Narrow down là gì

     

Ta đa, đấy là 99 phrasal verb “thần thánh” những em chớ nên bỏ lỡ nha. Nhiều năm thì tất cả dài thật đấy tuy nhiên đừng vị vậy mà vội sờn nhé, khổ trước háo hức sau nhưng mà đúng không. Phrasal verb quả là 1 trong phạm trù to lớn khi những em không biết phải học từng nào cho đủ, tuy nhiên dù nhiều nhưng không nhớ nhiều thì cũng nhớ không nhiều chứ nhỉ, không có gì là thừa đâu các em nha. Đến cùng với phrasal verb, ngoài bài bác giảng hôm nay, 69 Phrasal verb nên học là nội dung bài viết cần xem ngay với luôn, nhất thiết không được làm lơ sau khi kết thúc 99 từ bỏ này nhé. Hãy chia ra thành từng nhóm nhỏ tuổi để học tập nhé những em, sẽ công dụng hơn đó.Bạn sẽ xem: Narrow down là gì


*

Những phrsal verb bom tấn cho IELTSLock up a person or thing : nhốt, để ai hoặc cái gì trong chỗ đã được khoá lại

EX: She locked up the papers in her desk

Getting away with murder: có tác dụng sai lỗi nhưng không biến thành làm sao

EX: The boss’s son comes in late everyday, but we can’t complain. He’s getting away with murder

Pour money into/in : đổ tiền vào

EX: At the Zinco Corporation, Mr. Pope, the head of the company, is pouring money into research và development khổng lồ learn about the frogs.Bạn đã xem: Narrow down là gì

Gain something from: đã có được gì từ

EX: As sponsors, we hope to gain advertising & prestige frompaying for cultural events.

Bạn đang xem: Narrow down là gì

Hang back :lưỡng lự, bởi dự

EX: Everyone approved of the scheme but when we asked for volunteers they all hung back

Stabbed someone in (the back) : phản nghịch , đâm sau sườn lưng ai đó

EX: I have been working for him for 10 years, but he stabbed me in the back.

Prioritise khổng lồ : ưu tiên nhằm giải quyết

EX: Instead of talking about re-introducing Emergency Ordinance, the government should prioritise lớn solve crime without violating human rights.

Show affection for : có cảm tình

EX: He shows great affection for his grandchildren

Have faith in : tin tưởng

EX: An open economy cannot survive unless voters have faith in the system

Pose something khổng lồ something: gây ra

EX: Local police on Tuesday launched a chiến dịch to crack down on these old motorbikes that they say can pose risks khổng lồ traffic safety.

Keep correspondence with : liên hệ thư từ

EX: On the newest ‘Running Man’ Contributors keep up a correspondence with Fanatics Whilst Gambling Games

Back somebody up : cung ứng hay khuyến khích về tinh thần hay bởi lời

EX: He never backed his younger sister.

Play an influence over : có hình ảnh hưởng

EX: Recent research has show media like Internet & TV play an influence over people’s lives than politicians.

Get victory over : chiến thắng

EX: When we get victory over jealousy, we experience happiness

Cook up a story: bịa đặt ra 1 câu chuyện

EX: Between them they cooked up a story to tell their parents.

Back away:lùi ra vùng phía đằng sau (vì sợ hãi hãi hay là không thích)

EX: When he took a gun out everyone backed away nervously.

Make allowance for :chiếu cố , coi xét, tính đến cái gì

EX: Management should make allowance for diversity và difference

Back out:thất hứa

EX: He agreed to help but backed out when he found how difficult it was.

Backsomebody up :hỗ trợ tuyệt khuyến khích về lòng tin hay bởi lời

EX: He never backed his younger sister

Order somebody about : chỉ định ai (bất kể cảm nhận của họ)

EX: He is a retired admiral and still has the habit of ordering people about

Be in for:sẽ bắt gặp, chạm chán phải

EX: If you think that the work is going khổng lồ be easy you’re in for a shock.

Be over: kết thúc

EX: The storm is over now; we can go on

Come away :rời đi

EX: Come away now. It’s time to lớn go home.

Come away/off :bong ra, tróc ra

EX: When I picked up the teapot the handle came away in my hand.

Call on :huy động, gom lại

EX: He called on all the housewives in the area & asked them lớn sign the petition

Clear away:giải tán, phân tán

EX: The clouds soon cleared away và it became quite warm.

