LABOUR LÀ GÌ

     
labour tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, phân tích và lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và chỉ dẫn cách áp dụng labour trong giờ Anh .

Bạn đang xem: Labour là gì


Thông tin thuật ngữ labour giờ đồng hồ Anh

Từ điển Anh Việt

*
labour(phát âm có thể chưa chuẩn)
Hình hình ảnh cho thuật ngữ labour
Chủ đề Chủ đề giờ đồng hồ Anh siêng ngành


Định nghĩa – Khái niệm

labour giờ đồng hồ Anh?

Dưới đó là khái niệm, có mang và lý giải cách cần sử dụng từ labour trong giờ đồng hồ Anh. Sau thời điểm đọc ngừng nội dung này vững chắc chắn các bạn sẽ biết từ labour giờ đồng hồ Anh tức thị gì.

Xem thêm: Đây Là Những Điều Mình Rút Ra Được Về Ip Se Là Gì ? Iphone Se (Thế Hệ Thứ Nhất)

labour /’leibə/ (labor) /’leibə/

* danh từ– lao động=manual labour+ lao cồn chân tay– công việc, các bước nặng nhọc=labour of great difficulty+ một công việc rất khó khăn=the labours of Hercules; Herculian labours+ những quá trình đòi hỏi phải có sức khoẻ phi thường– tầng lớp lao động, nhân công=labour & capital+ lao hễ và tứ bản; thợ cùng chủ=shortage of labour+ triệu chứng thiếu nhân công– nhức đẻ=a woman in labour+ người bọn bà nhức đẻ!lost labour– những nỗ lực vô ích, những nỗ lực cố gắng uổng công

* nội rượu cồn từ– thay công, nỗ lực, dốc sức=to labour for the happiness of mankind+ nỗ lực cố gắng vì hạnh phúc của loại người=to labour at a task+ dốc sức chấm dứt nhiệm vụ– dịch rời chậm chạp, di chuyển khó khăn; nhấp lên xuống lư tròng trành trên biển động– (+ under) bị giày vò, quằn quại, chịu đựng đau đớn; là nạn nhân của=to labour under a disease+ bệnh tật tật giày vò=to labour under a delusion+ bị một ảo tưởng ám ảnh– nhức khổ

* ngoại đụng từ– dày công trau dồi; sẵn sàng kỹ lưỡng; đàm luận chi tiết=to labour a point+ bàn bạc chi ngày tiết một vấn đề

labour– (toán khiếp tế) lao động, làm cho việc– surplus l. Lao đụng thặng dưThuật ngữ liên quan tới labourTóm lại nội dung ý nghĩa của labour trong giờ Anh

labour có nghĩa là: labour /’leibə/ (labor) /’leibə/* danh từ- lao động=manual labour+ lao cồn chân tay- công việc, quá trình nặng nhọc=labour of great difficulty+ một công việc rất cạnh tranh khăn=the labours of Hercules; Herculian labours+ những công việc đòi hỏi phải có sức khoẻ phi thường- thế hệ lao động, nhân công=labour and capital+ lao rượu cồn và tư bản; thợ cùng chủ=shortage of labour+ triệu chứng thiếu nhân công- nhức đẻ=a woman in labour+ người lũ bà đau đẻ!lost labour- những nỗ lực vô ích, những nỗ lực cố gắng uổng công* nội động từ- vắt công, nỗ lực, dốc sức=to labour for the happiness of mankind+ cố gắng nỗ lực vì niềm hạnh phúc của chủng loại người=to labour at a task+ dốc sức chấm dứt nhiệm vụ- dịch chuyển chậm chạp, di chuyển khó khăn; nhấp lên xuống lư tròng trành trên biển động- (+ under) bị giày vò, quằn quại, chịu đựng đau đớn; là nàn nhân của=to labour under a disease+ bị bệnh tật giày vò=to labour under a delusion+ bị một mộng tưởng ám ảnh- đau khổ* ngoại cồn từ- dày công trau dồi; sẵn sàng kỹ lưỡng; đàm luận chi tiết=to labour a point+ bàn thảo chi tiết một vấn đềlabour- (toán khiếp tế) lao động, làm cho việc- surplus l. Lao rượu cồn thặng dư

Đây là giải pháp dùng labour tiếng Anh. Đây là một trong những thuật ngữ tiếng Anh siêng ngành được cập nhập tiên tiến nhất năm 2021.

Xem thêm: Sẽ Có Lắm Nước Mắt Tuôn Rơi Dù Rằng Sau Đôi Mắt Kia Là Bóng Tối

Cùng học tập tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ labour giờ Anh là gì? với trường đoản cú Điển Số rồi buộc phải không? Hãy truy cập tudienso.com nhằm tra cứu vớt thông tin những thuật ngữ siêng ngành giờ đồng hồ Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Tự Điển Số là 1 trong website giải thích ý nghĩa từ điển chăm ngành thường được sử dụng cho những ngôn ngữ thiết yếu trên gắng giới.

Từ điển Việt Anh

labour /’leibə/ (labor) /’leibə/* danh từ- lao động=manual labour+ lao động chân tay- các bước tiếng Anh là gì? công việc nặng nhọc=labour of great difficulty+ một công việc rất khó khăn=the labours of Hercules tiếng Anh là gì? Herculian labours+ những các bước đòi hỏi phải bao gồm sức khoẻ phi thường- lứa tuổi lao động tiếng Anh là gì? nhân công=labour và capital+ lao rượu cồn và tư bản tiếng Anh là gì? thợ với chủ=shortage of labour+ tình trạng thiếu nhân công- nhức đẻ=a woman in labour+ người lũ bà đau đẻ!lost labour- những nỗ lực vô ích giờ Anh là gì? những cố gắng uổng công* nội cồn từ- nỗ lực công tiếng Anh là gì? nỗ lực cố gắng tiếng Anh là gì? dốc sức=to labour for the happiness of mankind+ nỗ lực cố gắng vì niềm hạnh phúc của loại người=to labour at a task+ dốc sức chấm dứt nhiệm vụ- di chuyển chậm chạp tiếng Anh là gì? dịch chuyển khó khăn giờ đồng hồ Anh là gì? lắc lư tròng trành trên biển động- (+ under) bị giày vò giờ Anh là gì? quằn quại tiếng Anh là gì? chịu cực khổ tiếng Anh là gì? là nạn nhân của=to labour under a disease+ bệnh tật tật giày vò=to labour under a delusion+ bị một mộng ảo ám ảnh- đau khổ* ngoại hễ từ- dày công trau dồi giờ đồng hồ Anh là gì? chuẩn bị kỹ lưỡng giờ Anh là gì? đàm đạo chi tiết=to labour a point+ trao đổi chi tiết một vấn đềlabour- (toán gớm tế) lao động tiếng Anh là gì? có tác dụng việc- surplus l. Lao cồn thặng dư