Neither nor là gì

     

EITHER … OR với NEITHER … NOR là những kết cấu tiếng Anh thông dụng và khá dễ dùng. Mặc dù nhiên, nó lại hay tạo nhầm lẫn cho người dùng, vị sự “na ná kiểu như nhau” của cặp từ bỏ này. Trong bài ngày từ bây giờ vachngannamlong.com sẽ hướng dẫn cho bạn cách dùng cặp “either … or” với “neither … nor” thần thánh này nhé! Hãy cùng ban đầu nào!


*

I. EITHER …OR

1. Phương pháp dùng

Either … or mang ý nghĩa là “hoặc…hoặc”. Nó được sử dụng để mang ra khả năng có thể xảy ra mặt khác với 2 đối tượng người dùng được đề cập đến.

Bạn đang xem: Neither nor là gì

2. Cấu trúc và ví dụ

Để áp dụng either … or, bạn có thể áp dụng cách làm sau:

Either + Danh từ/ Đại từ bỏ + or + Danh từ/ Đại từ 


Ví dụ:

I want khổng lồ sit with either Kai or Zoey in the next school year. (Tớ muốn ngồi với hay là Kai hay là Zoey trong thời hạn học tới.)

Either he or his sister will go to lớn their grandma’s house to pick his brother up. (Hoặc anh ấy hoặc chị của anh ấy ấy sẽ đến nhà bà của mình đến đón em trai anh ấy.) 

II. NEITHER … OR

Cách dùng 

Neither … nor mang ý nghĩa là “không… cũng không”. Kết cấu này được áp dụng khi chúng ta muốn lấp định đồng thời cả 2 đối tượng người tiêu dùng được kể đến.

Cấu trúc

Để thực hiện neither … nor, bạn cũng có thể áp dụng công thức sau:

Neither + Danh từ/ Đại từ + Nor + Danh từ/ Đại từ

Ví dụ:

My father likes neither coffee nor tea! (Bố tôi không thích hợp cả cà phê và trà!)

This job is neither interesting nor fancy. (Công việc này sẽ không thú vị cùng cũng chẳng hấp dẫn.) 

III. Các trường hợp quan trọng đặc biệt cần giữ ý 

1. Cùng với either … or hoặc neither … nor khi đứng tại phần chủ ngữ

Nếu either …or hoặc neither … nor đứng tại phần chủ ngữ thì rượu cồn từ sẽ phân chia theo nhà ngữ vật dụng hai (đứng sau or). Ví dụ:

Either you or I am right. (Hoặc tôi đúng hoặc chúng ta đúng.) 

Neither you nor I am right. (Tôi chẳng đúng và bạn cũng không.) 

Neither Lyn nor her boyfriend knows that they’ve got the highest score. (Cả Lyn và các bạn trai của của ấy đều lừng chừng là chúng ta đạt điểm trên cao nhất.) 

2. đổi khác giữa Either … or và Neither … nor

Neither … nor = Not either … or

Ví dụ 1: 

Neither Kien nor bầu passed the exam last year.

=> Not either Kien nor bầu passed the exam last year. 

1 bí quyết dùng thông dụng rộng là dùng cấu trúc: “and … not … either”. Ví dụ, họ cùng chuyến qua câu về Kiên cùng Thái sống trên. 

=> Kien didn’t pass the exam last year and Thai didn’t either.

Xem thêm: Hàng Rào Chống Trộm Hiệu Quả Nhất Hiện Nay !, Đâu Là Cách Làm Hàng Rào Chống Trộm Hiệu Quả Nhất

Tuyệt đối không sử dụng: “Thai didn’t also!” nhé!

Ví dụ 2: 

My father doesn’t lượt thích either coffee or tea. 

=> My father likes neither coffee or tea. 

Khi either hoặc neither đứng một mình
Neither đứng một mình

Khi neither đứng 1 mình thì câu sẽ với nghĩa lấp định. Rõ ràng thì:, còn neither mang nghĩa là không đối tượng người dùng nào trong 2 đối tượng người dùng được kể đến. 

Trường hòa hợp này, danh từ (đại từ) ở phía sau neither với either sinh hoạt dạng số ít và đụng từ phía sau sẽ tiến hành chia theo chủ ngữ. 

Ví dụ:

Neither parent came to pick him up. (The mother didn’t come & the father didn’t come.)

Neither shirt fits me. (There are two shirts và not one of them fits me.)

Either đứng một mình 

Trong trường hợp này thì vẫn vẫn mang nghĩa đậy định và either sẽ với nghĩa là một trong trong những đối tượng người tiêu dùng nhắc đến. Danh từ bỏ (đại từ) nghỉ ngơi phía sau either làm việc dạng số không nhiều và rượu cồn từ phía sau sẽ được chia theo nhà ngữ. 

Either person in this class is under 15. (Một trong những những người ở trong lớp này bên dưới 15.) 

Either mèo is mine. (Một trong số những nhỏ mèo là của tôi.)

IV. BÀI TẬP

In this match, you _______ win _______ lose. It depends on you._______ Kai _______ Luke will help you with your homework. They are both busy right now.This is my final offer. You _______ take it _______ leave it.When I go lớn Billie restaurant, I will eat _______ beef _______ roast chicken. Both are my favorites.His mother believed _______ his husband _______ his friend. She thought that both were lying.I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my work all alone._______ Zed _______ Lucy will write the report. Just ask one of them._______ you return the stuffs you had stolen _______ I’ll gọi the cop.My grandmother can _______ read _______ write. She is illiterate.You can use _______ this phone _______ the other one. Someone must fix them first.

Đáp án:

Either …orNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … nor

Trên trên đây là toàn bộ các nội dung về neither nor với either or rồi, mặc dù nhiên, kiến thức về cách dùng either cùng neither vẫn còn không ít nhé, chúng ta có thể đọc thêm 2 bài dưới đây.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Phần Mềm Chống Trộm Cho Android Hay Nhất, Chuông Báo Chống Trộm

Còn nếu bạn vẫn không thể hiểu cùng thành thạo các nội dung này, bạn hãy thử thử dùng một cách thức khác học tập khác trên khoá học tập Online của vachngannamlong.com hoặc qua cuốn sách tiếng Anh cơ bản của vachngannamlong.com nhé. Chắc hẳn rằng rằng, với 1 phương pháp, trong suốt lộ trình phù hợp, chắc hẳn chắn các bạn sẽ có thể ráng trọn mọi kiến thức và kỹ năng tiếng Anh giao tiếp.