RESPONSIBILITY LÀ GÌ

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
responsibility responsibilitydanh từ (responsibility for somebody / something) trách nhiệm; sự chịu trách nhiệm a position of real, great, major responsibility một địa vị có trọng trách thật sự, lớn, đặc biệt quan trọng to have, show a sense of responsibility có, trầm trồ có lòng tin trách nhiệm to lớn take/assume/accept/bear full responsibility for one"s act chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của bản thân mình to disclaim all responsibility for damage caused by misuse trọn vẹn không phụ trách về thiệt hại vì chưng việc thực hiện không đúng gây ra it"s your responsibility to lớn drive carefully trách nhiệm của anh là tài xế cẩn thận
*
/ris,pɔnsə"biliti/ danh từ bỏ trọng trách to bear the full responsibility for one"s act chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của bản thân mình khổng lồ take the responsibility nhận trách nhiệm (làm gì) to lớn deline all responsibilities không nhận nhiệm vụ to do something on one"s own responsibility từ bỏ ý làm và chịu trách nhiệm về việc gì gánh trách nhiệm; cái đề nghị gánh vác a family is a great responsibility gia đình là một nhiệm vụ lớn
*