On The Spur Of The Moment Là Gì

     
*
Mua hết! 

1. "On the spur of the moment" tức thị gì?

- quyết định tức thời bất ngờ, ý chỉ là bộc phát, ko suy tính kín kẽ.

Bạn đang xem: On the spur of the moment là gì

Example :+ “Linda và Louis drove to the beach on the spur of the moment.”

“Linda với Louis đã lái xe cộ đến kho bãi biển ngay trong khi này.”

 + The trip to grandma"s house was a spur - of - the - moment decision.

chuyến du ngoạn đến đơn vị bà ngoại là một trong quyết định bất chợt xuất.

+ We eloped on the spur of the moment . It was so romantic!

cửa hàng chúng tôi đã vứt qua trong thời điểm này. Thật là lãng mạn!

2. Mạo từ THE là gì ?


- Mạo tự "The" còn gọi là 

- mạo từ khẳng định (dedinite article) dùng để xác minh cho danh từ đếm được và danh từ ko đếm được, cả số không nhiều lẫn số nhiều.

Xem thêm: Nồi Chiên Không Dầu Sharp 8.5 Lít Ks, Nồi Chiên Không Dầu Sharp 8

- Mạo trường đoản cú The luôn luôn đứng trước những danh từ đã làm được xác định, là đều danh từ mà người đọc đã biết được đúng mực đối tượng được nói tới.

- sử dụng mạo từ THE cho các danh trường đoản cú đã xác định rồi, tức sẽ biết trước về cái nào đấy rồi

3. Cách dùng mạo trường đoản cú The

- Những đối tượng người sử dụng duy nhất

IELTS TUTOR xét ví dụ:

• The Pope : Đức Giáo Hoàng

• The Sun : khía cạnh trời

• The Moon: phương diện trăng

- Trước danh từ đã được đề cập trước đó.

• I saw a beggar. The beggar looked curiously at me.

Xem thêm: Cách Trị Sẹo Thâm Ở Mặt Nhanh Nhất Tại Nhà Từ Nguyên Liệu Tự Nhiên

• A boy felt down from a tree. An ambulance is taking the boy to the hospital

- Trước danh từ sẽ được xác minh bằng một các từ, một mệnh đề hoặc một mệnh đề quan liêu hệ

• The girl in uniform 

• The mechanic that I met 

Giải thích: bởi đã gồm (that I met) có nghĩa là đã giải thích và khẳng định rồi buộc phải sẽ là gồm the ngơi nghỉ trước nhé 

• The place where I waited for him

- dùng với đa số từ "first", "second", "only" ... (số sản phẩm công nghệ tự)

- cần sử dụng với adj để chỉ 1 team người, một tầng phần trong xã hội

• The old

• The rich & the poor

- dùng để làm chỉ những người dân của một nước

- Những vị trí địa lý như dãy núi, đảo, đại dương, kênh đào

- Những công trình xây dựng kiến trúc nổi tiếng

- số đông tổ chức, hồ hết chuỗi hotel hoặc nhà hàng

- Tên riêng của một nhóm nước nhà hoặc các tiểu bang:

• the USA, the UK, the Middle East, The UAE…

- The + N + of + N

• The Gulf of Mexico

• The United States of America

• The north of Spain 

- cần sử dụng trong câu so sánh NHẤT :The most beautiful girl

- sử dụng với một mẫu họ sở hữu nghĩa là Gia đình

• The Smiths 

• The Williams

• The Obamas

- hầu hết danh từ khi chúng ta nói về một người, một địa điểm hoặc một vật thế thể: the government of Vietnam, the river of Saigon, the man across the road…

- Trước danh từ biểu lộ tình huống, quá trình, sự vắt đổi: over the years the development of the town accelerated, the frequency of violent crime decreased over the period, the improvement in living standards.