Sau and là gì

     

Trong giờ đồng hồ Anh có rất nhiều loại từ như danh từ, tính từ và trạng từ, động từ, giới từ, liên từ. Mỗi loại từ lại phụ trách một tính năng trong câu? ngày nay du học tập New Vision sẽ chia sẻ với tất cả họ về giới trường đoản cú trong tiếng Anh. Vậy sau giới tự là gì? Giới từ là gì?


*

Giới tự trong giờ Anh

Giới từ bỏ được sử dụng để bửa nghĩa mang đến danh từ, hễ từ và chúng áp dụng để nối danh từ hoặc đại trường đoản cú với từ bỏ đứng trước nó.

Bạn đang xem: Sau and là gì

Bài Viết: Sau in là gì

2. địa điểm của giới từ vào câu

Giới từ bao gồm vị trí rất thiêng động trong câu giờ Anh. Coi phần nội dung phía bên dưới các các bạn sẽ biết sau giới trường đoản cú là gì?

– Sau giới tự là danh trường đoản cú hoặc đại từ

Ví dụ: She went khổng lồ school at the age of six

He usually visits me on Sundays


*

Chiêu trò sử dụng của giới tự at, on, in

– Một số trong số những điều kiện giới trường đoản cú lại thua cuộc động trường đoản cú (trừ sau “but” và “except” ) and động từ phải đặt tại dạng V-ing.

Ví dụ: They succeeded in escaping

– Giới từ đặt tại trước đại trường đoản cú hoặc đặt tại cuối câu với trong những điều kiện bên dưới đây:

To whom were you talking to?Who were you talking to?The people with whom I was travellingThe people I was travelling with


– Giới từ có tác dụng là 1 từ riêng lẻ như: at, after, before, during, until, in, on, to, by…

– Giới từ bỏ cũng sẽ có thể là 1 cụm từ như: in spite of, on account of, in front of, for the sake of…

Cảnh báo: lược vứt “to”and “for” trước tân ngữ gián tiếp. Đối chiếu 2 câu phía bên dưới đây.

I gave the book to lớn TomI gave Tom the book

– Tân ngữ loại gián tiếp có công dụng đặt trước và giới từ “to” bị lược bỏ

– Những bạn có thể sử dụng cấu trúc này với các động từ bỏ sau: bring, give, hand, leave, offer, pay, promise, send, show, sing, take…

I showed the bạn dạng đồ to lớn Bill = I showed Bill the mapThey sent $5 khổng lồ Mr Smith = They sent Mr Smith $5

– Cũng như, họ cũng sẽ có thể lược quăng quật “for”. Kết cấu này có chức năng được sử dụng với các động trường đoản cú sau: build, buy, cook, fetch, find, get, keep, leave, make, order…

I’ll get a drink for you = I’ll get you s drinkI bought a book for James = I bought James a book

3. Kỹ năng của giới từ


*

Sau giới từ bỏ là gì?

– Giới trường đoản cú tích phù hợp với danh từ (hoặc đại từ) để tạo thành một nhiều từ. Nhiều từ đó có chức năng là:

Ngữ tính từ bỏ (bổ nghĩa cho một danh từ):

The house with the big garden is Mr Nam’sI don’t like the sound of a jet engine

Ngữ trạng trường đoản cú (bổ nghĩa cho một động từ):

I looked through the windowShe spoke in a low voiceHe will go there on Friday

Cảnh báo: Cần nhận thấy hai chức năng này. Cùng một nhiều từ, có khả năng ở đk đó là ngữ trạng từ, sinh sống điều kiện kì cục là ngữ tính từ.

Ví dụ: He usually does his morning exercises in the mở cửa air. (trạng ngữ, bửa nghĩa đến động từ “does”)


Exercies in the xuất hiện air are healthy. (tính từ, ngã nghĩa mang đến danh tự “exercises”)

Một một trong những từ có chức năng vừa sử dụng làm giới từ, vừa áp dụng làm phó từ: in, up, on, down, along, through…Cần dấn thấy tính năng của rất nhiều từ đó trong từng câu.

He put the book on the table (giới từ)Put your coat on (phó từ)Lan is in the garden (phó từ)I opened the door với he came in (phó từ).

4. Quy cách thức hình tam giác để nhớ những giới tự trong tiếng Anh

Chúng ta thường sử dụng ba giới từ bỏ chỉ thời tương khắc này là “in”, “on”, “at”, đa số tất cả bọn họ háy quên giới từ bỏ này. Giải pháp học qua hình tam giác sẽ cung ứng bạn xử lý và cách xử lý điều này. Các bạn hãy tưởng tượng áp dụng “in”, “on”, “at” như 1 tam giác ngược hoặc dòng phễu. Dòng phễu này lọc dần những cụm từ chỉ thời khắc, add với luật pháp giảm dần dần mức độ tầm thường chung, tăng mạnh mức độ rõ ràng chi tiết.

– Giới từ bỏ “in” là đỉnh của dòng phễu

Với ý nghĩa sâu sắc chỉ số đông thứ khủng nhất, tầm thường nhất. Và “in” thường xuyên được thực hiện trước đều từ chỉ thời khắc tổng quan nhất như “century” (thế kỷ) tính đến “week” (tuần).

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Xem thêm: Các Kiểu Bánh Sinh Nhật Tình Yêu Ý Nghĩa ✓, Viết Gì Lên Bánh Sinh Nhật Người Yêu

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa chỉ, “in” thực hiện cho những showroom lớn như country (giang sơn), tính đến village, neighborhoods (làng, vùng).


Ví dụ: in the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” thực hiện thời tương khắc từ chung nhát tính đến week (tuần), địa chỉ cửa hàng từ chung nhất tính đến thị xã, xóm xóm quanh đó in the morning, afternoon, evening. Dòng phễu lọc dần những cụm tự chỉ thời khắc, add giúp chúng ta sử dụng đúng chuẩn các trạng từ “in”, “on”, “at”.

– Giới tự “on”- phần duy trì của phễu

Về “on” sử dụng cho ngày cụ thể chi tiết, hoặc một thời điểm gì đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend, on June 8th

Trường đúng theo ngoại lệ: on my luch break.

Về showroom “on” sử dụng cho 1 vùng kha khá dài, rộng lớn như mặt đường phố, kho bãi biển…

Ví dụ: on Broadway street, on the beach, on my street.

Như vậy, “on” thực hiện cho mốc thời khắc nhỏ tuổi hơn week tính đến ngày, dịp, showroom là các vùng.

– Giới từ “at” – phần chóp của phễu

Thướng nó đi cùng theo với thời khắc and địa chỉ cụ thể chi tiết nhất.

Ví dụ: at 9:00 P, at luch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment

Trường hòa hợp ngoại lệ: at night

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house.

Xem thêm: Tại Sao Nên Rửa Mặt Bằng Sữa Tươi Không Đường Vinamilk Có Tốt Không?

Như vậy, phương thức sử dụng giới từ bỏ thời khắc, địa chỉ cửa hàng của bố giới từ “in”, “on”, “at” có tác dụng theo quy định hình phễu, ngoại trừ một trong những ngoại lệ như trên.