Ngữ Âm Tiếng Anh Là Gì

     

Trong kho tàng từ vựng giờ đồng hồ Anh phong phú, việc phát âm đúng và chuẩn chỉnh từng từ là 1 thử thách hơi lớn với người học ngôn ngữ phổ cập nhất nhì trái đất này. Ngữ âm giờ Anh là trong những dạng mà gần như là bài thi nào cũng có, với tất nhiên chưa phải lúc nào bạn cũng biết trước hết biện pháp phát âm đều từ nhưng mà đề bài bác cho.

Việc rất có thể biết phương pháp phát âm từ bắt đầu ngay từ đầu tiên tiên bắt gặp nó là khá trở ngại nhưng không phải là hoàn toàn không thể nếu bạn thuộc lòng những quy tắc phổ cập sau đây.

Tuy không áp dụng với đa số từ tiếng Anh nhưng các quy tắc này sẽ giúp đỡ việc phạt âm từ bỏ mới của chúng ta trở nên thuận lợi hơn, nâng cấp cơ hội ghi điểm bài ngữ âm tiếng Anh tức thì cả khi bạn không biết những từ trong đó. Tìm hiểu ngay cùng Language link Academic nhé!
Bạn đang xem: Ngữ âm tiếng anh là gì

*
*

Trọng âm là yếu ớt tố đặc biệt quan trọng trong ngữ âm tiếng Anh


1. Quy tắc trọng âm theo từng nhiều loại từ

Đối với từng một số loại từ, trong giờ Anh tất cả quy tắc trọng âm thông dụng khác nhau.

Đối cùng với Động từ bao gồm 2 âm tiết, trọng âm thường rơi vào tình thế âm tiết thứ 2

VD: forget /fərˈGET/; present (v) /pre-SENT/; export /ex-PORT/

Đối với Danh từ có 2 âm tiết, trọng âm thường lâm vào cảnh âm tiết vật dụng 1

Ví dụ: table /TA-ble/; scissors /SCI-ssors/

Đối với Tính từ bao gồm 2 âm tiết, trọng âm thường lâm vào hoàn cảnh âm tiết thiết bị 1

Ví dụ: pretty /PRE-tty/; clever /CLE-ver/

Đối với Động từ bỏ ghép (gồm 2 động từ vừa lòng thành) hoặc Tính từ bỏ ghép (gồm 2 tính từ đúng theo thành, thường chia cách bởi dấu gạch ngang), trọng âm thường lâm vào cảnh từ đồ vật 2

Ví dụ: old-fashioned /old-FA-shioned/ (adj); understand /un-der–STAND/

Đối với Danh tự ghép cấu trúc bởi 2 danh từ ghép lại, trọng âm thường rơi vào hoàn cảnh danh từ đầu tiên

Ví dụ: football /FOOT-ball/; keyboard /KEY-board/

Đối với hầu hết từ 2 âm huyết vừa rất có thể là đụng từ, vừa hoàn toàn có thể là danh từ, bạn cần khẳng định đúng một số loại từ để vận dụng đúng phép tắc trọng âm cân xứng với nó. Giả dụ là hễ từ, trọng âm rơi vào âm ngày tiết số 2, trường hợp là danh từ, trọng âm lâm vào tình thế âm ngày tiết số 1.

Ví dụ:

present /PRE-sent/ (món quà) vs. Present /pre-SENT/ (thuyết trình)

export /EX-port/ (hàng hoá xuất khẩu) vs. Export /ex-PORT/ (xuất khẩu)

suspect /SU-spect/ (nghi phạm) vs suspect /su-SPECT/ (nghi ngờ)

2. Từ vựng 3 âm tiết tận cùng bằng “er” hoặc “ly”

Trọng âm thường rơi vào tình thế âm máu đầu tiên

Ví dụ: orderly /OR-der-ly/; quietly /QUI-et-ly/; manager /MA-na-ger/

3. Từ bỏ vựng có tận cùng là “cy,” “ty,” “phy,” “gy” & “al”

Trọng âm thường lâm vào hoàn cảnh âm tiết vật dụng 3 từ lúc cuối lên

Ví dụ: democracy /de-MO-cra-cy/; photography /pho-TO-gra-phy/; logical /LO-gi-cal/; commodity /com-MO-di-ty/; psychology /psy-CHO-lo-gy/

4. Trọng âm sẽ lâm vào chính những yếu tố này nếu nó tất cả trong trường đoản cú vựng: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self

Ví dụ: con’sist, ‘current, con’vert, pro’test, re’tain, con’tract, in’vent, my’self…
Xem thêm: Letter Of Authorization Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

5. Tự vựng cùng với tận thuộc là , – ety, – ity, – ion ,- sion, – cial,- ically, – ious, -eous, – ian, – ior, – iar, iasm – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, – logy, – sophy,- graphy – ular, – ulum , trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm máu đứng tức thì trước nó
6. Các từ tận thuộc là các đuôi: ADE,EE,ESE,EER,EETE,OO,OON,AIRE,IQUE thì trọng âm nhấp vào chính các âm này.


Xem thêm: Top 1 Tỷ Bài Hát Đang Hot Trên Facebook, Không Tìm Thấy Trang

Ví dụ: lemo’nade, de’gree, Vietnam’ese, engi’neer, bamboo, question’aire, u’nique,…

Vậy là Language liên kết Academic đã giúp bạn tổng hợp một vài quy tắc ngữ âm: phương pháp phát âm rất nhiều nguyên âm, phụ âm cơ bản cùng những phương pháp đánh trọng âm đối kháng giản. Hy vọng với những kiến thức này, bạn sẽ sẵn sàng mang lại mọi bài bác tập ngữ âm trong các kỳ thi chuẩn bị tới!