Hợp Chất Nào Sau Đây Không Thuộc Nhóm Lipid

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hãy cho thấy thêm hợp hóa học nào sau đây không bao gồm trong lipit?

A.

Bạn đang xem: Hợp chất nào sau đây không thuộc nhóm lipid

hóa học béo

B. Sáp

C. Glixerol

D. Photpholipit.


*


Cho các phát biểu sau:

(a) Chất mập là trieste của glixerol với các axit béo.

(b) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,…

(c) Chất khủng là những chất lỏng.

(d) Chất khủng chứa chủ yếu các gốc ko no của axit phệ thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng cùng được điện thoại tư vấn là dầu.

(e) bội nghịch ứng thủy phân chất mập trong môi trường xung quanh kiềm là bội nghịch ứng thuận nghịch.

(g) Chất lớn là thành phần chính của dầu, mỡ thừa động, thực vật.

Các tuyên bố đúng là

A. (a), (b), (c)

B. (a), (b), (d), (g)

C. (c), (d), (e)

D. (a), (b), (d), (e)


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Có các nhận định sau:(1) Chất mập là trieste của glixerol với những axit monocacboxylic gồm mạch cacbon lâu năm không phân nhánh.(2) Lipit gồm các chất béo, sáp, steroit, photpholipit,...(3) Chất khủng là chất lỏng.(4) Chất béo chứa những gốc axit ko no thường xuyên là chất lỏng ở ánh nắng mặt trời thường cùng được call là dầu.(5) phản bội ứng thủy phân chất bự trong môi trường thiên nhiên kiềm là làm phản ứng thuận nghịch.(6) Chất khủng là thành phần thiết yếu của dầu mỡ cồn vật, thực vật.Số đánh giá đúng là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Cho những nhận định sau:

(1) Axit khủng là các axit monocacboxylic gồm mạch cacbon dài không phân nhánh và có chẵn nguyên tử cacbon (12C-24C).

(2) Chất khủng là trieste của glixerol với các axit béo.

(3) Lipit với nhiều loại: chất béo, sáp, steroit, photpholipit, ….

(4) Chất bự chứa những gốc axit mập không no hay là các chất rắn ở nhiệt độ thường.

(5) phản bội ứng thủy phân chất phệ trong môi trường kiềm là làm phản ứng thuận nghịch.

(6) khi đun chất mập lỏng với hiđro có xúc tác Ni vào nồi hấp thì chúng chuyển thành chất lớn rắn.

Số đánh giá đúng là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Có các nhận định sau: (1) Lipit là 1 trong loại chất béo. (2) Lipit tất cả chất béo, sáp, steroit, photpholipit,… (3) Chất khủng là các chất lỏng. (4) Chất lớn chứa những gốc axit không no thường là hóa học lỏng ở nhiệt độ thường. (5) bội nghịch ứng thuỷ phân chất bự trong môi trường kiềm là phản nghịch ứng thuận nghịch. Những nhận định đúng là

A. 2, 4

B. 1, 2, 4

C. 3, 4, 5

D. 1, 2, 4, 5


Lớp 0 hóa học
1
0

Có các nhận định sau:

(1) Lipit là một trong loại hóa học béo.

(2) Lipit gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit,…

(3) Chất mập là những chất lỏng.

(4) Chất mập chứa những gốc axit không no hay là hóa học lỏng ở ánh sáng thường.

(5) phản bội ứng thuỷ phân chất to trong môi trường thiên nhiên kiềm là làm phản ứng thuận nghịch.

(6) Chất béo là thành phần chủ yếu của dầu mỡ bụng động, thực vật.

Các nhận định đúng là

A. (1), (2), (4), (6).

B. (1), (2), (4), (5).

C. (2), (4), (6).

D. 3, (4), (5).


Lớp 0 hóa học
1
0

Có các nhận định sau:

(1) Lipit là một trong loại chất béo.

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Cách Cài Đặt Hiển Thị Tất Cả Bình Luận Trên Fanpage

(2) Lipit bao gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit,...

