Nơi làm giấy cmnd ở cao lãnh

     
 

Công an thành phố Cao Lãnh            

260 Nguyễn Thái Học, Phường 4, thành phố Cao Lãnh

0693620454, 02773851354

 

Công an thị buôn bản Hồng Ngự               

Đường trằn Phú, phường An Lộc, thị làng Hồng Ngự

0693620952, 02773837074

 

Công an huyện Hồng Ngự                

Khóm Thượng 1, thị xã Thường Thới Tiền, thị xã Hồng Ngự

0693620953, 02773564600 

 

Công an huyện Tân Hồng                

366 Nguyễn Huệ, Khóm 3, thị xã Sa Rài, thị trấn Tân Hồng. 

0693620954, 02773830022.  

 

Công an thị trấn Tam Nông                

Đường Võ Văn Kiệt, Khóm 5, thị xã Tràm Chim, thị trấn Tam Nông

0693620955, 02773827224

 

Công an huyện Thanh Bình              

144 Quốc lộ 30, khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình

0693620956, 02773833118  

 

Công an thị xã Tháp Mười               

Đường Hùng Vương, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

0693620957, 02773824828

 

Công an thị trấn Cao Lãnh                

286 Nguyễn Trãi, khóm Mỹ Thới, thị xã Mỹ Thọ, thị xã Cao Lãnh

0693620958, 02773822131 

 

Công an huyện đậy Vò                                 

Quốc lộ 80, khóm q.bình thạnh 1, thị trấp phủ Vò, huyện lấp Vò

0693620959, 02773845160

 

Công an thị trấn Lai Vung                               

242 thức giấc lộ 851, khóm 2, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung 

0693620960, 02773848251 

 

Công an thị trấn Châu Thành                             

Khóm Phú Hòa, thị xã Cái Tàu Hạ, thị trấn Châu Thành

0693620961, 02773840043

Quản lý xuất nhập cảnh

13

Phòng thống trị xuất nhập cảnh                            

16 Võ trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

0693620172

7h30 – 11h30

13h30 – 17h

Thứ 2 cho Thứ 6

Đăng ký, cai quản phương tiện thể giao thông

14

Phòng công an giao thông               

246 Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, tp Cao Lãnh

0693620264

7h30 – 11h30

13h30 – 17h

Thứ 2 mang đến Thứ 6

15

Công an tp Sa Đéc                

135 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, tp Sa Đéc

0693620951, 02773861715

16

Công an thị làng mạc Hồng Ngự                 

Đường trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự

0693620952, 02773837074

17

Công an thị xã Hồng Ngự                  

Khóm Thượng 1, thị xã Thường Thới Tiền, thị trấn Hồng Ngự

0693620953, 02773564600

18

Công an huyện Tân Hồng                  

366 Nguyễn Huệ, Khóm 3, thị xã Sa Rài, huyện Tân Hồng

0693620954, 02773830022  

19

Công an thị trấn Tam Nông                  

Đường Võ Văn Kiệt, Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, thị trấn Tam Nông 

0693620955, 02773827224

20

Công an huyện Thanh Bình                

144 Quốc lộ 30, khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, thị xã Thanh Bình

0693620956, 02773833118

21

Công an huyện Tháp Mười                 

Đường Hùng Vương, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

0693620957, 02773824828 

22

Công an thị trấn Cao Lãnh                  

286 Nguyễn Trãi, khóm Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh

0693620958, 02773822131

23

Công an huyện tủ Vò                    

Quốc lộ 80, khóm q. Bình thạnh 1, thị trấp bao phủ Vò, huyện phủ Vò

0693620959, 02773845160

24

Công an thị xã Lai Vung                  

Số 242, tỉnh lộ 851, khóm 2, thị trấn Lai Vung, thị xã Lai Vung

0693620960, 02773848251 

25

Công an thị trấn Châu Thành