Nhịp phách là gì

     
*


*

Xin chào các bạn, hôm nay mình viết bài buổi chiều vì cuối tuần mà lại khá mệt bắt buộc mình ngủ nướng buổi sáng