Lệch tiếng anh là gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese vachngannamlong.comVietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chênh lệch uneven; unequal; differential; of different levels Thuế biểu chênh lệch Differential tariff chi tiêu chênh lệch The prices are of different levels Lực lượng phía vachngannamlong.com bên rất chênh lệch Both sides" strength is very unequal difference; disparity; disproportion Chênh lệch tỷ giá chỉ Exchange difference Sự chênh lệch tuổi tác Age difference/gap; disparity/disproportion in age họ chênh lệch nhau ba tuổi There"s a three-year gap between them; They"re three years apart Chênh lệch số phiếu thai Ballot margin
*
Uneven, unequal, of different levels ngân sách chi tiêu chênh lệch the prices are of different levels lực lượng hai bên rất chênh lệch both sides" strength is very unequal tự khắc phục triệu chứng trồng trọt cùng chăn nuôi cách tân và phát triển còn chênh lệch nhau to vì chưng away with the still uneven development of crop growing & animal husbandry

*