Immersion Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Immersion là gì

*
*
*

immersion
*

immersion /i"mə:ʃn/ danh từ sự nhúng, sự nhấn chìm, sự ngâm nước sự ngâm mình vào nước để rửa tội (nghĩa bóng) sự chìm đắm vào, sự ngập vào, sự miệt mài vào (công việc, suy nghĩ...) (thiên văn học) sự chìm nhẵn (biến vào láng của một trái đất khác)
nhận chìmnhúng chìmdepth fo immersion: chiếu sâu nhúng chìmdepth of immersion: chiều sâu nhúng chìmimmersion depth: chiều sâu nhúng chìmimmersion freezing stage: tầng kết đông nhúng chìmimmersion freezing stage: đoạn kết đông nhúng chìmimmersion freezing stage: trạm kết đông nhúng chìmimmersion freezing system: hệ thống kết đông nhúng chìmimmersion freezing system: hệ (thống) kết đông nhúng chìmimmersion heater: cỗ đun nước nhúng chìmimmersion pyrometer: hỏa kế nhúng chìmimmersion thermostat: thiết bị điều sức nóng nhúng chìmtotal immersion test: phép thử nhúng chìm hoàn toànsự chìmsự ngâmoil immersion: sự ngâm dầusự ngâm tẩmsự ngập lụtsự ngập nướcsự nhúng chìmLĩnh vực: điện lạnhđộ chìmdepth of immersionchiều sâu ngậpdepth of immersionchiều sâu nhúm chìmdepth of immersionđộ mớn nướcdepth of immersionđộ sâu chìmdepth of immersionđộ sâu thừa nhận chìmfreon immersion freezing unittổ trang bị kết đông nhúng vào freonimbedding, immersionánh xạ nhúngimmersion cellbuồng lặnimmersion cellkhoang chìmimmersion coatinglớp tủ nhúngimmersion cooling systemhệ (thống) giá buốt ngậpimmersion cooling systemhệ thống lạnh lẽo nhúng ngậpimmersion depthđộ ngập nướcimmersion electron lensống kính năng lượng điện tử chìmimmersion electron microscopekính hiển vi năng lượng điện tử chìmimmersion footnhúng chânimmersion heaterbộ gia nhiệt chìmimmersion heaterdây đun nước thả chìmimmersion heaterdây may xo đun nướcimmersion heaterphần tử nung chìmimmersion heaterthiết bị nung chìm o sự nhúng § oil immersion : sự nhúng dầu, sự dìm dầu
*

*Xem thêm: Cách Pha Màu Da Pha Như Thế Nào, Please Wait

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

immersion

Từ điển WordNet


n.

a khung of baptism in which part or all of a person"s body toàn thân is submerged


Xem thêm: Cách Trị Mụn Đầu Đen Bằng Muối, Cách Trị Mụn Đầu Đen Ở Mũi Bằng Muối

English Synonym và Antonym Dictionary

immersionssyn.: absorption concentration dousing ducking engrossment ingress submergence submerging submersion