Nối chuỗi c++

     

bài xích tập C: Nối chuỗi trong C

Đề bài: Viết công tác C để nối 2 chuỗi trong C.

bài xích tập C này có không ít cách gọi: trộn nhị chuỗi, nối nhị chuỗi, ghép nhị chuỗi hay cùng hai chuỗi, … Dù có nhiều cách gọi khác nhau đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là 1 trong bài tập nhằm nối ghép những ký từ của nhị chuỗi để thành một chuỗi duy nhất.
Bạn đang xem: Nối chuỗi c++

lời giải (không thực hiện hàm)

Để giải bài tập C này, bạn áp dụng hàm strlen() nhằm tìm độ nhiều năm chuỗi. áp dụng vòng lặp để lặp qua toàn bộ ký từ bỏ của chuỗi.

Dưới đấy là chương trình C để giải bài bác tập nối chuỗi trong C:


#include #include int main() { char s1<10> = "vachngannamlong.com"; char s2<> = ".Vn"; int i, j, n1, n2; n1 = strlen(s1); n2 = strlen(s2); j=0; for(i = n1; i
Chạy chương trình C bên trên cho hiệu quả như sau:

*

giải mã (sử dụng hàm)

Bạn rất có thể thực hiện nối nhì chuỗi thành một chuỗi vì chưng sử dụng những hàm strcpy() cùng strcat() vào C.

Giả sử bạn phải nối nhị chuỗi là str1 và str2. Bạn cần khai báo thêm 1 chuỗi str3 có độ dài bởi tổng độ lâu năm của str1 và str2. Sau đó:

Sử dụng hàm strcpy(str3, str1) để xào luộc chuỗi str1 vào str3.

Sử dụng hàm strcat(str3, str2) nhằm nối chuỗi str2 với str1 vừa được sao chép.

Dưới đó là chương trình C để giải bài bác tập nối chuỗi trong C:


#include#includeint main() char str1<100>; char str2<100>; char str3<100>; int len; printf("Nhap chuoi 1: "); gets(str1); printf("Nhap chuoi 2: "); gets(str2); strcpy(str3, str1); strcat(str3, str2); printf(" Noi chuoi: %s", str3); return (0);
Chạy công tác C trên cho tác dụng như sau:

*

bài bác tập C - đối chiếu hai chuỗi trong C
bài tập C - Đảo ngược những ký tự của từng từ bỏ của một chuỗi vào C
Recent Updates sắp đến Tết 2023 Rồi! - Còn bao nhiêu ngày nữa là mang đến tết 2023?LinkedList vào javaArrayList vào javaXử lý duplicate vào SQLPhím tắt hay cần sử dụng trong ExcelBảo mật tập tin ExcelDịch trang tính trong ExcelIn trang tính trong ExcelHàm VLOOKUP vào ExcelĐối tượng giao diện trong ExcelSử dụng macro trong ExcelSử dụng Templates vào ExcelSử dụng chủ đề (theme) vào Excel
vachngannamlong.com on facebook


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ngắt Trang Trong Excel 2010, Cách Phân Trang Trong Excel Bằng Page Break

học Lập Trình Online Miễn giá thành - vachngannamlong.com
*

Danh Sách bài học

học tập Java | Hibernate | Spring học Excel | Excel VBA học Servlet | JSP | Struts2 học C | C++ | C# học tập Python học SQL


bài bác Tập Có lời giải

bài xích tập Java bài tập C bài bác tập C++ bài tập C# bài tập Python lấy ví dụ như Excel VBA


câu hỏi Phỏng Vấn

201 thắc mắc phỏng vấn java 25 thắc mắc phỏng vấn servlet 75 câu hỏi phỏng vấn jsp 52 thắc mắc phỏng vấn Hibernate 70 thắc mắc phỏng vấn Spring 57 thắc mắc phỏng vấn SQL
Xem thêm: Bài 14 Trang 62 Lý 8, Viết Biểu Thức Tính Công Thức Tính Công Cơ Học Hay Nhất

Scroll back to đứng đầu