Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back Trang 34

     

Phần Looking back giúp đỡ bạn học ôn tập lại từ vựng tương tự như ngữ pháp của unit 9 theo chủ thể Cities of the World. Nội dung bài viết là gợi nhắc về giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Looking back - Unit 9: Cities of the World

Vocabulary

1. Choose the best two options. (Chọn các phương án giỏi nhất.)

The city is__________a. Exciting b. Amazing c. LongThe weather is__________ .a. Cold b. Quiet c. SunnyThe people are__________ .a. Friendly b. Polluted c. NiceThe buildings are________ .a. Tall b. Beautiful c. FastThe food is_________ .a. Noisy b. Delicious c. Good

Trả lời 

a, b a, c a, c a, b b, c

Giải thích:

Thành phố sống động (a. Exciting)/ thú vui (b. Amazing).Thời tiết giá (a. Cold)/ đầy nắng và nóng (c. sunny).Con người thân thiết (a. Friendly)/ xuất sắc bụng (c. Nice).Những tòa đơn vị thật cao (a. Tall)/ rất đẹp (b.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 9 looking back trang 34Xem thêm: Truyền Thuyết Về Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam, Nguồn Gốc Tộc Người Ở Vùng Đất Tổ

Beautiful).Thức tiêu hóa (b. Delicious)/ ngon (c. Good).Bạn sẽ xem: biên soạn looking back unit 9 lớp 6

Grammar

2. Put the verbs in brackets into the present perfect. ( chia động từ vào ngoặc sống thì hiện tại hoàn thành.)

Nhung:__________ you ever (1. Eat) _________ a Philadelphia cheese steak?Nora: Yes, I have.Nhung: Really?__________ you (2. Be)_______ to Philadelphia?Nora: Yes, I (3. Be)___________ there twice. I (4. Be) _____ to many famous places in the city.Nhung:________ you (5. Visit) _____________ the Constitution Centre?Nora: No, I haven"t, but I (6. See)___________ the Liberty Bell. Look at this postcard.

Trả lời:

Dịch:

Nhung: Cậu đã từng có lần ăn che tết bơ Philadelphia chưa?Nora: Có, mình nạp năng lượng rồi.Nhung: thiệt không? Cậu đã từng đến Philadelphia rồi à?Nora: Đúng thế, mình từng đến đó nhị lần. Mình từng đến nhiều nơi khét tiếng trong thành phốNhung: Cậu bao gồm thăm Trung trung khu Hiến pháp không?Nora: Chưa, dẫu vậy mình đang đi vào xem Chuông từ Do. Cậu chú ý tấm bưu thiếp này mà xem.

Xem thêm: Trăng Vào Cửa Sổ Đòi Thơ - Phân Tích Biện Pháp Tu Từ Nhân Hóa Trong Đoạn

3. In pairs, complete this fact sheet about Viet Nam. ( thao tác làm việc theo cặp, dứt bảng thông tin sau vè nước nhà Việt Nam.)

COUNTRY: VIETNAM

Biggest city: Ho chi Minh CityOldest university:_____________________Most popular Vietnamese writer:________Most popular food:____________________Most popular drink:____________________Most common activity:__________________

Gợi ý:

Quốc gia: Việt Nam

Biggest thành phố (Thành phố to nhất): Ho bỏ ra Minh city (Thành phố Hồ Chí Minh)Oldest university (Trường đại học lâu đời nhất): Quoc Tu Giam (Quốc Tử Giám), Thang Long (Thăng Long) - Ha Noi (Hà Nội) (1076)Most popular Vietnamese writer (Tác giả vn nổi giờ nhất): Nguyen DuMost popular food (Món ăn thông dụng nhất): spring rolls (nem), noodles (phở)Most popular drink (Thức uống phổ cập nhất): coffee (cà phê)Most common activity (Hoạt động thông dụng nhất): watching TV (xem ti vi), football (bóng đá)

4. Using the information from your fact sheet, write a short paragraph (7-8 sentences) about Viet Nam. ( Sử dụng tin tức trên viết một quãng văn ngắn 7-8 câu về Việt Nam.)

Hướng dẫn:

Communication

5. Game: Yes I have (Trò chơi: Vâng, tôi sẽ từng.)

In pairs, ask a Have you ever... Question. You may use the questions from the Class Survey in A closer look 2, page 30, to lớn help you. Then ask three wh- questions khổng lồ get more information from your partner & guess if he/she is telling the truth or not.

A: Have you ever been on TV?B: Yes.A: When was that?B: Last year.A: Which programme were you in?B: Erm ... The Evening News.A: Why were you there?B: I don"t remember!

Hướng dẫn:

Làm việc theo cặp, hỏi câu hỏi “Bạn sẽ từng...”. Bạn cũng có thể sử dụng những câu hỏi từ bảng khảo sát điều tra trong lớp ở chỗ A Closer Look 2, trang 30 nhằm làm. Tiếp nối hỏi 3 thắc mắc với dạng “Wh” nhằm hỏi cùng lấy thêm thông tin từ bạn học và đoán anh ấy/cô ấy bao gồm nói thiệt không?

A: Cậu đã từng có lần lên truyền họa chưa?B: Rồi.A: Đó là lúc nào?B: Năm ngoái.A: Cậu có mặt trong chương trình nào thế?B: Erm... Tin tức buổi tối.A: Sao cậu lại được lên tivi?B: Mình không nhớ!