Letter of award là gì

     

Hoạt rượu cồn đấu thầu là quy trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tứ vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;

Đấu thầu là gì?

Lựa lựa chọn nhà đầu tư chi tiêu để cam kết kết và tiến hành hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư chi tiêu có sử dụng đất bên trên cơ sở bảo đảm an toàn cạnh tranh, công bằng, phân biệt và công dụng về đầu tư. Mặt gớm tế.

Đấu thầu giờ đồng hồ anh là gì?

Đấu thầu giờ anh là vận động mua sắm
Bạn đang xem: Letter of award là gì

*

Từ vựng giờ anh liên quan đến đấu thầu

Đấu thầu: giá thầu, giá chỉ thầu = giá bán thầu

Chấp nhận hồ sơ dự thầu: gật đầu thắng thầu

Hướng dẫn mang đến nhà thầu: giải đáp cho công ty thầu

Điều chỉnh độ lệch

Hình thức đấu thầu: hiệ tượng đấu thầu

Phạm vi công việc: nội dung công việc

Thanh toán trước: thanh toán trước

Năng lực đấu thầu: năng lượng đấu thầu

Dịch vụ sau cung cấp hàng: dịch vụ sau cung cấp hàng

Đơn vị tiền tệ đặt giá thầu: Đơn vị tiền tệ để giá thầu

Advertisement: Quảng cáo

Đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu: Đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu

Giá thầu ráng thế: giá chỉ thầu gắng thế

Đóng thầu: Đóng thầu

Luật áp dụng: cách thức áp dụng

Hình thức đấu thầu: hình thức đấu thầu

Trọng tài: Trọng tài

Báo cáo reviews hồ sơ dự thầu: report đánh giá hồ sơ dự thầu

Arithmetical error: Lỗi số học

Tenderer: Bidder = công ty thầu

Bảo đảm dự thầu: đảm bảo an toàn dự thầu

Giảm giá bán thầu: ưu đãi giá thầu

Thư mời thầu: Thư mời thầu

Trao hợp đồng: Trao vừa lòng đồng

Mở thầu: Mở thầu

Giá đấu thầu: giá bán đấu thầu

Gửi thầu: gởi hồ sơ dự thầu

Hồ sơ mời thầu: hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu: làm hồ sơ thầu

Nhà thầu: nhà thầu

Hóa solo số lượng: Bill of Quantities

Hiệu lực giá bán thầu: hiệu lực thực thi của hồ sơ dự thầu

Thông báo bước đầu công việc

Subcontractor: công ty thầu phụ

Nhà thầu chính: đơn vị thầu chính

Báo giá: Bảng giá

Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu: Thời hạn nộp làm hồ sơ dự thầu

Hóa đơn số lượng: Ước tính số lượng

Thư trao giải: vừa lòng đồng hợp đồng

Subcontract: hòa hợp đồng phụ

Hợp đồng chính: hòa hợp đồng chính

Điều kiện thông thường của hợp đồng: Điều kiện phổ biến của phù hợp đồng

Hợp đồng trọn gói: đúng theo đồng phân bổ

Giá thích hợp đồng: quý hiếm hợp đồng

Đơn giá: Đơn giá

Kiểm tra: Thanh tra, kiểm tra

Ngày trả thành: Ngày hoàn thành

Chấp nhận: Chấp nhận

Bàn giao: Đang bàn giao

Trần đối với mua sắm trực tiếp: Hạn ngạch được chỉ định

Hình thức đấu thầu vào nước

Đấu thầu thoáng rộng Đấu thầu giảm bớt Chỉ định thầu Đấu thầu cạnh tranh Đấu thầu trực tiếp Trực tiếp tuyển lựa trực tiếp đơn vị thầu, nhà chi tiêu trong các trường hợp sệt biệtDanh mục thâm nhập của cộng đồng: kiến thức


Xem thêm: Bịch 220Ml Sữa Tươi Không Đường Giá Bao Nhiêu, Sữa Tươi Không Đường, Giá Cập Nhật 2 Giờ Trước

Danh mục Blog Điều hướng bài xích viết
2022 thương mại dịch vụ Hội Chợ giờ Anh Là Gì, Tra tự Hội Chợ


Xem thêm: Trình Bày Suy Nghĩ Của Em Về Việc Sử Dụng Mạng Xã Hội Của Giới Trẻ Hiện Nay

2022 Neural Network và Deep Neural Network Là Gì ? tò mò Mạng Neural trong Deep Learning