Polime Nào Sau Đây Được Tổng Hợp Bằng Phản Ứng Trùng Hợp

     

Poli (etylen terephtalat), protein, nilon-6,6 được tổng hợp bởi phản ứng trùng ngưng.

Bạn đang xem: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp

Đáp án D

Cùng Top lời giải tìm hiểu cụ thể kiến thức về Polime nhé!


I. Khái niệm, phân các loại và danh pháp 

1. Khái niệm 

- Là hợp chất hữu cơ có khối lượng phân tử mập do nhiều solo vị nhỏ (mắt xích) link với nhau.

 - công thức tổng quát: (A)n trong đó:

+ n: là hệ số trùng hợp, hệ số polime hóa, độ polime hóa.

+ A là mắt xích.

- tên polime = Poli + thương hiệu monome.

2. Phân loại


a. Theo nguồn gốc- Polime vạn vật thiên nhiên (có sẵn trong thiên nhiên: tơ tằm, tinh bột, protein, cao su đặc thiên nhiên, xenlulozơ..):

*
Polime nào dưới đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp?" width="593">

- Polime tự tạo hay chào bán tổng hòa hợp (nguyên liệu tổng hợp có sẵn vào tự nhiên: tơ visco, tơ axetat, tơ đồng - amoniac, xenlulozơ trinitrat pha trộn từ xenlulozơ).

- Polime tổng phù hợp (nguyên liệu không có sẵn buộc phải tổng thích hợp nên).

b. Theo cấu trúc 

- Mạch thẳng (hầu hết polime).

- Mạch nhánh (rezol, amilopectin, glicogen…).

- Mạng không khí (rezit tuyệt bakelit, cao su đặc lưu hóa).

Xem thêm: Lập Dàn Ý Tả Lực Sĩ Đang Cử Tạ (Hay Nhất), Miêu Tả Hình Ảnh Một Lực Sĩ Cử Tạ

Chú ý sáng tỏ mạch polime chứ chưa phải mạch cacbon. 

c. Theo phương pháp điều chế

* Polime trùng hợp 

- Trùng hòa hợp là bội nghịch ứng cùng hợp thường xuyên nhiều phân tử nhỏ tuổi giống nhau hoặc tương tự như nhau để chế tác thành polime.

- Monome tham gia phản ứng trùng phù hợp phải có chứa link bội hoặc vòng không bền (caprolactam).

* Piolime trùng ngưng 

- Trùng dừng là phản nghịch ứng cùng hợp thường xuyên nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự như nhau để tạo nên thành polime đồng thời gồm giải phóng các phân tử hóa học vô cơ đơn giản như H2O.

- Điều kiện nhằm monome thâm nhập phản ứng trùng ngưng: vào phân tử phải tất cả 2 nhóm chức trở lên có tác dụng tham gia phản nghịch ứng: -OH, -COOH, -NH2 (trừ HCHO với phenol).

II. đặc điểm của Polime

*
Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 2)" width="592">

1. đặc thù vật lý

Hầu hết là hóa học rắn, không phai hơi, không tồn tại nhiệt nhiệt độ chảy xác định, nhiều phần không tung trong dung môi thường.

2. Tính chất hóa học 

Tham gia những phản ứng giảm mạch (n giảm), khâu mạch (n tăng) hoặc giữ nguyên mạch.

III. Một số Polime đặc biệt quan trọng được sử dụng làm hóa học dẻo

1. Polietilen (PE)

nCH2=CH2 → (-CH2-CH­2-)n

2. Polipropilen (PP)

nCH2=CH-CH3 → (-CH2-CH(CH3)-)n

3. Polimetylmetacrylat (PMM) 

nCH2=C(CH3)-COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

4. Polivinyl clorua (PVC)

nCH2=CHCl → (-CH2-CHCl-)n

5. Polistiren (PS)

nC6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH(C6H5)-)n

6. Vật liệu bằng nhựa phenolfomanđehit (nhựa bakelit) PPF

Gồm bố loại novolac, rezol với rezit. Họ thường suy xét novolac:

*
Polime nào dưới đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp? (ảnh 3)" width="389">

Nhựa rezol

*
Polime nào tiếp sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 4)" width="423">Phản ứng điều chế nhựa novolac với rezol

 

IV. Một trong những loại tơ tổng vừa lòng thường gặp 

1. Nilon-6,6

nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH → (-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-)n + 2nH2O

hexametylenđiamin axit ađipic

2. Tơ capron

Trùng hợp caprolactam thu được tơ capron.

3. Tơ enang

nH2N-(CH2)6-COOH → (-NH-(CH2)6-CO-)n + nH2O

4. Tơ lapsan

nHO-CH2-CH2-OH + nHOOC-C6H4-COOH → -(-O-CH2-CH2-OOC-C6H4-CO-)-n + 2nH2O

etilenglicol axit terephtalic

5. Tơ nitron hay tơ olon

nCH2=CH-CN → (-CH2-CH(CN)-)n

V. Một số loại cao su

1. Cao su BuNa

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n (Na, t0, p)

2. Cao su thiên nhiên isopren

nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n (xt, t0, p)

3. Cao su BuNa - N

nCH2=CH-CH=CH2 + nCH2=CH-CN → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(CN)-)n (xt, t0, p)

4. Cao su BuNa - S

nCH2=CH-CH=CH2 + nC6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(C6H5)-)n (xt, t0, p)

5. Cao su đặc cloropren

nCH2=CCl-CH=CH2 → (-CH2-CCl=CH-CH2-)n (xt, t0, p)

6. Cao su đặc thiên nhiên

VI. Một số loại keo dán dán 

1. Nhựa vá săm

2. Keo dán epoxi

3. Keo dán ure-fomandehit

nNH2-CO-NH2 + nCH2O → nNH2-CO-NH-CH2OH → -(-NH-CO-NH-CH2-)-n + nH2O

4. Hồ tinh bột

VI. Giải pháp điều chế Polyme

Có thể điều chế polime bằng phản ứng trùng hòa hợp hoặc trùng ngưng.

Phản ứng trùng vừa lòng Polyme

- Trùng hòa hợp là quá trình phối kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), như là nhau hay giống như nhau thành phân tử không nhỏ (polime)

- Điều kiện cần về kết cấu của monome tham gia phản ứng trùng phù hợp là vào phân tử cần có links bội (như CH2=CH2,CH2=CHC6H5,CH2=CH−CH=CH2) hoặc vòng hèn bền như:

Phản ứng trùng ngưng Polyme

- Khi đun nóng, các phân tử axit ϵ–aminocaproic kết hợp với nhau tạo ra policaproamit với giải phóng phần nhiều phân tử nước

- Khi đun nóng các thành phần hỗn hợp axit terephtalic với etylen glicol, ta thu được một polieste hotline là poli (etylen-terephtalat) đồng thời giải phóng phần đông phân tử nước:

Các bội nghịch ứng trên gọi là làm phản ứng trùng ngưng.

Xem thêm: Dế Mèn Phiêu Lưu Ký Lớp 6 Bài Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, Ngữ Văn 6 Sách Kết Nối Tri Thức Bài 1

- Vậy trùng ngưng là quá trình phối kết hợp nhiều phân tử nhỏ tuổi (monome) thành phân tử béo (polime) đôi khi giải phóng phần đa phân tử nhỏ dại khác (như H2O,…)

- Điều khiếu nại cần để có phản ứng trùng ngưng: các monome thâm nhập phản ứng trùng ngưng phải có tối thiểu hai nhóm chức có tác dụng phản ứng để tạo ra được link với nhau.