Clear up :trở nên giỏi hơn, đẹp hơn

EX: The sky looks a bit cloudy now but I think it will clear up

Come down with :mắc phải, bị (bệnh)EX : I think I’m coming down with flu.Do away with :bãi bỏ, huỷ bỏ

EX: The government should bởi vì away with the death penalty like many European countries.

Do up :trang hoàng lại

EX: When I vị this room up I’ll paint the walls cream

Do without :xoay sở khi không có bất kì ai đó hoặc mẫu gì

EX: We had to bởi without petrol during the fuel crisis.

Fight off :chống lại, chống lạiEX : Her toàn thân couldn’t fight the infection off.Fall in : đứng thành hàng ngũ (quân đội)

EX: There was a scramble as the major ordered new recruits lớn fall in.

Fall out rời mặt hàng ngũ

EX: The troops fell in and were inspected. After the parade they fell out and went back khổng lồ their barracks

Grow out of :từ quăng quật thói quen thuộc xấu khi còn bé dại (khi lớn)

EX: He used to tell a lot of lies as a young boy but he grew out of that later on

Grow up :trưởng thành

EX: “I’m going khổng lồ be a pop star when I grow up”, said the boy

Lay in :dự trữ

EX: She expected a shortage of dried fruit so she laid in a large supply

Draw up :chuẩn bị phiên bản kế hoạch giỏi h ợp đồng

EX: My solicitor drew up the lease và we both signed it.

Lay up : nhằm dành, dự trữ mang lại khi cần

EX: Before he went lớn Brazil for a year, he laid up his car, as he didn’t want to sell it.

Be laid up :nằm liệt giường

EX: She was laid up for weeks with a slipped disk

Lead up to :chuẩn bị cách để làm gì, reviews (một giải pháp bóng bẩy), mở lời

EX: He wanted to lớn borrow my binoculars, but he didn’t say so at once. He led up lớn it by talking about bird watching.

Block up: bị tắc, làm cho tắc (mũi)EX : My nose was blocked up due lớn flower allergy.Swell up : sưng lênEX : It was obvious she had broken her toe because it immediately started khổng lồ swell up.Throw up : ói mửa (ói)EX : He threw up his breakfast all over the back seat of the car.Get away with = thoát ra khỏi sự trừng phạtEX:He robbed a ngân hàng and got away with it.React lớn sth=respond lớn sth: làm phản ứng với điều gì

EX: How did they respond to the news?

Be run down :yếu đi, thừa sức

EX: He is still run down after his illness và unfit for work.

Run into :va va (phương luôn thể đi lại)

EX: The oto skidded & ran into a lamp-post

Look someone up and down : nhìn từ đầu tới chân

EX: The policeman looked the drunk man up và down very deliberately before replying khổng lồ his question

Run into/across : tình cờ gặp gỡ ai đó

Ex: I ran into my cousin in Harrods recently.

Run over : đụng bổ (xe cộ)

EX: The drunk man stepped into the road right in front of the oncoming car. The driver couldn’t stop in time và ran over him.

Run over/through :xem lại, đánh giá lướt qua

EX: We ‘ve got a few minutes before the train goes, so I’ll just run through your instructions again.

Xem thêm: Economics Là Gì ? Mục Đích Nghiên Cứu Kinh Tế Học (Economics) Là Gì

Run through :tiêu hoang, tiêu xài (dùng mang đến nguồn dự trữ hoặc tiền)Let out :nới rộng ra (quần áo)

EX: That boy is getting fatter. You’ll have khổng lồ let out his clothes

Run up bills :tích lại, dồn lại (hoá đơn)

EX: Her husband said that she must pay for things at once và not run up bills

Run up against difficulties/opposition :đối phương diện với (khó khăn, sự cản trở)

EX: If he tries khổng lồ change the rules of the club he will run up against a lot of opposition

Be sent down :bị xua họcSend for :gọi, triệu tập

EX: One of our water pipes has burst. We must send for the plumber.

Send in : gửi, nộp, đăng (người dấn không cần phải nhắc cho tới vì người được nói đang biết)

EX: You must send in your application before Friday, (send it lớn the authority concerned)

Send on : gởi tới địa chỉ cửa hàng mới

EX: I want to lớn send all letters on while I’m on business.

Let in :đồng ý cho vào, chấp nhận

EX: If you mention my name to the door-keeper he will let you in

Put in for =ask for: đòi hỏi, yêu thương cầu

EX: Are you going to put in for that job?

Put forward/on clocks and watches : vặn vẹo trước đồng hồ

EX: In March people in England put their clocks forward/on an hour. When summer time ends they put them back an hour.

