. Làng của anh ấy nằm giải pháp 2 dặm ở mặt kia biên giới.Bạn đã xem: Go beyond nghĩa là gì

b) Beyond the lawn lay Mr Annett’s kitchen garden. Phía bên kia thảm cỏ là căn vườn sau nhà bếp của ông Annett.

Bạn đang xem: Go beyond nghĩa là gì

c) There was a blink of bright light beyond the forest. Có tia nắng đèn nhấp nháy ở mặt kia khu vực rừng.

+ Sau danh từ:

Ví dụ: What place was there for a British presence beyond Britain’s shores? gồm chỗ nào cho biết sự hiện diện của người Anh ở phía mặt kia bờ đại dương Anh?

Cách sử dụng beyond 2: vượt thừa (thời điểm/ngày)

Nếu dòng gì xẩy ra vượt vượt (beyond) một thời điểm hoặc ngày nào, có nghĩa là nó vẫn thường xuyên sau thời khắc hay ngày đó

Ví dụ: a) Few children remain in the school beyond the age of 16. Siêu ít trẻ em còn sống lại trường sau tầm tuổi 16. (vượt quá tuổi 16) =after

b) Few people live beyond the age of a hundred. Siêu ít fan sống hơn 100 tuổi.

c) We cannot allow the work to lớn continue beyond the kết thúc of the year. Bọn họ không thể mang lại phép công việc kéo lâu năm sau cuối năm nay. (after)

d) Don’t stay out beyond eleven o’clock — Đừng đi quá 11 tiếng (sau 11 giờ)

e) This is a strategy for the 1990s and beyond. Đây là 1 chiến lược cho những người năm 1990 với xa rộng nữa. (sau đó nữa)

Cách cần sử dụng beyond 3: vượt thừa (vật/sự việc)

Nếu mẫu gì mở rộng vượt vượt (beyond) một thiết bị / sự việc quan trọng đặc biệt nào, có nghĩa là nó ảnh hưởng hoặc bao hàm cả phần đa điều khác.

Ví dụ: a) The problems extend beyond Britain’s cities. Những vấn đề không ngừng mở rộng ra ngoài phạm vi những thành phố của An.

b) We’re not going to phản hồi beyond that. Bọn họ sẽ chẳng comment gì ngoài điều đó.

Cách cần sử dụng beyond 4: ngoài….ra, trừ (điều gì đã nói)

Bạn sử dụng beyond để giới thiệu một nước ngoài lệ so với những gì mà bạn đang nói đến.

Ví dụ: a) The government could bởi vì nothing beyond warning the western governors to lớn be on their guard. Bao gồm phủ đang không thể làm cái gi ngoài việc kể nhở những nhà chức vụ phía tây nên canh chừng cẩn thận.

b) They’ve got nothing beyond their vacant land. Bọn họ chẳng còn mẫu gì bên cạnh khoản miếng khu đất trống.

Cách sử dụng beyond 5: vượt quá (điểm / giai đoạn)

Nếu vật gì đi vượt thừa một điểm hoặc giai đoạn nhất định nào, có nghĩa là nó tiến triển hoặc gia tăng để nó qua khỏi điểm này hoặc tiến trình đó.

Ví dụ: The nuclear nguồn programme will have proceeded beyond the point where it can easily be stopped. Chương trình năng lượng hạt nhân vẫn vượt qua ngoài điểm mà lại nó có thể bị xong lại dễ dàng dàng.

Cách áp dụng beyond 6: quanh đó (sự tin tưởng/hiểu biết)

Nếu một cái gì đó ngoài (beyond) sự tin cậy hoặc tầm phát âm biết, có nghĩa là theo biện pháp nào đó, thái quá mang lại độ quan trọng tin hay phát âm được.

Ví dụ: a) The reason was very simple & beyond dispute. Vì sao thật đơn giản và dễ dàng là không cần phải bàn cãi.

