PRETEND LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Pretend là gì

*
*
*

pretend
*

pretend /pri"tend/ ngoại đụng từ tạo sự vẻ, giả vờ, trả đò, mang bộ, giả cáchto pretend illness: giả bí quyết ốm, tạo nên sự vẻ ốmto pretend that one is asleep; to pretend lớn be asleep: tạo sự vẻ đang ngủ rước cớto pretend that...: lấy cớ là... gồm tham vọng, gồm kỳ vọng, tất cả ý muốn; tất cả ý dám (làm gì...) nội đụng từ giả vờ, mang đò, mang bộ, trả cáchhe is only pretending: hắn ta chỉ gỉa vờ, hắn ta chỉ tạo ra sự vẻ cầm thôi (+ to) đòi hỏi, yêu thương sách, yêu cầu, xin; cầuto pretend go to a right: đòi quyền lợito pretend to lớn someone"s hand: ước hôn ai (+ to) tự phụ có, làm nên bộ có, lên mặt cóto pretend lớn elegance: lên mặt là thanh lịch

*Xem thêm: Cách Đổi Tên Điểm Truy Cập Cá Nhân Trên Iphone, Thật Kỳ Lạ &Raquo ✅

*

*

pretend

Từ điển Collocation

pretend verb

ADV. otherwise You know what this is all about, Natasha. Why pretend otherwise?

VERB + PRETEND can/could no longer | try to lớn | be dishonest to, be idle to, be ridiculous to, be useless khổng lồ It"s useless to lớn pretend that we might still win.

PREP. lớn He pretended to lớn his boss that he"d written the article.

PHRASES go on pretending I can"t go on pretending any longer. | just/only pretending Maria knew he was only pretending. | let"s pretend Let"s pretend it never happened. | stop pretending, there"s no point in pretending

Từ điển WordNet
Xem thêm: Chữ A Và Những Người Bạn - Giải Vbt Tiếng Việt Lớp 2

English Synonym and Antonym Dictionary

pretends|pretended|pretendingsyn.: act bluff fake feign make believe sham