Prototype nghĩa là gì

     

Khởi đầu

Prototype là khái niệm cốt tử cơ phiên bản trong JavaScript khá quan trọng để thực thi OOP trong JavaScript. Bởi JavaScript là 1 prototype-based language, không tồn tại có mang class hệt như các ngữ điệu hướng đối tượng người tiêu dùng người sử dụng người tiêu dùng khác hướng đối tượng người sử dụng người tiêu dùng khác. Trong nội dung bài viết này, ta sẽ tìm hiểu phương pháp thao tác của prototype rất rất có thể hiểu nôm mãng cầu là quá kế (inheritance) sinh sống javascript.

Bạn đang xem: Prototype nghĩa là gì

Bài Viết: Prototype là gì

Prototype là gì?

Prototype là cơ chế mà các object trong javascript thừa kế các chức năng xuất vạc điểm từ 1 object khác. Tổng thể các object vào javascript đều có một prototype, and những object này vượt kế các thuộc tính (properties) gần giống như cách thức thức (methods) từ bỏ prototype của mình.

Bạn phải chăm chú rằng phiên bản thân prototype là 1 object vào JS, được gọi là prototype object (đối tượng fan sử dụng người tiêu dùng prototype). Chúng ta nên mày mò vấn đề này để tránh lầm lẫn với nằm trong tính prototype của function.


*

*

*

Đoạn ví dụ như trên vừa tạo thành một function khởi tạo là hàm Person(_age, _name). Thuộc tính prototype của hàm đó lại chứa nằm trong tính height. Cho nên vì vậy một object được tạo ra từ function khởi tạo thành này ta sẽ sở hữu được 3 thuộc tính: age, name, and height.


Ta rất có thể truy vấn prototype object của đối tượng người sử dụng người mua vừa tạo (instance vừa tạo) để nhìn object đó là 1 object chứa 1 hàm khởi tạo and 1 ở trong tính height.

Xem thêm: Trà Táo Đỏ Kỷ Tử: Cách Pha Trà Táo Đỏ Kỷ Tử Hạt Chia, Trà Táo Đỏ Kỷ Tử: Cách Pha Và Tác Dụng Cụ Thể

Tại sao prototype lại quan trọng trong Javascript?

Sự vượt kế trong Javascript

Để thi công thừa kế vào Js, chúng ta chỉ câu hỏi tạo 1 hàm khởi tạo. Tiếp tục thêm những thuộc tính and phương pháp thức vào ở trong tính prototype của hàm khởi tạo nên này.

Các instance tạo nên bởi hàm khởi tạo đó sẽ chứa các thuộc tính and phương pháp thức được định nghĩa ở trên cao. Vị Javascript ko tồn tại khái niệm class đề nghị để thiết kế việc vượt kế để giải phóng và không ngừng mở rộng ứng dụng giống hệt như các ngữ điệu OOP khác, những các bạn phải Prototype.

//Tạo cho 1 hàm khởi chế tác cơ sởfunction Animal(_age) this.age = _age; //Rất có khả năng thêm thuộc tính vào trực thuộc tính prototype của hàm khởi tạoAnimal.prototype.showAge = function() console.log( this.age );; //Tạo cho một hàm khởi tạo bé (sẽ thực hiện để thừa kế hàm cơ sở)function Dog(_color) this.color = _color;//Thi công quá kế, gán hàm khởi chế tác của Animal đến prototype của DogDog.prototype = new Animal();Dog.prototype.showColor = function() console.log( this.color );; //Kiểm tra sự kế thừavar chophuquoc = new Dog(“yellow”);chophuquoc.age = 3;chophuquoc.showAge(); //3chophuquoc.showColor(); //yellowĐoạn code trên thì object chophuquoc vận dụng hàm showAge() trực thuộc Animal prototype vì ta sẽ gán hàm khởi sinh sản của Animal vào prototype của Dog. Như vậy các bạn cũng luôn tồn tại thể rất rõ rệt sự vượt kế vào js. Object chophuquoc vẫn thừa kế đa số gì đã có tương đối nhiều trong Dog.prototype and thừa kế luôn luôn những ở trong tính nhưng mà Animal.prototype có.


Truy vấn vào các thuộc tính của đối tượng người dùng người áp dụng người mua: Prototype chain

Prototype rất đặc biệt trong những vấn đề giúp ta tầm nã vấn tới các thuộc tính and phương thức thức của đối tượng người tiêu dùng người thực hiện người mua. Khi chúng ta truy vấn vào một trong những Property của 1 Object, JavaScript vẫn tìm Property kia phía bên trong chính Object. Còn trường hợp như không tồn tại nó có công dụng sẽ bị tiếp tục tìm lên trên Prototype của Object and cứ thường xuyên như thế cho tới khi gặp Object.prototype thì dừng & cho ra chức năng (undefined nếu như như không tìm kiếm cảm thấy cảm thấy).

Xem thêm: Distinction Là Gì - Distinction Degree Là Gì

Giai đoạn tái diễn này được call bằng chuỗi prototype (prototype chain) vào Javascript. Chính vụ việc này cộng thuộc tính prototype của function tạo thành ra chính sách thừa kế prototype-based cho Javascript.

Thể Loại: chia sẻ trình bày trình diễn kỹ năng và kiến thức Cộng Đồng


Bài Viết: Prototype Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://vachngannamlong.com Prototype Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích