Hereby Là Gì

     
Dưới đấy là những mẫu câu tất cả chứa trường đoản cú "hereby", trong bộ từ điển tự điển Anh - vachngannamlong.comệt. Chúng ta cũng có thể tham khảo đông đảo mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần đặt câu với trường đoản cú hereby, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh thực hiện từ hereby trong cỗ từ điển trường đoản cú điển Anh - vachngannamlong.comệt

1. The Empress hereby decrees:

Phụng thiên thừa vận, Thiên Hậu chiếu dụ.

Bạn đang xem: Hereby là gì

2. You are hereby required to lớn surrender your firearms.

các vị được yêu mong giao nộp vũ khí

3. “I hereby sentence you khổng lồ six months in prison.”

“Chiếu theo phiên bản án này, tôi xử ông sáu tháng tù”.

4. I hereby recognize you as the 46th president of this country.

Tôi xác nhận công dìm bà là tổng thống sản phẩm 46 của nước nhà này.

5. I hereby command all battalions to attack lớn weaken the Rouran forces!

Ta hạ lệnh những quân doanh phải dữ thế chủ động tấn công để gia công suy yếu đuối lực lượng Rouran!

6. You are hereby charged with the murder of a judge advocate general...

Anh bị truy tố mưa sát khí cụ sư vắt vấn Quân Pháp.

7. I hereby name Hua Mulan the Commander-in-chief of the Wei nation!

Trẫm nhan sắc phong mang lại Hoa Mộc Lan là Đại tướng quân nước Ngụy!

8. I hereby announce. Guo Zhui"s new appointment as Chief Constable of Tiancheng Police Department.

Xem thêm: Bộ Hồ Sơ Xin Việc Có Cần Sổ Hộ Khẩu Không ? Chứng Hồ Sơ Xin Việc Ở Đâu

bây chừ tôi chấp nhận tuyên bố, chỉ định Quách Truy có tác dụng tân vachngannamlong.comên trưởng công an huyện Thiên Thành.

9. I, Christine Brown, bởi vì hereby make a formal gift of this button to you, Sylvachngannamlong.coma Ganush!

Tôi, Christine Brown, bằng phương pháp này, bằng lòng trao món kim cương là chiếc khuy này..... Mang lại bà, Sylvachngannamlong.coma Ganush.

10. I hereby order that all Jews in the Warsaw district... Will wear vachngannamlong.comsible emblems when out of doors.

Xin thông báo, fan Do Thái nghỉ ngơi Warsaw sẽ phải mang dấu hiệu của mình một cách công khai.

11. I hereby decree that Prime Minister Cao Cao lead the Imperial Army to lớn pacify the rebels Liu Bei và Sun Quan

Chiếu, vượt tướng Tào Tháo, thân suất thiên tử chi binh, tỉnh bình định Kinh Sở, Ngô vachngannamlong.comệt.

12. As of 1025 hours, the cargo vessel Aral Sea is hereby ordered lớn reverse course và return khổng lồ port in Odessa.

13. In acknowledgement of this suffering and pain, & out of identification with the sufferers and their descendants, I hereby ask forgiveness in my own name & in the name of the historical Labor movement.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Tháp Coca Ngày Tết, Cách Làm Tháp Bánh, Tháp Bia Ngày Tết

Để xác nhận sự đau khổ và sự nhẫn nại cam chịu này, và so với những fan đang gánh chịu tổn thương đau khổ và dòng dõi nhỏ cháu hậu duệ của họ, Tôi xin ước xin sự tha thứ bởi tên của tôi và nhân danh của phong trào Lao cồn lịch sử.