Iqueryable Là Gì

     
Bạn đang xem: Sự khác biệt Giữa Ienumerable với Iqueryable Là Gì, Sự khác hoàn toàn Giữa Iqueryable với Ienumerable Là Gì tại Cộng đồng in ấn

31 thg 10, 2008Nirmal cùng IEnumerable là gì?” href=”https://stackoverflow.com/questions/252785/what-is-the-difference-between-iqueryablet-and-ienumerablet” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Trước hết, IQueryable mở rộng bối cảnh IEnumerable, bởi vậy, bất cứ điều gì chúng ta có thể làm với cùng 1 IEnumerable “đơn giản”, bạn cũng có thể làm với IQueryable.

Bạn đang xem: Iqueryable là gì

Đang xem: Iqueryable là gì

IEnumerable chỉ gồm một cách tiến hành GetEnumerator() trả về một Enumerator mà chúng ta cũng có thể gọi phương thức MoveNext() của nó để lặp sang 1 chuỗi T.

IQueryable tất cả gì IEnumerable ko là nhị thuộc tính quan trọng đặc biệt của một đối tượng chỉ ra một nhà hỗ trợ truy vấn (ví dụ: nhà hỗ trợ LINQ to SQL) và một nhà hỗ trợ khác trỏ mang lại biểu thức tầm nã vấn đại diện thay mặt cho đối tượng người sử dụng IQueryable dưới dạng cây cú pháp trừu tượng rất có thể chạy ngang hoàn toàn có thể chạy được được nhà hỗ trợ truy vấn nhất định hiểu (đối với hầu như các phần, bạn không thể đưa biểu thức LINQ to lớn SQL mang đến nhà hỗ trợ LINQ mang lại Thực thể mà không trở nên ném nước ngoài lệ).

Biểu thức rất có thể chỉ đơn giản dễ dàng là một biểu thức không đổi của chính đối tượng hoặc một cây tinh vi hơn của một tập hợp các toán tử truy vấn vấn với toán hạng. Những phương thức IQueryProvider.Execute() hoặc IQueryProvider.CreateQuery() trong phòng cung cấp cho truy vấn được call với một biểu thức được truyền mang đến nó, với sau đó, một hiệu quả truy vấn hoặc một IQueryable không giống được trả về.

Xem thêm: Dc Là Gì? Ứng Dụng Và Cách Đo Dòng Điện Dc Là Gì ? Đặc Tính Dòng Điện Dc

Sự khác hoàn toàn chính là các toán tử LINQ mang đến IQueryable mang Expression đối tượng người dùng thay vì chưng đại biểu, nghĩa là súc tích truy vấn thiết lập cấu hình mà nó thừa nhận được, ví dụ: cỗ chọn vị ngữ hoặc giá trị, ở dạng cây biểu thức thay do ủy nhiệm đến phương thức.

IEnumerable tốt nhất để thao tác với những chuỗi được lặp trong bộ nhớ, nhưngIQueryable được cho phép hết các thứ trong bộ lưu trữ như nguồn tài liệu từ xa, ví dụ như cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ thương mại web.

Thực hiện tại truy vấn:

Trường hợp thực hiện truy vấn vẫn được triển khai “đang xử lý” , thông thường toàn bộ những gì được yêu mong là mã (dưới dạng mã) để triển khai từng phần của các truy vấn.

Xem thêm: Top 9 Phần Mềm Download Video Cho Iphone Tốt Nhất 2021, Top 9 Phần Mềm Download Video Cho Iphone Tốt Nhất

Trường hợp tiến hành sẽ được thực hiện ngoài tiến trình , súc tích của truy hỏi vấn đề xuất được biểu lộ trong tài liệu để nhà hỗ trợ LINQ có thể chuyển đổi nó thành hiệ tượng thích hòa hợp để triển khai hết bộ nhớ – mặc dầu đó là truy tìm vấn LDAP, SQL hay bất kể điều gì.

Thêm trong:

*
*
*
*

IQueryable cấp tốc hơn IEnumerable nếu họ đang cách xử trí một lượng dữ liệu to con từ cơ sở dữ liệu bởi vì, IQueryable chỉ nhận ra dữ liệu cần thiết từ đại lý dữ liệu trong số ấy IEnumerable bao gồm được toàn bộ dữ liệu bất cứ sự quan trọng từ cơ sở dữ liệu