Put Yourself On The Back Là Gì

     

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.Bạn vẫn xem : Put yourself on the back tức là gì

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam


A. criticize yourself

B. wear a backpack

C. praise yourself

D. check up your back

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word ( s ) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word ( s ) in each of the following questions .You shouldput yourself on the backfor having achieved such a high score in the graduation exam. A. Criticize yourself B. Wear a backpack C. Praise yourself D. Kiểm tra up your back

*

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: Put yourself on the back là gì

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.

A. wear a backpack

B. check up your back

C. criticize yourself

D. praise yourself

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Giải thích:

put yourself on the back : tự hào về bạn dạng thân

A. wear a backpack: đeo cha lô B. kiểm tra up your back : kiểm tra lưng bạn

C. criticize yourself: chỉ trích bạn dạng thân D. praise yourself: khen ngợi bản thân

=> put yourself on the back >

Tạm dịch: Bạn đề xuất tự hào về bạn dạng thân vì có được số điểm cao như vậy vào kỳ thi xuất sắc nghiệp.

Chọn C

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam

A. Criticize yourself

B. Wear a backpack

C. Praise yourself

D. kiểm tra up your back

Chọn giải đáp A Put yourself on the back ( idiom ) = praise yourself : tự hào về bản thân Dịch : chúng ta nên tự hào về bạn dạng thân vì đạt được điểm bên trên cao trong kì thi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word (s) in the following question

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.

A. criticize yourself

B. wear a backpack

C. praise yourself

D.

Xem thêm: Tông Đơ Cắt Tóc Philips Hc3520,Giá Rẻ, Chính Hãng, Tông Đơ Cắt Tóc Philips Hc3520

check up your back

Đáp án là A

Put oneself on the back : tự hào / ca tụngA. Từ bỏ phê bìnhB. Sở hữu túi baloC. Từ bỏ tán thưởngD. Chất vấn sống sườn lưng tổng quátCâu này dịch như sau : bạn nên tự hào vì dành được điểm số cao do vậy trong kỳ thi xuất sắc nghiệp .Put yourself on the back >


You should praise yourself for having achieved such a high score in the graduation exam.

A. Criticize yourself B. Love yourself C. Be proud D. Kiểm tra yourself

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following question

You shouldput yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.

A.criticize yourself

B.wear a backpack

C.praise yourself

D.check up your back

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

When being interviewed, you should focus on what the interviewer is saying or asking you.

A. Lớn pay no attention lớn B. Be interested in C. Be related D. Express interested in

Đáp án A

giảng nghĩa : ( to lớn ) focus on : triệu tập chuyên sâu, chăm chú vào cái gì > các đáp án còn lại : B. Be interested in : thú vị cái gì C. Be related : đối sánh tương quan đến D. Express interested in ( ngữ pháp đúng nên là : express interest in ) : bộc lộ sự thú vị Dịch nghĩa : trong khi được phỏng vấn, các bạn nên chú tâm vào yếu đuối tố nhà tuyển dụng đang nói tới hoặc đã hỏi . Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word CLOSEST in meaning lớn the underlined word in each of the following questions .1 .

*
2 .
*
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word ( s ) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word ( s ) in each of the following questions .3
*
4
*

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

It’s started raining. Put on your raincoats, children

A. Put off

B. Put out

C.Take out

D.

Xem thêm: 9 Cách Sửa Lỗi Pin Điện Thoại Samsung Chỉ Sạc Được 80 % Cực Hiệu Quả

Take off


Đáp án là D.

put on : mặc vào > các cụm còn sót lại : put off : tống khứ, vứt bỏ … ; put out : tắt ( đèn ), dập tắt ( ngọn lửa ) ; take out : đưa ra