Hàm Kiểm Tra Số Nguyên Tố Trong Pascal

     

1. Khám nghiệm số N liệu có phải là số nguyên tố tốt không.

Bạn đang xem: Hàm kiểm tra số nguyên tố trong pascal

Ví dụ: N = 19 công dụng là: 19 la so nguyen to

N = 33 hiệu quả là: 33 khong phai la so nguyen to

Yêu cầu: Input: N, là số tự nhiên bất kỳ.

Output: trả lời “N la so nguyen to”

hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy thuộc vào N.

Lưu ý: Số nguyên tố là số chỉ hoàn toàn có thể chia hết cho một và thiết yếu nó ( N ).

Hướng dẫn:

Bài toán được thực hiện qua 3 bước rõ ràng như sau:

- thông tin nhập liệu, với nhập tài liệu vào mang đến N

- thực hiện kiểm tra N liệu có phải là số nguyên tố hay không:

- Xuất câu trả lời “N la so nguyen to” hoặc “N khong phai la so nguyen to” phụ thuộc vào giá trị của biến

Chương trình:

*
Viết chương trình kiểm tra số nguyên tố" width="596">

Cùng vị trí cao nhất lời giải đi tìm kiếm hiểu về số yếu tố nhé.

2. Khái niệm số nguyên tố

Số yếu tắc là số nguyên dương bao gồm duy tốt nhất 2 ước phân biệt là 1 trong và thiết yếu nó. Lưu ý: Số 1 không hẳn số nguyên tố bởi vì chỉ có một ước.

*
Viết chương trình chất vấn số thành phần (ảnh 2)" width="577">

3. Ý tưởng chất vấn số nguyên tố

1. Trường hợp số đó nhỏ hơn 2, kết luận không nên số nguyên tố.

Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Cuộc Sống Quanh Em Đơn Giản, Đẹp Nhất, Mỹ Thuật Lớp 7

2. Đếm số cầu của x trong đoạn từ 2 mang lại căn bậc nhị của x. Nếu như số đó không có ước như thế nào trong đoạn từ 2 mang đến căn bậc nhị của x thì nó là số nguyên tố. Ngược lại thì ko phải. Như vậy, nếu bạn đếm từ là 1 thay vị 2 thì x là số nguyên tố lúc ta đếm được 1 ước số vào đoạn từ là 1 đến căn bậc nhị của x.

4. Một trong những bài toán viết lịch trình về số nguyên tố

Bài 1. Viết công tác nhập vào một số n, xuất ra gần như số nguyên tố bé dại hơn hoặc bởi n và tổng của tất cả những số nhân tố đó.

Dữ liệu vào file: Sum_nt.inpDữ liệu ra file: Sum_nt.out
Chứa số n

– loại 1: chứa những số thành phần

Bài tập trên mình yêu cầu học sinh sử dụng lịch trình co để giải quyết và xử lý qua kia rèn luyện cho học viên tư duy kế thừa

Ý tưởng của thuật toán:

- có một chương trình bé kiểm tra số nguyên tố

- Ta chỉ cần duyệt từ là 1 đến n xem bao gồm số nào là số nguyên tố không để đếm và cộng dồn.

*
Viết chương trình soát sổ số thành phần (ảnh 3)" width="603">
*
Viết chương trình kiểm soát số nguyên tố (ảnh 4)" width="599">

Bài 2. Viết chương trình phân tích một số tự nhiên n (n

Dữ liệu vào file: pt_nt.inpDữ liệu ra file: pt_nt.out

Chứa số n

VD: 100

1 dòng: cất kết quả

VD: 2.2.5.5

Đối với câu hỏi này ta phân tách số kia (nếu phân tách hết) đến số yếu tố (duyệt từ số nguyên tố nhỏ đến lớn).

*
Viết chương trình bình chọn số nhân tố (ảnh 5)" width="579">
*
Viết chương trình soát sổ số yếu tắc (ảnh 6)" width="586">

Bài 3.

Xem thêm: Cách Cắm Hoa Nghệ Thuật Theo Chủ Đề 20 11 Và Thuyết Trình Hay, Ý Nghĩa Nhất

phương pháp in ra các số nguyên tố nhỏ tuổi hơn hoặc bởi N (N là số nguyên ko âm được nhập từ bỏ bàn phím).