PERSONAL PRONOUNS LÀ GÌ

     
cùng trung trọng điểm ngoại ngữ vachngannamlong.com English UK Vietnam tò mò về đại tự trong quá trình học giờ Anh:

1. Định nghĩa đại từ

– Đại từ bỏ là từ sửa chữa thay thế chodanh từ,tránh sự lặp lại danh từ.Bạn vẫn xem: Personal pronouns là gì

2. Phân các loại đại từ


*

Có 7 một số loại đại tự như sau:

2.1. Đại tự nhân xưng (personal pronouns)

Chủ ngữ

tân ngữ

Số ít:

ngôi đồ vật nhấtngôi vật dụng haingôi sản phẩm công nghệ ba

Iyouhe/she/it

meyouhim/her/it

Số nhiều:

ngôi thứ nhấtngôi sản phẩm công nghệ haingôi trang bị ba

weyouthey

usyouthem

• Chức năng:

– I, he, she, we, they rất có thể làchủ ngữcủađộng từ:

He has lived here for 3 years.

Bạn đang xem: Personal pronouns là gì

– Me, him, her, us, them hoàn toàn có thể làtân ngữtrực tiếp củađộng từ.

I saw her at the tiệc ngọt last night.

– Me, him, her, us, them hoàn toàn có thể làtân ngữgián tiếp củađộng từ.

Ann gave him a book.

Hoặctân ngữcủagiới từ:

We couldn’t vày it without them.

2.2. Đại từ biến động (indefinite pronouns)

• Ví dụ:

Nhóm kết phù hợp với some: something, someone, somebody.Nhóm kết phù hợp với any: anything, anyone, anybody.Nhóm kết phù hợp với every: everything, everyone, everybody.Nhóm kết phù hợp với no: nothing, no one, nobody.Nhóm chủ quyền gồm các từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

• một trong những trong các đại từ bỏ trên trên đây cũng có thể được cần sử dụng nhưtính từ bỏ (tính từbất định -indefinite adjectives): any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

2.3. Đại từ thiết lập (possessive pronouns)

• Gồm: mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs, its• Đại từ download = tính từ cài +danh từ

Ví dụ: That is Ann’s room. This is our room = This is ours.You’ve got my pen. Where’s yours?

2.4. Đại từ phản nghịch thân (reflexive pronouns)

•Gồm: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Chú ý: ourselves, yourselves, themselves là hình thức số nhiều.

• Chức năng:

– Làmtân ngữcủađộng từkhichủ ngữvàtân ngữlà và một người:

I cut myself.Tom và Ann blamed themselves for the accident.

– Được áp dụng như trường thích hợp trên sauđộng từ+ giới từ:

– Được thực hiện như những đại từ thừa nhận mạnhdanh từhoặc đại từ:

The King himself gave her the medal.

Xem thêm: 【Bật Mí】 Top Điện Thoại Màn Hình Cong 2020, Top 5 Smartphone Sở Hữu Màn Hình Độc Lạ Năm 2020

Chúng thường nhấn mạnh vấn đề chủ ngữ củacâuvà được để sau nó:

Ann herself opened the door.Tom himself went.

Khi chúng nhấn mạnh cácdanh từkhác, bọn chúng được để ngay saudanh từđó:

I saw Tom himself.I spoke lớn the President himself.

– Được thực hiện như cáctân ngữsaugiới từ:

I did it by myself.He did that khổng lồ himself.

2.5. Đại từ quan hệ (relative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, which, that, whose,…• Chức năng:

– Who, that, which làmchủ ngữ:

The man who robbed you has been arrested.

Everyone that/who knew him liked him.This is the picture that/which caused such a sensation.

– Làmtân ngữcủađộng từ:

The man whom I saw told me khổng lồ come back today.The oto which/that I hired broke down.

– Theo saugiới từ:

The ladder on which I was standing began to slip.Tuy nhiên, giới từ cũng có thể chuyển xuống cuốimệnh đề:The ladder which I was standing on began to lớn slip.

– vẻ ngoài sở hữu (whose +danh từ):

The film is about a spy whose wife betrays him.

Chú ý: when =in/on which

Where = in/at whichWhy = for which

Ví dụ:The year in which he was bornThe day on which they arrivedThe khách sạn at which they are stayingThe reason for which he refused is…

2.6. Đại từ hướng dẫn và chỉ định (demonstrative pronouns)

• Ví dụ: this, that, these, those…• Tính từ chỉ định và hướng dẫn (demonstrative adjectives) this, that cùng số những của chúng là these, those được sử dụng trướcdanh từnhằm xác xác định trí củadanh từấy so với người nói.Khi nhữngtính từnày được sử dụng độc lập, không códanh từtheo sau, nó vươn lên là đại từ hướng đẫn (demonstrative pronouns).• ngoài việc thay thế cho mộtdanh từ, đại từ hướng đẫn còn cho tất cả những người nghe khái niệm gần hơn tuyệt xa hơn về thời gian hoặc khoảng chừng cách.

Xem thêm: Cách Làm Sữa Hạt Bằng Máy Ép Chậm Hurom, Làm Sữa Đậu Nành Bằng Máy Ép Chậm Cực Nhanh Chóng

Ví dụ:There is this seat here, near me.There is that one in the last row. Which will you have, this or that?That is what I thought last year, this is what I think now.

2.7. Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, whose, what, which• Chức năng:

– Làmchủ ngữ:

Who keeps the keys?Whose car broke down?Which pigeon arrived first?What kind of tree is that?

– Làmtân ngữcủađộng từ:

Who did you see?Whose umbrella did you borrow?Which hand bởi you use?What paper vị you read?