SHIFT WORK LÀ GÌ

     
" class="title-header">Shift Work (Shift-Work) là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ như mẫu và lí giải cách thực hiện Shift Work (Shift-Work)
*

53 điểm

NgọcAnh


Shift Work (Shift-Work) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ như mẫu và lý giải cách áp dụng Shift Work (Shift-Work)
*

Shift Work (Shift-Work) là bài toán Làm phân tách Ca.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế tài chính .