Put in a claim :đòi hỏi, yêu cầu

EX: He put in a claim for compensation because he had lost his luggage in the train crash.

Live down :làm quên đi, làm xoá đi (danh tiếng, tiếng tăm)

EX: He has never quite been able lớn live down a reputation for drinking too much which he got when he was a young man

Sit back :ngồi yên, nghỉ ngơi ngơi

EX: I have worked hard all my life & now I’m going to lớn sit back and watch other people working

Narrow down: cắt giảm, thu hẹp

EX: We have narrowed down the menu to four candidates.

Make up for sth: đền bù (compensate)

EX: Her enthusiasm makes up for her lack of experience

Move on or up :tiến bộ, đi lên

EX: Normally in schools pupils move up every year.

Mix up : nhầm lẫn

EX: He mixed up the addresses so that no one got the right letters

Come up with: nghĩ ra, sinh ra loại gì.

EX: She comes up with a new idea for increasing sales.

Sympathize with sb: đồng cảm cùng với ai

EX: I find it very hard to sympathize with him.

Shout down :la ó buộc ai kia thôi nói

EX: Tom tried to make a speech defending himself but the crowd wouldn ‘t listen to lớn his explanation và shouted him down.

Put a person off: làm cho nhụt chí

EX: I wanted lớn see the exhibition but the queue put me off.

Throw up :từ bỏ đột ngột (công việc, chiến lược nào đó)

EX: He suddenly got tired of the job & threw it up

Tie someone up :trói chặt ai đó

EX: The thieves tied up the night watchman before opening the safe

Pull down : phá huỷ, xoá bỏ (dùng cho những toà nhà)

EX: Everywhere elegant old buildings are being pulled down and mediocre modern erections are being put up.

Crop up :xuất hiện nay hay xẩy ra một cách bất thần không muốn muốn

EX: At first all sorts of difficulties cropped up và delayed us. Later we learnt how khổng lồ anticipate these.

Take in :lừa gạt

EX: At first he took us in by his stories and we tried to help him; but later we learnt that his stories were all lies.

Dress up:ăn mặc đẹp

EX: She never dresses up, even when she goes to the Opera.

Hang about/around :thơ thẩn, la cà

EX: He hung about/around the entrance all day, hoping for a chance lớn speak khổng lồ the director.

Pay someone back/out

EX: I’ll pay you back for this

Round up : gom lại, gộp lại (người, rượu cồn vật)

EX: The sheepdog rounded up the sheep

Account for:giải thích đến điều gì.

EX: He was unable to account for the error.

Account for + %:chiếm bao nhiêu phần trăm.

EX: The Japanese market accounts for 35% of the company’s revenue.

Ask someone out:mời ai đó đi dạo hoặc đi ăn (thường là ở địa điểm công cộng)

EX: She had a lot of friends & was usually asked out in the evenings, so she seldom spent an evening at home.

Walk out: đình công

EX: Some people were so disgusted with the play that they walked out in the middle of the first act.

Work out : kiếm tìm ra, tính toán, giải quyết, hiểu

EX: He used his calculator khổng lồ work out the cost

Die out :tuyệt chủng, biến mất hoàn toàn (phong tục, chủng tộc, loài đụng vật…)

EX: Elephants would die out if men could shoot as many as they wished.

Wind up :kết thúc (thường cần sử dụng cho bài bác nói, hoạt động kinh doanh)

EX: The headmaster wound up (the meeting) by thanking the parents.

Step up :gia tăng tỉ lệ, tốc độ (thường ý nói tới sản xuất công nghiệp)

EX: This new machine will step up production

Wear off :dần đổi mới mất

EX: These glasses may seem uncomfortable at first but that feeling will soon wear off.

Settle down :trở yêu cầu quen và ưa thích với đồ vật gi (địa điểm mới, các bước mới…)

EX: He soon settled down in his new school.

Show off: khoe khoang

EX: He’s just showing off because that girl he likes is here.

Get about: bắt đầu đi lại được sau đó 1 cơn ốm.

Xem thêm: Cách Làm Nộm Chân Vịt Rút Xương Ngon, Giòn Đúng Điệu Với Cách Làm Này

Get a handle on: thế bắt, đọc đượcStand up for : bênh vực

EX: His father blamed him, but his mother stood up for him & said that he had acted sensibly

Take down :ghi lại (thường là đọc đến viết)

EX: He read out the names & his secretary took them down

Rub out :xóa sạch sẽ bặng tẩy

EX: The child wrote down the wrong word và then rubbed it out.