Proponent Là Gì

     
proponent /proponent/* tính từ- đề nghị, đề xuất, đề xướng* danh từ- tín đồ đề nghị, fan đề xuất, tín đồ đề xướng (một kiến nghị...)
Dưới đấy là những chủng loại câu gồm chứa từ bỏ "proponent", trong cỗ từ điển tự điển Anh - vachngannamlong.comệt. Bạn cũng có thể tham khảo hồ hết mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần để câu với từ proponent, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ proponent trong bộ từ điển từ điển Anh - vachngannamlong.comệt

1. An independent chairperson acceptable lớn both the proponent và the community should be engaged (at proponent expense if a fee is required).

Bạn đang xem: Proponent là gì

Một chủ tịch độc lập đồng ý được toàn bộ cơ thể đề xướng và cộng đồng nên gia nhập (với chi tiêu đề xuất nếu phải trả phí).

2. During his travels lớn Western Europe, Duke Jacob became an eager proponent of mercantilism.

Sau đa số chuyến du hành cho tới Tây Âu, Công tước đoạt Jacob đang trở thành người đề xướng nhiệt huyết chủ nghĩa trọng thương.

3. Saigō was a strong proponent of war with Korea in the Seikanron debate of 1873.

Saigō là tín đồ mạnh mẽ lời khuyên chiến tranh với vương quốc Triều Tiên vào cuộc Seikanron năm 1873.

4. When the war ended he became Finland"s leading Social Democratic các buổi tiệc nhỏ (SDP) politician, and a strong proponent of the parliamentary system.

Khi chiến tranh kết thúc, ông trở thành chính trị gia của Đảng Dân nhà Phần Lan (SDP), cùng một tín đồ đề xướng bạo dạn mẽ hệ thống nghị vachngannamlong.comện.

5. Fine Gael is generally considered lớn be more of a proponent of market liberalism than its traditional rival, Fianna Fáil.

Fine Gael thường được xem là nhiều người đề xướng công ty nghĩa tự do thị phần so với địch thủ truyền thống là Fianna Fáil .

6. Ickstatt was a proponent of the philosophy of Christian Wolff và of the Enlightenment, và he influenced the young Weishaupt with his rationalism.

Xem thêm: Soi Kèo Bóng Đá Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha 【Sao Chép Link∶879783

Ickstatt là người đề xướng triết học tập của Christian Wolff với của Khai sáng, với ông đã tác động đến Weishaupt trẻ với nhà nghĩa phải chăng của mình.

7. A stalwart proponent of the reform và opening policy after the end of the Cultural Revolution, he proposed the establishment of free trade zones in his native Guangdong Provachngannamlong.comnce.

Một tín đồ ủng hộ nhất quyết của chế độ cải bí quyết và mở cửa sau khi xong xuôi Cách mạng Văn hóa, ông khuyến cáo thành lập những khu thương mại tự chính vì tỉnh Quảng Đông.

8. His second generation local-born father Wong Yon Loong (born 1941) is a proponent of mainstream Chinese education và had served as headmaster in various primary schools in Kinta district.

thân phụ ông-Wong Yon Loong (sinh năm 1941) là 1 người được giáo dục chính thống theo kiểu trung hoa và đã từng có lần là hiệu trưởng ở những trường tiểu học khác biệt trong quận Kinta.

9. He was a leading proponent of pacifism in nhật bản before and after World War II, và was also the last Japanese prime minister who was a member of the kazoku.

Ông là bạn đề xướng nhà nghĩa tự do chủ đạo sinh sống Nhật phiên bản trước với sau vắt chiến thiết bị hai, và còn là một Thủ tướng Nhật bạn dạng cuối thuộc là member của kazoku.

10. In his native Athens in the early 410s BC, he advocated an aggressive foreign policy and was a prominent proponent of the Sicilian Expedition, but he fled khổng lồ Sparta after his political enemies brought charges of sacrilege against him.

Ở Athena trong thời gian đầu những năm 410 tr.CN, ông chủ trương một chế độ ngoại giao hiếu chiến, một người hăng hái đề xướng vachngannamlong.comễn chinh Sicilia, nhưng phải bỏ chạy cho tới Sparta sau thời điểm các kẻ thù chính trị buộc ông tội báng bổ.

11. Ii, a leading figure of the Bakumatsu period và a proponent of the reopening of japan after more than 200 years of seclusion, was widely criticized for signing the 1858 Treaty of Amity & Commerce with the United States Consul Townsend Harris and, soon afterwards, similar treaties with other Western countries.

Xem thêm: Bột Lươn Nấu Với Rau Gì ? Cháo Lươn Cho Bé Ăn Dặm Nấu Với Rau Gì

Ii Naosuke, một nhân vật số 1 của quy trình tiến độ Bakumatsu cùng là người đề xướng vachngannamlong.comệc xuất hiện lại Nhật bạn dạng sau rộng 200 năm giam giữ, đã trở nên chỉ trích vì đã ký kết kết Hiệp ước thân thiện và dịch vụ thương mại năm 1858 với Công sứ Townsend Harris với ngay sau đó, các hiệp định tương tự như với những nước châu mỹ khác.