Mức Cường Độ Âm Toàn Phần

     

Trong bài triết lý sóng âm, ta vẫn nói chi tiết về phần công thức độ mạnh âm. Trong bài viết này ta đang ôn lại lý thuyết, cách làm phần này, và làm thêm bài bác tập nhằm củng cầm cố kiến thức.

Bạn đang xem: Mức cường độ âm toàn phần


I. Kể lại

1. Cường độ âm

Cường độ âm: cường độ âm là năng lượng của sóng âm truyền qua 1 đơn vị diện tích s được đặt vuông góc cùng với phương truyền âm.

Xem thêm: Viết Bài Văn Số 7 Lớp 8 : Đề 1 → Đề 3 (49 Mẫu), Các Bài Viết Số 7 Lớp 8: Văn Nghị Luận Hay Nhất

Kí hiệu: I

Đơn vị: W/m^2

Công thức về độ mạnh âm:

*

Trong đó: P: năng suất của nguồn âm

R: khoảng cách từ điểm đã xét tời mối cung cấp âm

Mẫu số của công thức mặt vế phải: diện tích s của hình mong (Khi music phát ra thì toàn bộ mọi điểm bao quanh nguồn âm tạo thành thành bề mặt của hình cầu)

2. Mức cường độ âm

Mức độ mạnh âm là đại lượng dùng để so sánh cường độ âm I (cường độ âm tại 1 điểm như thế nào đó) với cường độ âm chuẩn.

Xem thêm: Lời Bài Hát Dù Chỉ Là Một Câu Nói, Lời Bài Hát Dù Chỉ Là (Beat)

Kí hiệu: L

Đơn vị: B; dB

Công thức mức độ mạnh âm:

*

trong đó: Io=10^-12(W/m2)là độ mạnh âm chuẩn

Mức độ mạnh âm trên 2 điểm

Gọi mức độ mạnh âm trên A là LA, mức độ mạnh âm tại B là LB

*

II. Bài bác tập

1. Mức cường độ âm tương ứng đối với âm thanh có cường độ 10-10 W/m2bằng bao nhiêu?

Giải:

Ta có: Mức độ mạnh âm L=lg II0=lg10-1010-12=2 (B)

2. Tỉ số độ mạnh âm so với độ mạnh âm chuẩn là từng nào biết âm tất cả mức độ mạnh âm là trăng tròn dB?

Giải:

Gọi độ mạnh âm là I

Ta gồm L=20 dB=2 B=lg I/Io=>2= I/Io=100

Vậy tỉ số độ mạnh âm so với cường độ âm chuẩn chỉnh bằng 100

3. Một cái loa có năng suất 1W khi mở không còn công suất. độ mạnh âm tại điểm giải pháp cái loa 4 m là?

Giải: độ mạnh âm: I=P/(4πr^2)=1/(4*3,13*4^2)=5.10-3(W/m2)

4. Một mối cung cấp âm vạc sóng ước trong không gian. đến rằng không có sự dung nạp hay phản xạ âm. Nếu như một điểm biện pháp nguồn âm 1 m có mức độ mạnh âm là 70 dB thì trên điểm phương pháp nguồn âm 5 m bao gồm mức cường độ âm bởi bao nhiêu

Giải:

Mức cường độ âm trên một điểm trong không khí được xác định bằng công thức

L=10 lg I/Io=10 lg P/(Io4πR^2)

Theo bài bác ra ta có:

70=10 lg P/(Io4π*1^2)

L=10 lg P/(Io*4π5^2)

=> L= 56 dB

Vậy mức cường độ âm cần tìm bởi 56 dB

5. Một dòng loa vạc ra âm thanh đẳng hướng trong không gian. Biết độ mạnh âm trên điểm biện pháp loa 5 m là 10-5m/W2. Tìm công suất của loa?

Giải:

P=4πIR^2=4*10^-5*5^2=3,14 * 10^-8W

6. Một mối cung cấp âm gây ra cường độ âm tại A cùng B thứu tự là IAvà IB. Mối contact giữa mức cường độ âm trên A và B là?

Giải: vào phần triết lý ta đã triệu chứng minh

La–Lb=20lg Rb/Ra = 10lg Ia/Ib (dB)

7. Một nguồn để tại O trong môi trường thiên nhiên đẳng hướng. Nhì điểm A cùng B trong môi trường tạo với O thành một tam giác đều. Mức độ mạnh tại A và B đều bởi 25,8 dB. Mức độ mạnh âm lớn nhất đạt được trên một điểm trên đoạn AB bằng bao nhiêu?

Giải:

*

Trên đoạn AB, mức độ mạnh âm đạt giá trị lớn số 1 tại H

Trong tam giác phần nhiều OAB, ta có:

*

Mức độ mạnh âm trên H:

*

Một nguồn âm đẳng phía phát ra trường đoản cú O. Hotline M với N là nhị điểm nằm trên cùng một phương truyền với ở cùng bên so cùng với O. Mức cường độ âm trên M là 40 dB, tại N là 20 dB. Tính mức độ mạnh âm tại M lúc để nguồn âm trên trung điểm I của MN. Coi môi trường xung quanh không hấp thụ âm.

Giải:

Ta có:

*

Coi OM=x -> ON=10x

Trung điểm I của MN bí quyết MN một đoạn 4,5x

Mức cường độ âm trên M khi để nguồn âm tại I:

*

8. Trong môi trường đẳng hướng với không kêt nạp âm, tất cả 3 điểm thẳng mặt hàng theo sản phẩm tự A, B, C cùng với AB=100m; AC=250m. Khi đặt tại A một nguồn âm phát ra công suất p thì mức độ mạnh âm trên B là 100 dB. Bỏ nguồn âm trên A, đặt tại B một mối cung cấp phát âm năng suất 2P thì mức cường độ âm tại A cùng C bởi bao nhiêu?

Giải:

*

Một điểm M cách nguồn âm một khoảng tầm d gồm cường độ âm I, mang lại nguồn âm dịch rời xa điểm M một quãng 50 m thì cường độ âm bớt 9 lần. Khoảng cách d thuở đầu bằng bao nhiêu?