Message Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Message là gì

*
*
*

message
*

message /"mesidʤ/ danh từ thư tín, điện, thông báo, thông điệpa wireless message: bức điệna message of greeting: năng lượng điện mừng việc uỷ thác, vấn đề giao làm, vấn đề sai làmto send someone on a message: bảo ai đi làm việc gì lời truyền lại, lời tiên báo (của thần, đơn vị tiên tri...) ngoại cồn từ báo bằng thư đưa tin, tấn công điện
thông điệpEMMS (electronic mail và message system): hệ thống thông điệp cùng thư điện tửEMS (electronic message system): hệ thống thông điệpEOM (end-of message code): mã kết thúc thông điệpaction message: thông điệp tác độngaddress a message: ghi showroom thông điệpadjacent message area: vùng thông điệp ngay sát kềadvisory message: thông điệp tứ vấnattached message: thông điệp lắp kèmbeacon message: thông điệp báo hiệuchat message: thông điệp tán gẫucompletion message: thông điệp trả tấtcontrol message: thông điệp điều khiểnelectronic mail và message system: hệ thống thông điệp với thư năng lượng điện tửelectronic message: thông điệp điện tửimmediate message: thông điệp tức thờiinput message: thông điệp chuyển vàomessage area: vùng thông điệpmessage area (MA): vùng thông điệpmessage control system (MCS): hệ thống điều khiển thông điệpmessage count: số lượng thông điệpmessage file: tệp thông điệpmessage filter: trình lọc thông điệpmessage handler: cpu thông điệpmessage handling environment: môi trường xung quanh xử lý thông điệpmessage handling service: dịch vụ xử lý thông điệpmessage identification: ID thông điệpmessage indicator: chỉ báo thông điệpmessage origin authentication: sự bảo đảm thông điệp gốcmessage queue: hàng chờ thông điệpmessage security labelling: nhãn an toàn thông điệpmessage segment: đoạn thông điệpmessage sink: bể thông điệpmessage storage: vùng lưu lại thông điệpmessage switching: biến đổi thông điệpmessage tag: thẻ thông điệpmessage transfer: truyền thông điệpmessage transfer service: dịch vụ truyền thông media điệpmessage type: hình dạng thông điệpmulti-block message transmission: truyền thông điệp bằng nhiều khốimulti-part message: thông điệp có tương đối nhiều phầnphysical message: thông điệp đồ lýrouting message: thông điệp định tuyếnsealed message: thông điệp được niêm phongsignalling message: thông điệp tín hiệusignalling message: thông điệp vạc tín hiệusingle address message: thông điệp địa chỉ đơnstored message deletion: xóa thông điệp vẫn lưustored message fetching: rước thông điệp đang lưusubject message: thông điệp chủ đềunfinished message: thông điệp dở dangvoice message: thông điệp tiếng nóiwarning message: thông điệp cảnh báowelcome message: thông điệp tiếp đónAMH (application message handler)bộ xử lý thông tin ứng dụngAMR (automatic message routing)định tuyến thông báo tự độngAMR (automatic message routing)đường truyền thông báo tự độngBP (batch message processing)sự xử lý thông báo theo bóđiện văntelephone message: bức năng lượng điện văn năng lượng điện thoạilời truyền đạtsứ mệnhthông điệpthư tíntin tứcbasic messagechủ đề quảng cáobudget messagebản tường trình túi tiền (của chủ yếu phủ)budget messagebáo cáo ngân sáchcommercial messagetài liệu quảng cáocommercial messagethông tin mến mạicommercial messagetình hình thương mạicommercial messagevăn kiện thương mạierror messagethông báo lỗi (trên màn hình hiển thị máy vi tính)message boyđứa trẻ không đúng vặtmessage ratemức phí điện tínmost urgent messageđiện thượng khẩntelegraphic messageđiện văntelephone message padtập giấy ghi lời nhắn năng lượng điện thoạitelex messagebức điện telex

Thuật ngữ hành chính, văn phòngMessage: Nhắn tin


*Xem thêm: Những Loại Trái Cây Lạ Nhất Thế Giới, Chiêm Ngưỡng 25 Loại Quả Kỳ Lạ Nhất Thế Giới

*

*

message

Từ điển Collocation

message noun

1 from one person khổng lồ another

ADJ. important, urgent, vital | brief, short | coded, cryptic, scrambled | secret | garbled | email, radio, text | heartfelt The family sent a heartfelt message of thanks lớn everyone who helped.

VERB + MESSAGE convey, give sb, pass on, relay He"s not here?I"ll pass on the message. | take She"s out?can I take a message? | carry, deliver, take sb | send, transmit | leave (sb) I left a message for her at reception. | get, receive I never got your message.

MESSAGE + VERB come | say sth, tell sb sth

PREP. ~ about There was a message about the meeting. | ~ for Are there any messages for me? | ~ from a urgent message from your mother | ~ of They sent messages of hope to lớn prisoners of war. | ~ khổng lồ The message was to your sister, not you.

2 main idea of a book, speech, etc.

ADJ. important | fundamental, main | clear, simple, unambiguous, unmistakeable | ambiguous, conflicting, mixed | powerful, strong | positive, upbeat | stark, uncomfortable | hidden, implicit, subliminal stories with hidden moral messages | anti-drugs, anti-war, etc. a các buổi party with an anti-immigrant message | ideological, moral, political, social

VERB + MESSAGE spread spreading the message of the Bible | drive home, get/put across We need khổng lồ get this important message across khổng lồ teenage smokers. | reinforce

MESSAGE + VERB emerge A clear message is emerging from these government statements.

PREP. ~ of The president toured the country spreading the message of national unity.

Từ điển WordNet


n.

a communication (usually brief) that is written or spoken or signaled

he sent a three-word message

v.

send a message to

She messaged the committee

send as a message

She messaged the final report by fax

send a message

There is no messaging service at this company
Xem thêm: Sủa Điều Hòa Daikin Điện Hoa 24H, Sửa Điều Hòa Daikin Tại Nhà Chất Lượng Uy Tín

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In communications, a unit of information transmitted electronically from one device lớn another. A message can contain one or more blocks of text as well as beginning và ending characters, control characters, a software-generated header (destination address, type of message, & other such information), và error-checking or synchronizing information. A message can be routed directly from sender to lớn receiver through a physical link, or it can be passed, either whole or in parts, through a switching system that routes it from one intermediate station khổng lồ another. See also asynchronous transmission, block (definition 4), control character (definition 1), frame (definition 1), frame (definition 2), header (definition 2), message switching, network, packet (definition 1), packet switching, synchronous transmission. 2. In software, a piece of information passed from the application or operating system khổng lồ the user khổng lồ suggest an action, indicate a condition, or inform that an event has occurred. 3.In message-based operating environments, such as Windows, a unit of information passed among running programs, certain devices in the system, & the operating environment itself.

English Synonym & Antonym Dictionary

messagessyn.: communication dispatch epistle letter lưu ý word