Xem thêm: Ph Của Nước Cất Có Ph=7 - Độ Ph Của Nước Và Các Loại Dung Dịch

c) I feel humiliated beyond belief. Tôi cảm thấy bẽ mặt quá mức độ (không thể tin được)

Cách áp dụng beyond 7: quá ngoài kỹ năng (không thể hiểu/làm/có điều gì)

Ví dụ: a) This story is beyond me — mẩu chuyện này so với tôi khó quá. / Tôi thật thiếu hiểu biết câu chuyện này.

b) Her reasoning was quite beyond me. Tôi thật ko hiểu cách lập luận của cô ý ta.

c) I suspect that an insight on this scale would be beyond the capacity of the human mind. Tôi nghi ngờ rằng sự thấu hiểu với trình độ chuyên môn này đã vượt ra ngoài khả năng của đầu óc nhỏ người.

Một số thành ngữ của beyond

1. Beyond belief/repair/ recognition, etc.: too great or bad for anyone to lớn believe/repair/recognize, etc. Quá tốt / xấu khiến cho mọi người không thể tin cẩn / sửa chữa thay thế / nhìn nhận …

Ví dụ: a) His thoughtlessness is beyond belief . Tôi không thể nào tin nổi anh ta lại thiếu suy nghĩ đến vậy.

b) He survived the accident, but his car was damaged beyond repair. Anh ta tồn tại sau vụ tai nạn, nhưng cái xe của anh ý ta bị nứt không thể sửa chữa.

2. Beyond compare: so good that everyone or everything else is of worse quality: quá tốt đến nỗi mọi fan / đồ khác rất nhiều kém rộng : tất yêu so sánh, ko thể phân bì được

Ví dụ: a) Her beauty is beyond compare. Sắc đẹp cô ấy không ai suy bì được.

b) She’s lovely beyond compare. Cô ta đáng yêu không ai phân bì được

3. Beyond / out of / outside one’s control : quanh đó sự điều hành và kiểm soát của ai

Ví dụ: Tonight’s performance has been cancelled due to lớn circumstances beyond our control (= events which we are unable to khuyễn mãi giảm giá with) .

Buổi màn biểu diễn tối nay đã biết thành hủy bởi những trường hợp ngoài trung bình kiểm soát của chúng tôi (= những sự khiếu nại mà chúng tôi không thể giải quyết).

4. Go/be beyond /past (all) reason: lớn be more than is acceptable or reasonable: không tồn tại lý / vô lý / phi lý hoặc không thể đồng ý được

Ví dụ: Their demands go beyond all reason. Những yêu cầu của mình vô thuộc phi lý.

5. To lớn live beyond one’s income = lớn live beyond one’s means: sống / tiêu tiền rộng số tiền kiếm được

Ví dụ: a) Being so poor during college taught me not to live beyond my means once I got a steady job. Quá nghèo trong thời hạn ngồi học đại học đã dạy dỗ tôi không được tiêu nhiều tiền hơn số tiền tìm được ngay trong khi tôi đạt được một bài toán làm ổn định định.

b) If you keep living beyond your means, you’ll deplete your ngân hàng account before you know it.

Nếu anh cứ liên tiếp sống thừa số tiền kiếm được, thì sớm muộn gì đang tiêu không còn tiền trong ngân hàng trước lúc biết được điều này.

Xem thêm: Bảo Hiểm Aia Là Gì ? Công Ty Bảo Hiểm Aia Lừa Đảo Hay Không Mới Nhất 2022

6. To lớn be beyond one’s depth: thừa khả năng, thừa sức mình

7. Lớn be past (beyond) hope: to be unlikely to change for the better: ko còn mong muốn gì nữa

Ví dụ: You can’t buy this house, it is completely beyond hope. You’ll run out of money before you can fix it up!

Bạn cần thiết mua căn nhà này, nó trọn vẹn không còn hy vọng gì đâu. Cái việc sửa bên thôi cũng trở thành tiêu hết tiền rồi!

Kết luận: 7 biện pháp dùng beyond phổ cập + một trong những thành ngữ của beyond đã giúp họ nắm được các cách sử dụng thịnh hành của beyond, mặc dù việc nắm rõ nghĩa và biện pháp sử beyond thuần thục thì rất cần phải chiêm nghiệm một thời hạn thì mới nắm rõ.