(3) Chất to là những chất lỏng.

(4) Chất khủng chứa các gốc axit không no hay là chất lỏng ở ánh sáng thường.

(5) phản bội ứng thuỷ phân chất phệ trong môi trường thiên nhiên kiềm là phản ứng thuận nghịch.

(6) Chất khủng là thành phần bao gồm của dầu mỡ thừa động, thực vật.

Các đánh giá đúng là

A. 1, 2, 4, 6.

B. 2, 4, 6.

C. 3, 4, 5.

D. 1, 2, 4, 5.


Lớp 0 hóa học
1
0

Có những nhận định sau:

(1) Lipit là 1 trong những loại chất béo.

(2) Lipit có chất béo, sáp, steroit, photpholipit,...

(3) Chất lớn là những chất lỏng.

(4) Chất to chứa các gốc axit không no thường xuyên là hóa học lỏng ở ánh sáng thường.

(5) bội phản ứng thủy phân chất bự trong môi trường xung quanh kiềm là bội nghịch ứng thuận nghịch.

(6) Chất béo là thành phần chủ yếu của dầu mỡ rượu cồn vật, thực vật.

các nhận định đúng là

A. (1), (2), (4), (6).

B. (1), (2), (4), (5).

C. (2) (4), (6).

D. (3), (4), (5).


Lớp 0 hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(1) Chất khủng là trieste của glixerol cùng với axit béo.

(2) Lipit bao gồm chất béo, sáp, stearoid, photpholipit,…

(3) Chất béo là các chất lỏng.

(4) Ở nhiệt độ phòng, lúc chất to chứa gốc hidrocacbon ko no thì chất khủng ở trạng thái lỏng (dầu ăn). Khi chất to chứa cội hidrocacbon no thì chất mập ở tinh thần rắn (mỡ).

(5) bội phản ứng thủy phân chất to trong môi trường axit là làm phản ứng thuận nghịch.

(6) Chất khủng là thành phần bao gồm của mỡ đụng vật, dầu thực vật.

(7) Chất to không chảy trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan các trong dung môi hữu cơ.

(8) Dầu nạp năng lượng và mỡ trét trơn gồm cùng nhân tố nguyên tố.

(9) Hidro hóa trọn vẹn chất to lỏng ta nhận được chất lớn rắn.

(10) chất béo nhẹ nhàng hơn nước và tan nhiều trong nước.

Số tuyên bố đúng là

A. 9.

B. 7.  

C. 10. .

D. 8


Lớp 0 hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozơ bị khử vị dung dịch AgNO3 vào NH3.

(b) Phân tử khối của một amino axit (1 nhóm –NH2, 1 đội -COOH) luôn là một số lẻ.

(c) Este phần nhiều không tan trong nước và nhẹ hơn nước, bởi giữa các phân tử este không tồn tại liên kết hiđro.

(d) hóa học béo bao gồm lipit, sáp, gluxit cùng photpholipit.

(e) Tơ tằm thuộc nhiều loại tơ thiên nhiên.

(g) giống như xenlulozơ, amilozơ cũng là polime dạng sợi, bao gồm mạch ko phân nhánh.

Số phát biểu đúng là

*

*

*

*


Lớp 0 hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozơ bị khử vì dung dịch AgNO3 vào NH3.(b) Phân tử khối của một amino axit (1 đội – NH2, 1 nhóm – COOH) vẫn là một số lẻ.(c) Este hầu hết không chảy trong nước và nhẹ nhàng hơn nước, do giữa các phân tử este không tồn tại liên kết hiđro.(d) chất béo gồm lipit, sáp, gluxit cùng photpholipit.(e) Tơ tằm thuộc nhiều loại tơ thiên nhiên.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Hóa Đơn Viễn Thông Vnpt, Tra Cứu Hóa Đơn

(g) tương tự như xenlulozơ, amilozơ cũng chính là polime dạng sợi, có mạch ko phân nhánh.

Số tuyên bố đúng

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)